Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Derfor Islamsk Samlingsparti!

Publisert over 12 år siden

Hva er egentlig alternativene for verdibevisste muslimer i Norge i dag?

Noen er straks på pletten og sier Kristelig Folkeparti. Javisst, det er en del bra med KrF. Ikke minst navnet. Og historien... Fortsatt er det en rest av abortkamp i KrF. De fikk gjennom en resolusjon mot ekteskapsloven på landsmøtet. Men partiet støtter Israel og KrF-politikere virker ellers så sekularistiske.

Jeg som som muslim ønsker jo ikke å stemme på et parti som kompromisser med min overbevisning! Jeg ønsker at samfunnnet blir preget av islamske verdier. Ja til islamdemokrati!

Min overbevisning er derfor å stemme på Islamsk Samlingsparti og her er mine sju "utvetydige".

Vi er utvetydig for Palestina, for palestinske flyktningers rett til å vende tilbake til Israel og i tillegg få hele Judea, Samaria og halve Jerusalem som hovedstad i en fremtidig palestinsk stat. Vi er for å rive den israelske terrormuren. Vi ønsker handelsboikott av Israel.

Vi er utvetydig imot abort og aktiv dødshjelp, og sier ja til livsrett og menneskeverd fra unnfangelsen og til en naturlig død!

Vi er utvetydig imot den nye ekteskapsloven, og vil ha en ny ekteskapslov som sier ja til ekteskap mellom EN mann og EN kvinne.

Vi er utvetydig for islamsk innvandring. Vi sier derfor nei til innvandring som på noen måte kan styrke et Norge med kristent verdigrunnlag. De som blir forfulgt må klare seg på andre måter! Vi ønsker jo å skape et Norge etter islamske lover.

Vi er utvetydig for en islamsk verdifundamentering i samfunnet.

Vi er utvetydig for Islam i skoleverket.

Vi er utvetydig imot ytterliggående tilgang til alkohol, og vil kjempe mot prostitusjon og pornografi.

-----------------

Jeg ber deg vurdere: Mullah Krekar på Stortinget!*

PS: Denne posten var åpenbart en karikatur av Pastor Torps innlegg "Derfor Kristent Samlingsparti". Og nei, jeg sammenligner ikke ham med Mullah Krekar. Men jeg sammenligner Kristent Samlingsparti med islamistiske partier. Jeg oppfordrer ellers til å lese mitt innlegg "kristendom er ikke politikk".

*En mann ved navn Ghufoor Butt har faktisk allerede startet opp et parti som kjemper for såkalte "islamske  rettigheter" i Norge, f.eks: Morsmålundervisning, retten til hijab hvor som helst, økt muslimsk innvandring, straff for blasfemi, . Partiet het egentlig Labour Independent Party, men har nylig blitt dømt av norsk rett til å skifte til et norsk navn.

Gå til innlegget

blarg

Publisert over 12 år siden

Høyre virker kjedelig, gjør det ikke? Anonymt, ingen særegne hjertesaker. Men jeg tør å påstå at det har noe de andre partiene ikke har: En realistisk og holdbar ideologi. Jeg har funnet på et slagord som passer for en konservativ: "Jo mer fantastisk en ideologi virker, jo fjernere er den".

Sann ideologi er litt kjedelig. Jeg tror ikke på de som sier at samfunnet blir utopisk, bare så lenge staten er sterk nok eller markedet er fritt nok. Sosialisme eller liberalisme blir for platt.

Kapitalisme har vist seg å fungere. Det vil ikke si at et slikt økonomisk system ikke kan misbrukes til overgrep og stormanngalskap. Det finnes alt for mange eksempler på dette. Men i kjølvannet av kapitalismen, blir det stadig færre fattige i verden. Og dette frarøver ikke noen rike deres verdier, slik sosialismen faktisk hevder. Velstand kan bokstavelig talt skapes, den trenger ikke å bli hentet fra andre plasser.

Gå til innlegget

Koranens unike Jesus

Publisert over 12 år siden

For ca ett og et halvt år siden var jeg på Oslo Kristne Senter med en kompis og faren hans. Der hadde pastoren Åge Åleskjær invitert den svenske pastoren Peter Ljunggren. De to hadde jevnlig kontakt, fikk jeg inntrykk av.

Det som var spesielt med Ljunggren, var at han hadde utgitt en bok som ikke snakket stygt om islam, men trekker frem det Bibelen og Koranen har til felles. Det pleier ikke å være tilfellet med andre bøker om islam som man ser i kristne bokforretninger. Boken heter "Mina muslimska vänner".

Nå mener jo jeg at Islam, slik den ofte praktiseres, har mer enn nok å bli kritisert for, men selvsagt finnes det fine ting i Koranen, ikke bare negative. Og det jeg likte med denne boken - som jeg har kjøpt og lest - er at den åpenbart ønsker en dialog med muslimer flest.

Og det som som skaper dialogen? Jesus.

Både kristne og muslimer ser på Jesus som et forbilde. Men muslimene ser på ham som kun en profet. Ljungrens strategi var imidlertid å vise muslimene hvor overraskende lik Jesus i Koranen er Jesus i Bibelen. Og dette kan igjen være en innfalsvinkel til å få dem til å se hvem Jesus egentlig er- altså ikke bare Guds profet, men Guds sønn. Jesus Kristus.

Er det ikke f.eks et sjokk for mange at Koranen lærer disse tingene her(?):

- Jesus blir født av en jomfru (Sure 19:16-27, Sure 21:91 og Sure 66:12). Engelen Gabriel tilkjennegir Jesu overnaturlige fødsel (Sure 3,41), ergo sier Koranen at Jesus ikke hadde noen kjødelig far. Koranen sier også at Maria var opphøyd over alle verdens kvinner (Sure 3:42).

- Jesus blir kallt for "Guds ord" (Sure 3:44-45 og Sure 4:171). Ingen andre profeter får denne betegnelsen i Koranen, de blir kallt Guds profeter, talsmenn eller budbærer men aldri Guds ord. Artig, siden det står i Bibelens bok Joh 1:1,14: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (..) og Ordet ble kjøtt og bodde i blant oss, og vi så hans Herlighet. En Herlighet som den førstefødte har av Faderen, og han var full av nåde og sannhet."

- Koranen kaller Jesus også for "Messias" (Sure 4:171; 9:31; 3:45; 5:72).  De fleste språkforskere er enige om at ordet "al-masih" er direkte relatert til ordet "Messias". Igjen, ingen andre profeter blir kallt dette, ikke engang Islams grunnlegger Muhammed.

- Jesus fikk kraft av den Hellige Ånd (Sure 2:87).

- Koranen sier at Jesus skal æres og lovprises, i denne verden og i den kommende (Sure 3:45).

- Jesus er syndfri(!). Koranen forteller at profetene, også Muhammed, måtte be om tilgivelse for sine synder, men Jesus hadde ingen synder å be om beskyttelse for. Han var beskyttet mot den onde. (Sure 3:36, Sure 40:55, Sure 3,147; 48:1-2).

- Jesus utførte mirakler (Sure 5:110-113). De fleste muslimer er enige om at Muhammed ikke utførte mirakler. En del har forsøkt å tillegge ham slike evner, men dette står ikke i Koranen. Faktisk står det der at Muhammed selv sa at han ikke kunne utføre mirakler (Sure 17:59; 29:50-51).

- Koranen forteller også at Jesus kommer tilbake på Dommens dag (Sure 4:159).

Så, som vi kan se, indikerer også muslimenes hellige bok, Koranen, at Jesus er helt unik, og har kvaliteter som ingen andre mennesker har. Det gjelder derfor å vise muslimene hva deres egen Hellige Bok sier om Jesus, noe som kan lede dem til å se at Jesus er  veien til Gud.  

Dette må gjøres med en oppriktig kjærlighet og interesse for mennesker med muslimsk tro. Det har pastor ljunggren klart å bevise med sin bok, som jeg er veldig takknemlig for at jeg kjøpte den gangen :)

Boken kan bestilles her

Gå til innlegget

Kristendom er ikke politikk

Publisert over 12 år siden

Andreas Hesselberg definerer Kristendom som politikk. Faktisk skriver han det så sterkt som dette:

"Men, dessverre er det mange "lunkne" kristne som ikke lenger har Bibelen som autoritet i sitt liv, men har blitt preget av venstrevridd propaganda, sekularitet og sosialismens lokkemidler. Jeg kommer aldri til å havne over på den siden. Mitt kristne liv og mitt sanne kristne vesen står og faller på mitt forhold til Gud og Guds Hellige Ord; Bibelen." (Kommentar 39 i artikkelen "Språk og homofili")

"Politikere som står for kristen og moralsk oppdragelse gjennom den kristne formålsparagrafen i skolen og kjernefamilien mor-far-barn kalles "mørkemenn" av egne politiker-kolleger." (...)  Det er ikke slik at kristendommen - vår egen tro - skal tilpasses en moderne, verdinøytral og sekulær verden i moralsk forfall. Kristendommen kan ikke endre seg med tiden og utviklingen. (I Hesselbergs egen artikkel "Oss mørkemenn imellom").

Frelse eller makt?

Konklusjonene vi må trekke fra Hesselbergs ord, er at han mener at Kristendommen helt fra sin spede begynnelse, hadde som oppgave over å detaljstyre samfunn via lover, ved siden av...vel..å selvfølgelig få mennesker frelst.

Da vet i så fall Hesselberg noe jeg ikke vet. Siden Jesus Kristus ikke nevnte noe om at det var viktig for hans disipler å få politiske stillinger og styre stater etter "kristenistiske" lover (her brukt i stedenfor begrepet "islamisme"), synes jeg selvsagt at Hesselbergs skråsikkerhet er noe underlig. Ja, faktisk direkte ulogisk.

Her skiller garantert Bibelen seg fra Koranen og Hadith - synet på politikk og samfunn. Det mener jeg vi skal være glade for, for å begrense andres frihet p.g.a min tro er garantert ikke noe min samvittighet lett lar meg gjøre. Og når Bibelen forteller at Gud selv ikke vil tvinge mennesker til å følge ham, burde det kanskje også være et hint? Hadde han ville gjort det, hadde det nemlig ikke vært noe syndefall, som Bibelen forteller oss om.

Statens oppgave

Jeg tror at en stat fint kan støtte opp om noen grunnleggende sunne verdier, selv om det ikke står ordet "kristne" bak dem. Da snakker jeg selvsagt om verdier som Vesten har kommet frem til, og må kjempe for, i en verden der vi dessverre har svært ulike meninger om hva "menneskerettigheter" egentlig er. Dette så vi under Durban I og II-konferansene holdt av FN.

En av disse verdiene er jo idèen om et pluralistisk samfunn, der alle livssyn kan leve side om side, med like rettigheter. Hvis noen av oss tror så sterkt på Jesus Kristi kraft, burde vi ikke tvile på hva denne kraften kan gjøre på det frie religionsmarkedet.

At en stat er sekulær, betyr på ingen måte at samfunnet den staten opererer i, er sekulært. Her er det viktig å holde tungen rett i munnen og skille begrepene. Hvorfor er det slik at USA i det store og det hele har et mye sterkere skille mellom religion og politikk, på samme tid som de har enormt større menigheter og adskillig flere kristne enn i Norge? Ved å tviholde på en stat som prøver å tre vår tro nedover hodet på folk, fører vi nok Norge enda mer i det motsatte scenarioet, er jeg redd.

Antikristelig sosialisme?

Nå ligger jeg så definitivt ikke på venstreskalaen i norsk politikk, men det forundrer meg at sosialismen skal være så "antikristelig" i Andreas Hesselbergs øyne. Det som nemlig slår meg med sosialismens motiver, uten at jeg da tror på dens "lokkemidler", er at den refser dem som har overflod uten å gi noe til folket.

Det var akkurat dette profetene i Det gamle testamentet refset sine samtidige for. Jesus gjorde også dette. Det er så mange skriftsteder å ta av på akkurat dette feltet, at det neppe er noe sjokk for den bibelglade leseren.

Men les f.eks Jesu ve-rop i Lukas 6,24:

"Men ve dere som er rike, for dere har alt fått deres trøst. Ve dere som nå er mette, for dere skal hungre!"

Det finnes gode argumenter for å være liberalist, fra et bibelsk perspektiv. Men det samme kan nok gjelde sosialisme også.  Jeg håper Hesselberg vil be om unnskyldning til kristensosialister for sitt utspill om at de er "lunkne kristne" - om hans "sanne kristne vesen" tillater ham dette selvsagt.

Den personlige troen

Jeg meldte meg ut av KrFU (Kristelig Folkepartis Ungdom) for ca et halvt år siden. En viktig årsak til dèt var nettopp fordi jeg mente at det ikke var noe bibelsk grunnlag for å fortsette der, selv om kristendemokrater selvsagt innbiller seg dette.

Begrepet "avkristning" stammer ikke fra Jesu tid, eller Jesu munn. Det stammer fra mennesker i dag, som antar at det er viktig for Gud at samfunn blir styrt etter kristenspesifikke lover. Jeg tror at Gud ønsker at mennesker skal bli frelst. På den måten kan det hende de tar valg drevet av sin egen tro, i stedenfor at de ikke kan ta valg på grunn av andres tro.

Å argumentere for noe konservativt eller restriktivt, går an med rasjonelle argumenter. Er argumentene gode nok, og blir presentert bra nok, kan de vinne frem. Men hva hjelper det å lede mennesker til å bli enig i det vi mener er kristen moral, all den tid de ikke blir frelst egentlig?

Er det ikke nettopp troen som frelser?

Gå til innlegget

"konservative" og "liberale" kristne

Publisert over 12 år siden

Det som lenge har forundret meg, er at de to begrepene "konservativ kristen" eller "liberal kristen" stadig brukes. Ikke nok med at en del kristne velger å bruke disse begrepene om andre, men de bruker dem også om seg selv.

Hvorfor begrenser man seg slik?

Jeg har forståelse for at det ligger en trygghet i å kalle seg et av disse ordene, for da er det lettere å føle seg som en del av en "gruppe", og man signaliserer dermed at man tar avstand til "de andre". Underforstått, f.eks dem som "er for avkristning av samfunnet, for homofili, og mot skapelsesberetningen". Eller dem som er "mot vitenskapen og for diskriminering i Kristendommens navn".

Ja, de fæle mørkemennene eller vranglærerne. Ve dem.

Eller?

Er det ikke slik at vi, tross alt hva vi enn prøver, er individer? Selv om vi kan prøve å fornekte at vi er individer, og noen av oss gjør det godt, så tolker mange av oss ikke Bibelen og vår kristne tro etter besteme "pakkeløsninger".

Slik er i hvert fall ikke jeg, så for meg er det ikke komfortabelt å kalle meg "konservativ" eller "liberal" i kristen sammenheng. Jeg har simpelthen begge disse sidene i mine tolkninger av troen.

F.eks er jeg for en sekulær stat, fordi jeg mener politikk og religion skal blandes lite sammen. Hadde Jesus ment noe annet, burde han vel sagt det til oss i Bibelen? Derfor er jeg logisk nok også for at homofile skal få gifte seg. Men ikke i kirken. Der kan vi bruke bibelske argumenter nemlig, og jeg velger å tolke ekteskapsspørsmålet konservativt, selv om mitt syn på homofili er preget av mange nyanser etter gjennomtenkning, samtaler med ulike mennesker og bønn.

Det finnes gråsoner.

På samme måte tror jeg på Skapelsesberetningen. Med det mener jeg at jeg tror Gud skapte verden og mennesket. Men på hvilken måte gjorde han det? Tja, si det. Ut fra det vi vet i dag, begynte det mest sannsynlig med et Big Bang. Den eller de som skrev 1.Mosebok, skrev ikke noen vitenskapelig avhandling. Heldigvis er det ikke slik at frelsen bare er tilgjengelig for akademikere og intellektuelle.

Igjen, det finnes gråsoner. I virkeligheten, og i menneskene.

Dette var bare noen korte eksempler av hvordan jeg selv tenker om min tro, og jeg sier ikke at noen trenger å være enig i mine betraktninger. Men det er for å minne om at disse begrepene er banale og forenklede.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere