Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Er poengsystem en god løsning?

Publisert nesten 12 år siden

Danmark har strammet inn enda mer i integreringspolitikken. Det mest radikale de har gått inn for er et system som gir poeng for hvor godt innvandrerne lærer språket, hvordan de engasjerer seg i det sivile samfunnet og hvor godt de klarer seg på arbeidsmarkedet. Man må oppnå en viss poengsum for å få oppholdstillatelse i landet.

Frp roser selvsagt forslaget, og de andre norske partiene er selvsagt skeptiske, som ventet. Hva synes jeg om dette da?

Vel, jeg klarer ikke å se problemet med at det skal ha en hel del å si for oppholdstillatelsen at de lærer seg norsk, eller at de kommer seg ut i jobb. Det eneste jeg har litt problemer med å forstå er hvordan man skal kunne rangere hvor godt en innvandrer kommer overens med det sivile samfunnet. Er hun godt integrert om hun handler på Spar hver dag? Det virker bare litt vagt for meg. Og den danske staten kan jo ikke akkurat fotfølge enhver nykommer daglig heller, og se hva de gjør. Åpner poengsystemet opp for at personen bare kan sitte å lyge på seg alle mulige aktiviteter?

Sammenligner man Danmark med de fleste land i verden, er det få som nyter så godt av velferdstilbudene som i Danmark. Og sammenligner man Norge, Danmark og resten av Europa med flere land i øst, er det fascinerende å se hvor motsatt situasjonen er for minoritetene. Det er en aktiv innsats i de fleste europeiske landene, for å få innvandrere inn i arbeid f.eks og verne om dem etnisk og religiøst. Så de som påstår at dette er et urettferdig vedtak, ser ikke helt det store bildet her, etter min mening.

Alle som er statsborgere i et gitt land burde ha samme rettigheter. Men det er ikke gitt at du får de samme rettighetene med en gang beina dine havner over grensen. Hvis vi ser til det landet som som har vært desidert dyktigst i integreringspolitikken, så er det USA. Det er vel strengt tatt ingen som betviler dette, selv om noen tviholder på at metodene er feil. Deres greencard-politikk ligner på den politikken Danmark nå går inn for. Og jeg tror det bare er et tidsspørsmål før enda flere land i Europa går etter.

Etter min kunnskap, er imidlertid distinksjonen at amerikanerne ser på det økonomiske bidraget mens danskene velger å se på andre faktorer i tillegg. Det er jeg i utgangspunktet positiv til, men som sagt, undrer jeg meg over hvordan dette skal fungere i praksis. Derfor er jeg litt skeptisk – hittil i hvert fall.

Gå til innlegget

Ikke døm men elsk

Publisert nesten 12 år siden

Jeg har tenkt litt de siste dagene på dette med å være kristen og hvordan man skal forholde seg til andre kristne som ikke går den veien man ønsker i livet. Jeg finner det stadig vanskeligere å formane andre kristne over hva de burde gjøre. Årsaken er at jeg har gjort så mye feil selv. Jeg gjør det jeg ikke vil, og det jeg vil gjør jeg ikke – som Paulus skriver om.

Glasshuset…

Så når jeg er så oppgitt over meg selv for noe galt jeg har gjort, da vil det føles grusomt hyklersk å fortelle andre hva de skal gjøre. Når Jesus sier at vi ikke skal dømme, så tror jeg at han i mener at vi skal være forsiktige med nettopp dette. I noen tilfeller er det selvsagt helt åpenbart at vi må riste i andre mennesker, f.eks om de har havnet på kjøret med rus, er i et voldelig forhold, eller er i klar mental ubalanse.

Men jeg mener det er helt annerledes når det kommer til områder som samboerskap, homofili, betaling av tiende, kjærlighetsdilemma, valg av jobb, valg av klesstil, valg av identitet, musikksmak, filmsmak, tatoveringsmotiv-smak, alkohol, politisk preferanse, valg av venner, synet på mystikk,synet på midtøsten-konflikten,  synet på tolkning av av sin tro, synet på andre religioner og kulturer, synet på tv-program, osv..

Den Hellige Ånd

Er det ikke den Hellige Ånd som skal overbevise kristne da? Det er han som skal vise den enkelte hva som er rett og galt. Når personen har blitt kristen tar h*n jo i mot den Hellige Ånd, det er det Bibelen sier er det ikke? Jeg tror at mange kristne har misforstått totalt det der med å ikke dømme. Poenget er at vi skal være ytterst forsiktige. Kristne skal jo være de menneskene folk kommer til om ingen andre forstår dem, om ingen andre har respekt eller empati for deres valg. Dessverre er vel ryktet til kristne ganske frynsete på det området.

I tillegg til at vi skal tro på at Den Hellige Ånd er et kompass i den troendes liv (akkurat som samvittigheten er det i hvert menneske), så må vi kanskje i tillegg akseptere at det til en viss grad er sannhet i at det som ikke er rett for meg kan være rett for deg. Og om ikke rett, så i det minste langt fra det verste som kan skje. Er det altså verst for et menneske å finne ny sengepartner hver helg, eller er det bedre å være i et stabilt forhold med en av samme kjønn? Hva sier fornuften din?

Og er det slik at et kristent menneske er vranglærer som menneske, om det tar feil (eller ikke) om midt-østen konflikten, om hvilken musikk som er ok å høre på, om synet på tiende? Hvordan våger man å dømme, og å sette andre inn i en kategori? Som jeg har sagt før, båsene “konservativ” og “liberal”, hva er det for noe egentlig? Hva er det vi mennesker driver med?

Så sentralt

På søndag så jeg en viktig film i Kristkirken der et sentralt budskap var “ikke døm, men elsk”. En pastor begynte å prate med en transvestitt, en mann som kledde seg som dame, og etterhvert fikk han høre om at dette mennesket gikk til nattverd som yngre og hadde et kors for å minnes om tryggheten h*n fant i det. Og her satt de altså å ba, og personen tok imot Jesus og takket ham.

Hvor mange kristne hadde heller gått til noen andre? Mange, tror jeg.

Så ikke døm. Elsk

Jesus sa at det første og største budet var å elske, og ingen av de 10 bud engang inneholder “irettesett din neste”. Nei budene var til individet. “Fei for din egen dør”.

Jeg tror vi har nok jobb med å elske hverandre jeg, og da mener jeg også å vise det i praksis. Men vi kan jo be om litt hjelp da. Det må i hvert fall jeg.

Gå til innlegget

Offer viser kjærlighet

Publisert nesten 12 år siden

Hva gjør du med en gammel venn du ikke liker lenger? Ville du drept din egen sønn for ham?Ville du selv ha gått i døden for en gammel venn som stakk deg i ryggen? Gud gjorde det.

Jeg leste i dag på historien om Noas Ark, der Gud sier at han angrer sårt på at han skapte mennesket for det kom frem så mye ondskap i oss. Spoler vi da frem til når Jesus går ned i dødsriket (Helvete) og preker for folkene der, og får mange med seg, blir det klart at ingen kunne ha kommet til Gud uten Jesus. 

Så når Gud faktisk velger å redde hele menneskeheten, først ved Noa og familien hans, i stedet for å bare knuse hele menneskeheten og kanskje begynne på nytt igjen, så redder han de som har havnet i Helvete allerede på Noas tid. Og det trenger ikke å ha vært så mange. Men de var viktige for Gud. 

Jesus kom for dem også

Gå til innlegget

17 Forslag for bedre integrering:

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har funnet en del av forslagene i Amal Adens bok “ABC i integrering”, og endret litt på noen av disse. En del av forslagene hennes mente jeg faktisk var alt for strenge så de tok jeg ikke med. Så denne listen er selvsagt preget mer av hvordan jeg tenker.

- Kutte statsstøtte til muslimske menigheter som støtter islamisme

- Få flere psykologer til asylmottak og lære traumatiserte flyktninger at det er sunt å snakke ut.

- Alle flyktninger burde bestå norsktest og samfunnstest før de får norsk pass. Per i dag trenger de ikke snakke norsk for å få pass.

- Gi informasjon om barneoppdragelse i Norge, f.eks gi informasjon om klesplagg vi bruker her (Ull og fleece brukes ikke i varme afrikanske land f.eks)

- Presisere at sosialhjelpen er ment som midlertidig hjelp, og den også gjelder også nordmenn som ikke er i stand til å jobbe.

- Sette krav om at de som mottar sosialhjelp over tre måneder må møte opp for forefallende arbeid, skole eller kurs.

- La asylsøkerne gjøre en del av arbeidet på asylmottakene, i stedet for å leie inn folk utenfra til å klippe plen, måke snø og så videre.

- Ha en tolk som er nøytral, slik at h*n ikke er mer lojal ovenfor asylsøkeren enn Norge

- Folk som gjentatte ganger forsvinner fra asylmottakene må fengsles eller sendes ut.

- Det er viktig å opplyse kvinnene at de har mange flere rettigheter i Norge enn de ofte har i sine hjemland. Her finnes voldtektssentre, krisesentre og leger. Vitnesbyrdet hennes i en rettsal teller like mye som en manns, hun kan kjøre bil osv.

- Send menn som voldtar kvinnene på asylmottakene hjem igjen til hjemlandet

- Forklar flyktningene at om de sier noe til offentlig ansatte så har offentlig ansatte taushetsplikt. Dette begrepet er ukjent for mange flyktninger.

- Ansatte i skoler og barnehager må bruke meldeplikten om de ser at innvandrerbarn ikke får med seg mat, går med skitne klær eller blir slått. Hvis de ikke overholder meldeplikten burde de få sparken.

- Gi nødvendig informasjon til unge asylsøkere om sex, menstruasjon, kjønnslemlesting og så videre.

- Obligatorisk legesjekk av små flyktningebarn for å sjekke om kjønnslemlesting har blitt foretatt.

- Kommunene burde ikke godkjenne ny bolig for asylsøkere om begrunnelsen, eller resultatet, er at de da bor nærmere folk fra samme land som dem selv. Det hindrer integreringen. Send flere utenfor Oslo.

- Innføre strenge straffer for Khat (en del somaliske menn tygger dette, noe som går ut over familiene deres). Khat fører blant annet til personlighetsforstyrrelser,depresjon og aggresjon.

Hva tenker dere? 

Gå til innlegget

Blasfemi er ikke farlig

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har funnet det største og fineste bildet jeg kunne finne av Mu...ehm..en random person og lagt det ut på bloggen, og venter fortsatt spent på at Vårt Land tar ansvar og legger ut bildet også. 

Helt til alle redde aviser har forstått at det bare er en tegning, burde bloggere og andre fortsette å publisere og vise dette symbolet. Det skal ufarliggjøres, men slik situasjonen er i dag tar vi på tegningene med silkehansker. Men kjære mennesker, blasfemi er ikke farlig. Det er reaksjonene som kan være farlige.

Ja, noen liker det ikke. Men la meg understreke noe viktig da:

Kurt Westergaard og barnebarnet hans kunne ha vært død nå. Det gikk heldigvis bra med dem. Men hadde mediene vært tøffere da i så tilfelle? 

Jeg forventer ikke at Dagbladet viser styrke kombinert med intelligens, men jeg forventer det fra Vårt Land. Det er ingen skam å snu.

Slutt å vær så feige, medier rundt om kring. Feighet gjør meg kvalm innvendig. 

De som ikke ser at vi har en verdikamp gående, er ikke særlig opplyst. Document.no er opplyserkilde nummer en. Let så skal du finne.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere