Magnus Husøy

Alder: 37
  RSS

Om Magnus

Takk for meg

Følgere

Epidemiske proporsjoner?

Publisert rundt 9 år siden

I følge den profilerte islam- og midtøsteneksperten Raymond Ibrahim fra tenketanken Gatestone Institute så er forfølgelsen av kristne i den islamske verden på vei til å nå epidemiske proporsjoner. Hvorfor er media, politikere og akademikere så tyste?

Oppslaget "Slår alarm om økt kristen-forfølgelse" kan leses i sin helhet i Dagens nettavis.

Ibrahim uttaler blant annet: "Fordi dette handler om forfølgelse i ulike etnisiteter, språk og steder, bør det være tydelig at én ting alene binder hendelsene sammen: Islam - enten det er streng anvendelse av sharialov, eller kulturen av overlegenhetsideolgi som fødes av den."

Jeg undres over hvor tyste media er om dette. Jeg har sett et og annet oppslag om angrepene mot kristne i Nigeria og Egypt, men de er som oftest korte og "runde" i kantene. De kristne avisene Vårt Land og Dagen har naturligvis et større fokus på problematikken. Blant politikerne våre synes jeg også at det er skremmende lite oppmerksomhet å spore, utover enkelte framstøt av KrF fra tid til annen (uten at det gjør noe stort inntrykk på regjeringa som heller vil ha "dialog" med noen av verstingene). Akademikere ser heller ikke ut til å være videre interessert i å belyse saken, i alle fall ikke det norske akademia.

Man må etter hvert begynne å spørre seg hvorfor det er så tyst rundt dette. Det kan ikke være tvil - rent tallmessig - om at de globale kristenforfølgelsene utgjør en av verdenssamfunnets største tragedier per dags dato. BT har faktisk skrevet litt om det, og kommer inn på at temaet er et av de mest underrapporterte i norske medier. Hva ligger egentlig bak dette sørgelige faktumet? Er det økonomiske interesser (for som kjent så er "kjærligheten til penger roten til alt ondt", 1Tim 6:10), generell mangel på empati (her er det også flere saker som bør opprøre oss) eller rett og slett antipati mot kristne (Mark 13:13, Joh 15:18-20)?

Det er mye mas og kjas om hvor viktig det er at Norge skal ha ei folkekirke (og mye kan sies om teologi, liv og lære i den sammenheng uten at vi skal ta det her). Men er det ikke underlig hvor lite engasjert folkekirke-landet Norge (med folkekirke-partiene Ap og Sp i spissen) er i å hjelpe sine medkristne i resten av verden?

(Det er avsporing å forvandle denne tråden om til en ny islam-demoniserings-tråd. Tematikken berører i høyeste grad problematiske sider ved islam, men vettløse generaliseringer og overdrivelser hjelper ikke saken)

Gå til innlegget

"Rettferdighet" i det nye Egypt?

Publisert over 9 år siden

Etter at "den arabiske våren" slo inn for en stund tilbake har det tidvis kommet store ord fra vestlige politikere om at det skulle bli mer frihet den arabiske verden. Utviklinga har imidlertid tatt en annen retning, og denne saken illustrerer dette.

Som kjent har det vært ei lang rekke sammenstøt i Egypt de siste årene, både mellom egyptiske protestanter og det tidligere regimet, og mellom andre grupper, inklusive muslimer og kristne. Sistnevnte innefatter mange alvorlige massakrer og overgrep begått mot landets kristne minoritet (og urbefolkning). I en av sakene, nemlig sammenstøtene i Abu Qurqas El Balad i Minya i april 2011, har det nå falt en dom i en militær domstol. Resultatet er at 12 kristne menn fikk livstidsstraff mens åtte muslimske gikk helt fri. Dette til tross for at hendelsene i hovedsak var voldelige angrep og drap på kristne. Barnabas Fund refererer til rettssaken:

Christian activist Georges Wahib, who attended the hearing, said that as the judge pronounced the verdict:

There was complete silence, as it came as a shock to everyone, then cries of grief and wailing could be heard from the Christian families with shouts of “we are innocent”, while the Muslim side broke out into jubilation and shouts of “Allahu Akbar” (“god is great”).

Artikkelen kan leses her: http://www.barnabasfund.org/Christians-get-life-sentence-Muslims-acquitted-in-same-case-in-Egypt.html

Man kan jo spørre seg om "den arabiske våren" egentlig vil ha noen samla positiv effekt for arabere, ikke minst de kristne, når det kommer til stykket. Saken referert til i dette innlegget viser i alle fall prov på at undertrykkelsen av og urettferdigheten begått mot kristne vil fortsette i samme - eller økende - tempo. (Mange lignende saker har funnet sted de siste årene, for eksempel i Indonesia (riktignok ikke et arabisk land) der tre kristne katolske menn ble dømt til døden for å ha forsvart sine familier mot islamske terrorgrupper - mens terroristene gikk fri...)

Var det vinter eller vår dette handla om..?

Gå til innlegget

"For mange muslimer?"

Publisert nesten 10 år siden

NRK refererte på Dagsrevyen i dag (26.10.) til en undersøkelse som viser at én av fire nordmenn mener at det er "for mange muslimer i Norge", og at "islam er en trussel mot norsk kultur". På hvilken måte er dette utgangspunktet fruktbart?

I dag, 26. oktober, refererte Dagsrevyen til en undersøkelse som viser at én av fire nordmenn mener at det er for mange muslimer i Norge, og at islam er en trussel mot norsk kultur. Jeg mener at selve utgangspunktet virker å ha kommet inn på en veldig ufruktbar og uheldig vei. Norstats undersøkelse har valgt formuleringer som ikke akkurat gir rom for ei fruktbar tilnærming til saken. Når man spør om deltakerne mener at det er "for mange muslimer i Norge" så byr man opp til en dans med et veldig negativt uttrykk. Antallet muslimer framstilles i utgangspunktet som noe negativt, og jo flere de er - desto verre er det. Man bruker også begrepet "islam" - noe som vel må regnes som et paraplybegrep som rommer svært mye - som en enhet som i utgangspunktet klassifiseres som en trussel. Heller ikke denne innfallsvinkelen kan sies å være spesielt fruktbar eller konstruktiv.

Undersøkelsens funn rommer på sett og vis to veldig interessante momenter på én gang. For det første så oser (deler av) den av ei negativ grunninnstilling til islam og muslimer, men for det andre så lykkes den muligens med å avdekke ganske nedslående holdninger blant flere av respondentene. Kanskje er det formuleringene som framprovoserer disse tallene? Eller treffer undersøkelsen tvert i mot veldig godt ved at den lirker fram skremmende holdninger som har vært holdt noenlunde skjult? (Jeg er klar over at tidligere undersøkelser har gjort funn som ligner).

Jeg tror videre at undersøkelsen og dens resultater avslører at mange nordmenn antakelig sitter på svært begrensede kunnskaper om islam og muslimer. Det opplyses forøvrig på NRK at 65 % av deltakerne ikke har en muslim (eller flere) i sin omgangskrets. Det er ikke urimelig å anta at det siste momentet betyr ganske mye for den jevne nordmanns kunnskap om islam. Man kan så spørre seg hvordan dette skal bøtes for. Er det nødvendig å lære mer om islam - og andre religioner og livssyn - på skolen? Å lese bøker som tegner glansbilder av islam er neppe særlig lurt - man må også se på de kritiske perspektivene - så kan hende er den generelle kunnskapsmangelen hovedproblemet når alt kommer til alt. Å bli kjent med muslimske naboer eller arbeidskollegaer framstår kanskje som den beste medisinen. Ja, og så må man ha en viss interesse for religions- og livssynsspørsmål selv. Kanskje har vårt sekulariserte samfunn og hverdagsliv også en del av skylda?

På Dagsrevyen nevner noen av personene som intervjues av reporteren at media virker å ha en stor del av ansvaret for de holdningene som finnes blant mange nordmenn. Jeg tror at dette er en påstand som har en del for seg. Jeg sier ikke at det er uriktig på det faktamessige plan, men media har en sterk tendens til å nevne etnisiteten til antatte gjerningsmenn i vold- og voldtektssaker i nyhetsbildet. Ikke sjelden kommer det fram at mulige gjerningsmenn kan ha bakgrunn/utseende fra Midtøsten eller Nord-Afrika. Dette er ikke nødvendigvis uriktig, men jeg tror at store doser av disse beskrivelsene i media bidrar til å skape et bilde der personer med antatt muslimsk bakgrunn oppfattes som mistenkelige eller personer med tendens til å begå kriminelle handlinger.

Det man i tillegg hører om diverse islamske og islamistiske terrorgrupper og terrorregimer verden over - som heller ikke trenger å være uriktig som sådan - bidrar nok også til samlebildet som skapes av "islam" og "muslimer". Å bruke tid og ressurser på å lære den jevne nordmann om hvilke ulike - og ofte motstående - grupper som rommes under paraplyen "islam" virker ikke som spesielt interessant for tabloidene. Det at man på motsatt hold har en tendens til å tegne glansbilder av islam, mens man skyver det ubehagelige under teppet, bidrar egentlig (men antakelig i mot sin hensikt) til å tømre fast stereotypene som allerede har satt seg. "Den gyllne middelvei" og en avbalansert - kritisk men genuint nyssgjerrige - tilnærminga taper som vanlig kampen om mediedekninga og folkesnakket, noe som ikke sjelden er tilfellet også når det gjelder andre viktige debatter og saker.

Hva sier de nevnte funnene i undersøkelsen egentlig om nordmenns holdninger til islam og muslimer? Er de nevnte delene av undersøkelsen fruktbare, både for å forstå nordmenns holdninger og for å tilnærme seg islam og muslimer i det norske storsamfunnet? Skyldes tallene i funnene en generelt lav islam-kunnskap blant mange nordmenn? Et det for lite samkvem mellom majoritetsnordmenn og muslimer, og hva vil det føre til dersom dette styrkes? Hvilken rolle har media, og hvilken rolle bør media spille?

Les artikkelen selv på: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7847186

Gå til innlegget

Islamismen kobler grepet i Algerie

Publisert over 10 år siden

Algerie var i noen år et av de mer moderate muslimske land i verden, men siden 2006 har ekstreme krefter påvirka politikere i landet til å slå hardt ned på ikke-muslimer. Nå er det bestemt at alle kirker skal stenges...

Med "alle kirker" menes her de svært mange kirkene som til tross for årevis med forsøk på å få godkjennelse framdeles ikke får det. Som et resultat av at myndighetene ikke vil godkjenne kristne kirker så kan myndighetene nå bruke sin egen avvisning av kristne kirker som et argument for å stenge disse kirkene. Oppførselen er ikke et demokrati verdig, og det viser nok dessverre at Algerie har bevega seg bort fra demokratiet. Den religiøse friheten landet hadde i noen år fram til 2006 har forvitra.

Barnabas Fund rapporterer: "The head of the Algerian Protestant Church Association (EPA) - to which the majority of Algerian churches belong - received a notice, dated 22 May, from a High Police Commissioner informing him that a decision had been made to close down all Christian places of worship throughout the country that are not designated for religious purposes. Most church buildings have not been officially designated because it has proved impossible for them to obtain registration from the authorities following stringent regulations introduced in 2006, which were designed to restrict the religious activity of non-Muslims. The closure order applies to existing church buildings and those under construction. The High Commissioner threatened "severe consequences and punishments" for violation of the order."

Skal radikal islamisme få ødelegge enda flere land? Vil man se massakrer på kristne i Algerie også, sånn som man ser det i land som Egypt, Irak, Pakistan, Indonesia, Nord-Sudan og Nord-Nigeria? Hva kan gjøres politisk i denne saken? Når skal tros- og ytringsfrihet komme høyt oppe på den politiske dagsorden? Betyr våre ord om demokrati ingen verdens ting når det kommer til stykket? Altså når det kniper i pengepungen?

Gå til innlegget

Protest mot barbarismen?

Publisert over 10 år siden

Når jeg leser om saker som "øye for øye", Aftenpostens artikkel om en straffemetode som er Auschwitz verdig, blir jeg både sint og veldig lei meg. Kommer det noen kraftfull protest mot barbarismen?

Ondskapen i verden ser og hører vi ofte om, og om man skulle fortelle alt som er å fortelle om dette bekmørke kapittel i menneskehetens liv - og her kan jeg samstemme med Johannesevangeliets uttrykksmåte (20:25) "skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives" - så hadde man nok ikke blitt ferdig.

Jeg må derfor nøye meg med å henvise til den alldeles grusomme og barbariske saken som nå er i ferd med å utspille seg i Iran. Som straff for å ha helt syre i øynene på ei kvinne for noen år tilbake - noe som jo er alldeles forferdelig - så skal gjerningsmannen som straff få samme operasjon utført på seg selv, enten ved offerets hånd eller av legene ved det sykehuset som han er internert i. Det er vel ikke nødvendig å si mer om den barbarismen som ligger i dette. Hvor kraftig bør protesten mot dette være? (Og ja, det er mye annet i vår verden som krever like kraftige - om ikke kraftigere - reaksjoner).

Les saken her: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4119792.ece

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere