Magnus Husøy

Alder: 37
  RSS

Om Magnus

Takk for meg

Følgere

Publisert over 4 år siden
Litt meir fargar og mindre dominans av personar som ikkje har tid eller lyst til å delta i debatt, ville vore eit første steg for å vekkje VD til live igjen som eit godt debattforum.

Jeg har også lagt merke til at mange er borte. Samtidig har jo også mye av den barnslige skittkastinga forsvunnet - noe VD slet med i perioder. Men hvilke andre gode debattarenaer finnes?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Derfor holder alle kjeft om Koranens innhold.

Men hvem kjenner Koranens innhold og hvordan det korrekt skal forstås? Er det du som innehar denne egenskapen?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Det kan ikke være nyanser. En må lese Koranen slik den sier.

Men har det ikke vært mange ulike tolkningsnøkler i gjennom islams historie? Og er det ikke tilfelle fortsatt? Dermed kan det vel ikke herske så stor enighet om det Koranen sier, som du påstår her?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Kanskje trengst det nokre fleire høgrestemmer i norske aviser, men i endå større grad trengst det stemmer som kan analysere det store biletet. Når høgrestemmene vil frelse verda, treng vi stemmene som kan forklare det som skjer.

Ja, helt sikkert, men det er viktig å reflektere over hvorfor det angivelig er så få forklarende høyrestemmer. Kan det tenkes at det generelle klimaet i debatten, hvor mange av dem som ligger et stykke til høyre, mistenkeliggjøres eller mobbes, indirekte medfører at færre derfra engasjerer seg og derfor får mindre trening og utviklingsmuligheter som journalister og kommentatorer? Dersom journalister og kommentatorer som fellesskap virkelig ønsker andre stemmer velkomne, bør de la dem slippe til på like fot, uten at de skal stilles i skammekroken. Det er ikke så mange som trives i skammekroken, og dersom man holder seg borte fra debatten - eller tvinges til å innta klovnerollen når man deltar - så får man ikke øvd seg på å gi de bredere og dypere forståelige forklaringene heller.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Ok, takk for påpekninga. Jeg kunne gjerne ha sagt det på en annen måte, men ville slå til med en litt folkelig vri. Det jeg istedet kunne ha sagt var: Det er helt fair å rette kritikk mot Luther og den lutherske kirke sine overgrep, inkludert mot romer-katolikker, men det hadde vært på sin plass å vise en mye større grad av ydmykhet på vegne av den romersk-katolske kirkes rolle i historien, både overfor dissentere generelt og forsåvidt også lutheranere.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere