Magnus Husøy

Alder: 38
  RSS

Om Magnus

Takk for meg

Følgere

På tide med opprydning

Publisert over 7 år siden

Etter årevis med terrorangrep begått av mennesker som påberoper seg å være muslimer og handler i islams navn, er tid for å rydde opp i muslimenes egne rekker. De fleste av oss forstår naturligvis at mange av terroristene neppe er overgitte muslimer

I kjølvannet av årevis med diverse terrorangrep begått av mennesker som påberoper seg å være muslimer og at de gjør disse tingene i islams navn er det på høy tid at man begynner å rydde opp i muslimenes egne rekker. De fleste av oss forstår at mange av terroristene neppe er særlig overgitte muslimer, selv om noen av dem muligens er det. En så stor religion, eller rettere sagt religionsparaply, som islam rommer uunngåelig en del utskudd som vil forvrenge og misforstå grunnelementene i sin religion eller tolkning, i alle retninger vil jeg tro. Dersom vi som ikke-muslimer tror at metoden for å få slutt på disse uhyrlighetene er å klistre alle muslimer til det som foregår, og hevde at islam utelukkende kan tolkes og utleves i form av terrorisme og det som verre(?) er, så tror jeg at vi ikke vil lykkes med å skape ei bedre framtid for oss alle.

Mange muslimer, inkludert mange sentrale muslimske ledere, både i Vesten og i de tradisjonelle muslimske landene, har i årevis tatt avstand og fordømt diverse terrorangrep begått av grupper som Al-Kaida, Al-Shabab, Boko Haram og Daesh. Det er riktig og klokt, og de fleste av oss forstår at alminnelige muslimer ikke har noe skyld for det ekstreme grupper står for og gjør. Jeg håper derfor inderlig at ikke-muslimer, inkludert kristne (som jeg er selv) ikke kaster seg på en karusell med økende frykt og mistilit til muslimer i alminnelighet. Vi kan altså ikke dømme alle muslimer og islamtolkninger for diverse terrorangrep og outrert ekstremisme.

Det som derimot er på høy tid er ei opprydning, ikke bare utstøtelse av ekstremister og påfølgende straffeforfølgelse, men også å presse fram betydelige forandringer i menneskerettighetssituasjonen i muslimske land. Terrorister er ansvarlige for en del av forfølgelsen som rammer minoriteter og annerledestenkende i muslimske land (og i blant også utafor den muslimske verden), men man skal også være klar over at muslimske myndigheter, både av religiøs og mer sekulær art, samt alminnelige muslimske befolkningersgrupper og tradisjonelle muslimske læresteder og autoriteter, enten hver for seg eller i samspill, også er sterkt ansvarlige for diskriminering, forfølgelse, hat mot og bakvaskelser av minoriteter.

Disse minoritetene inkluderer naturligvis både religiøse grupper som kristne og hinduer, ikke-religiøse mennesker som ateister og agnostikere, avvikende muslimer, samt homofile og andre som skiller seg ut fra tradisjoner og normer i disse samfunnene. Det er på høy tid at muslimske land og samfunn nå, i kjølvannet av at de i årevis har bevitna terror i islams navn, og påfølgende fordømt det (med rette), og gang på gang forsikra de ikke-muslimske samfunnene om at terroren ikke har noe som helst med islam å gjøre, begynner å handle ved å rydde opp i hvordan de selv behandler minoriteter. Jeg mener at man fra ikke-muslimsk hold skal forsøke å tro på forklaringene og fordømmelsene, i alle fall overfor den jevne muslim. Det er legitimt og rimelig å diskutere trosgrunnlaget i islam og de sidene ved islam som består i politisk ideologi, men alminnelige muslimer stoler jeg på at ikke går rundt og ønsker død og fordervelse over alt og alle.

Det moderate og alminnelige muslimer, både enkeltpersoner, trossamfunn og myndigheter imidlertid må gjøre nå, er å rydde opp i sine tanker om ikke-muslimer, og hvordan de behandler dem i sine land og samfunn. Det er nå avgjørende at forfølgelse av minoriteter tar slutt. Nå må det bli ytringsfrihet og religionsfrihet i de muslimske landene. Nå må de legge fra seg drømmer om å underlegge seg annerledes troende militært og politisk. De må slutte å legitimere at rettssystemet forfølger minoriteter. De må slutte å systematisk spre løgner om hva andre tror og mener (for eksempel oss i Vesten). Alt dette og mer dertil må alminnelige muslimer nå ordne opp i.

Det hjelper ikke at alminnelige muslimer, først og fremst imamer og talsmenn, tar avstand fra terroristene dersom de selv fortsetter å undertrykke og forfølge minoriteter i sine egne land og samfunn. Dersom vi skal tro at muslimske ledere i Norge (og Vesten) virkelig tar avstand fra terroristene MÅ DE NÅ stille seg til disposisjon for norske og vestlige diplomater sånn at endringer kan framtvinges i muslimske land. Man kan gjerne starte med Pakistan, Marokko og Tyrkia, land som har sendt mange innvandrere til Norge. Muslimske ledere og statsledere må gjerne skrike opp og ta avstand fra terror i islams navn, og de kan sende så mange kondolanser de vil til Frankrike, USA, Danmark eller hvilket som helst land som måtte rammes av terror begått i islams navn, men dersom det ikke åpnes opp for bygging av kirker i Saudi Arabia, frihet for bahaier i Iran, eller slutt på diskriminerende lover som rammer ikke-muslimer i Malaysia, og mye, mye mer, så har kondolansene til syvende og sist ingen troverdighet.

Hvis man sier A må man også si B. Dersom store endringer ikke framtvinges i kjølvannet av elendigheten som Daesh, Boko Haram osv. har påført verden så er ikke fordømmelsene og forklaringene til muslimske statsledere, imamer og lærde verdt fem sure sild...

Gå til innlegget

Hva er de egentlige grunnene til at den til dels massive forfølgelsen av kristne som foregår i store deler av Midtøsten, Sahel-beltet og Asia gjennomgående underrapporteres, både i norsk og vestlig media? Jeg stiller meg spørsmålet om og om igjen...

De fleste som har fulgt med på utviklinga innafor området trosfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter, særlig i Midtøsten, Sahel-beltet (i Afrika) og Asia, kjenner til hvordan forfølgelse på grunn av tro og religion kan være ganske massiv. Ikke minst gjelder dette forfølgelse av kristne, ei gruppe som utgjør en minoritet i de fleste land i denne regionen (unntakene i Asia er Sør-Korea og Filippinene). Dette har pågått i årevis (trekker man historiske linjer er det naturligvis tale om lange perioder) men det inntrykket jeg sitter igjen med er at norsk og vestlig media i svært liten grad tar tak i tematikken eller uttrykker proporsjonell bekymring og forskrekkelse over det som skjer. Enda mindre er befolkningene i vestlige land - og ikke minst politikerne - særlig opptatte av disse tingene.

Spørsmålet som igjen og igjen melder seg er: Hva er de egentlige årsakene til at forfølgelsen av kristne (ja, jeg vet at andre grupper også forfølges, men la oss konsentrere dette innleggets fokus om de kristne) underrapporteres i media og forties i samfunnet og politikken forøvrig? Jeg vil i dette åpningsinnlegget ikke gi noen svar, men de kan gjerne komme i en oppfølgende kommentar. Jeg lar spørsmålet ligge åpent for diskusjon og mulige "løsninger". Så håper jeg også at konstruktive forslag til positive endringer kan komme.

Bob Taylor tar opp denne saken i følgende tekst på Raymond Ibrahims side: Why is Christian persecution in the Middle East under reported?

Til slutt vil jeg berømme særlig to av forumets debattanter, nemlig Jan Hårstad og Kjell Aarsund. Som frikirkelig kristen deler jeg (så vidt jeg vet) ikke deres livssyn, men jeg må likevel understreke hvor imponert jeg er av deres frimodige og prinsippfaste tenkning omkring bl.a. kristenforfølgelsene i verden i dag. Der mange kristne tier eller bortforklarer så velger disse herrene klar tale.

Gå til innlegget

Hvorfor bruke tid på verdidebatt.no?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg var en aktiv debattant her inne for et par år siden, men valgte av forskjellige grunner å ta en lengre pause. Jeg er ennå ikke sikker på om min nylige retur vil vare lenge, men denne tråden er i alle fall noe som kan sette tankeprosessene i gang.

Debattpause
Etter en laaang pause har jeg så smått begynt å vurdere å skrive litt igjen her inne på verdidebatt.no. Jeg har ingen sykelig skrivekløe men synes samtale, dialog, diskusjon og debatt er viktig i seg selv. Det er alltid en god slump folk å skrive med inne på blogger og fora, man må bare lære seg teknikker for å unngå blindgatene og kverulantene. Selv om jeg ikke har skrevet her inne på nærmere ett og et halvt år så har jeg jevnlig lest det som skrives. Jeg har nok i blant hatt lyst til å bidra med noen ord, men har inntil nå tatt det med ro. Kanskje blir denne perioden bare et blaff, hvem vet?

Smågutter i voksne kropper?
Noe av det som kanskje overbeviste meg om at det kunne være sunt å trekke seg ut var ikke egne negative opplevelser eller konfrontasjoner med andre debattanter, men snarere hvordan en gjeng debattanter, fotrinnsvis middelaldrende menn, til en stadighet gjøv løs på hverandre med skjellsord og overdrivelser. Enhver debattant må naturligvis føle seg fri til å opptre som han vil - med fare for at moderator griper inn - men for min del så ble det litt slitsomt, ettersom man alltid risikerte at egne eller andres tråder ble sabotert og forsøpla av kranglefantene. Jeg har registrert at denne biten har endra seg til det bedre i fortsettelsen. Min visjon er at alle debattanter viser andre - og seg selv - den nødvendige respekt ved å holde seg til saken og unngå unødvendige overdrivelser eller mistenkeliggjøring av andres hensikter. I stedet bør vi være rause nok til å rose hverandre for gode poenger til tross for mer grunnleggende saklig uenighet.

Kontraproduktiv evangelisering
Som en kristen - med teologiske og politiske standpunkter som mange nok vil finne støtende - synes jeg at det er ekstra viktig å ikke legge unødvendige anstøtssteiner til det som allerede ligger i evangeliet og kristendommen. Ingen kristne kan vel unndra seg i alle fall litt av ansvaret for at evangeliet får et dårlig rykte i ny og ne (alle mennesker er feilbarlige, og kristne bør være de første til å innrømme det siden vår tro bygger på nettopp denne erkjennelsen) men det bør også finnes grenser for hvor langt man går på denne blindveien - ikke minst etter at man blir gjort oppmerksom på det igjen og igjen. Jeg mener at ordet skal være fritt, både mellom kristne og når kristne diskuterer med andre, men jeg håper at kristne er seg sitt ansvar bevisst og unngår å gjøre evangeliet mer innvikla eller provoserende enn det allerede er.

Skrive og/eller lese?
Siden dette er et skriftlig medium passer ikke metaforen med "to ører men kun én munn" perfekt, men jeg tror at vi likevel kan tenke på den måten om debattantvirksomhet her inne. Det må være et mål at alle deltakere tar seg tid til å lese i gjennom (og helst oppnå en god forståelse av) det man vil kommentere og problematisere. Stråmenn og misforståelser kan som oftest unngås. Når det er sagt så skal det også være rom for sterke, meningsbærende innlegg der man argumenterer og misjonerer for sitt syn. Når det kommer til stykket er vi alle "misjonærer" her inne.

Veien videre
Jeg tror at morradagen starter i dag for den som vil være med å prege morradagen. Det nytter ikke å sitte hjemme i sitt hus (eller i et kirkerom) og uffe seg over samfunnsutviklinga. Dersom du vil være med å prege samfunnet, og påvirke de neste stegene som skal tas i politikken, økonomien og ikke minst livssynslandskapet, så må man delta, og jo før jo heller. Det er i dag premissene for morradagens samfunn legges. Det vil jeg være med på. Lykke til!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere