Magnus Leirgulen

Alder: 80
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Kriminell parkering

Publisert nesten 11 år siden

For noen dager siden  deltok jeg på et kurs i et av vestlandets mest kjente sykehus. Det var snøvær og trafikk kaos, og tiden ble knapp  Da jeg skulle parkere  fant jeg ikke mer enn åtte kroner i lomma.  Det var jo ikke stort, men nok til jeg kunne finne frem  dit jeg skulle, så kunne jeg gå ut igjen og få ordnet opp med videre P. avgift – tenkte jeg.  Noen minutter over p.tiden fikk jeg anledning til å gå ut igjen for å effektuere mitt forsett.  Men nei,  der hadde det private lekepolitiet ligget i buskene og passert på.   Kr. 600,- takk.

Surt – men la gå, tenkte jeg.   Men så begynte jeg å tenke mer, og det er av og til ikke så dumt.

Tenk om jeg nå hadde vert  pårørende da, eller pårørende hadde kommet til meg som pasient, kanskje i en tenkt hastesak. Det er vel ikke så uvanlig på et sykehus. 

Mitt spørsmål er :   Skal pårørende i en slik situasjon risikere å bli ilagt bøter, med påfølgende trussel om økonomisk straffeforfølgelse fordi situasjonen deres krevde noe helt annet enn å passe på avgifter og  p. selskapers inntjening  der og da ?

Det er sykehusets område dette, og et privat parkeringsselskap  driver dette som butikk med sykehusets velsignelse.     Til forskjell  har Haukeland Sykehus i Bergen  en bom - ordning som gjør at dette blir min mindre stressende.  Og selv om det er dyrt å parkere der også blir det nå i hvert fall mer rettferdig.   Med tretti millioner i parkerings overskudd blir   det jo god butikk av dette også.

Hva overskudd mitt sykehus her har, vet jeg ikke, men jeg antar at å skrive ut straffebøter er enda mer lukrativt.. 

Jo,da – jeg vet at det ikke heter ”bot” lenger, men kontrollavgift.   Men fanden blir ikke mer menneskeliggjort ved å gi ham  fine navn heller. 

Dersom en fikk muligheten å betale for den tid bilen stod overtid, var det jo en grei  sak. Men å skrive ut over  2000 % i   straffebot visste jeg ikke at privat firma hadde lov til.

1. Jeg har tenkt å spørre P. firmaet med hvilken hjemmel i straffeloven de har rett til å pålegge bøter på lik linje med  Politiet.

2. Hvem har i så fall hatt rett til å overføre slik myndighet til private, og med hvilken rett i grunnloven.  Har det vert gjennom en stortingsbehandling dette ?     Jeg ikke vite.

1.  Jeg har tenkt å spørre vedr. sykehus som velsigner dette, hvilke etiske retningslinjer de godkjenner denne praksisen på.  Dette er ikke i det hele tatt noe jeg forbinder med  et sykehus  Et sykehus som i hvert fall tidligere regnet seg som et  kristent sykehus, og krevde av store deler av betjeningen et sølibatløfte som skulle sikre pasienter og pårørende full og hel oppofrelse og omsorg.

Er det noen her som har tanker/erfaringer om dette, eller ?    Ikke tenk , og svar på mine vegne. Jeg overlever dette enten jeg betaler eller ikke, men da må jeg vel en tur innom strafferetten og kanskje bli svartelistet – og hvem vil vel det  ?    Er det et prinsipp vi bare må godta eller. 

Gå til innlegget

BIBELENS ENGLER

Publisert nesten 11 år siden

Faktisk tre måneder før  Prinsesse Märta  lanserte sine engler for et par år siden satte jeg meg fore å finne ut hva Bibelen sier om engler. Jeg fikk lov til å holde et par foredrag/kåseri om dette emnet også, men registrerte vel liten interesse for Bibelens vinkling på dette område.

Her er et kortfattet summarisk utdrag fra dette.  Her finnes nok lærde som kan si mye mer om dette enn jeg kan, men mitt bidrag kan kanskje være med å demme litt opp mot all denne blandingen av nyreligiøsitet, lysfenomener, psykologi, åndemaning, og skoler med navn fra hedenske fortidsguder med krig og erotikk som spesialområde.

Bibelens engler er skapt av Gud. De har sitt tilholdssted i himmelen, og særlig rundt Guds Trone. Engel betyr sendebud, eller budbærer. Men de har også oppdrag som voktere,  og også som domsfullbyrdere. Jvnf. Sodoma.                                                                                                                                     Det mest kjente tilfellet i bibelen der englene opptrer som budbærere er vel  fødselsbudskapet til hyrdene på Betlemsmarkene..

Engler i en eller annen form er nevnt over tre hundre ganger i Bibelen. Særlig tetner det til Bibelens siste bok   Johs. Åpenbaring vedr. de siste tider.  Her øker engleaktiviten med over 1200 %. I forhold til resten av Bibelen. Her har de mange forskjellige oppgaver.

Englene er åndelige vesener, men kan påkle seg kjød som et menneske i enkelte tilfeller når det er nødvendig.  Eks. Abraham da han fikk besøk av tre menn i Mamres terebinterlund midt på varmeste dagen.

Englene er ikke Guds roboter. De er skapt med en fri vilje til godt og ondt slik som menneskene, og har ansvar for sine handlinger.  Mennesker er også åndevesener, men på grunn av syndefallet har de et dødelig legeme å forholde seg til.

Mennesker er skapt i Guds bilde. Det er ikke mulig å se at englene også er det.  De er tjenende ånder som frivillig og med glede går Guds ærend.  Gud tar seg ikke av englene, men han tar seg av mennesket bl.annet ved englenes hjelp.    Heb 2:16

 16 For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.

Noe å tenke på når vi kaller et vanlig menneske for en engel, selv om fristelsen er nær for oss.

Englene kan altså opptre på mange måter med budskap og hjelp til mennesker som trenger det, også i akutte situasjoner. Dette kan også skje i drømme, med budskap eller advarsler.  At englene har vinger er sannsynligvis bare et bilde på deres mobilitet.  At mennesker som vi ser vitner om englehjelp på forskjellige måter er helt legitimt og i tråd med Bibelen. Noen ganger er det merkbart, men sansynligvis kan det bare registreres sansbart i svært liten grad.

Dette er en bare en liten smakebit av hva englene i Bibelen  står for.  

Men jeg kan ikke la være å nevne at det finnes to slags engler.  Bibelen forteller om en engel i himmelen ”høy og mektig”   som en gang gjorde bruk av sin frie vilje til å motsette seg sin skaper. Han ville bli som Gud, og enda høyere. Det endte tragisk, og en stor del av himmelens engler som tok hans parti fulgte med ham.   I bibelen finnes det bare en gang nevnt termen ”ond engel”.  Derimot har de fått andre navn som onde ånder, urene ånder, demoner m.m..  I følge efeserbrevet foregår det en uhyggelig kamp i åndeverdenen (himmelrommet) mellom disse og himmelens engler, antagelig for å holde en buffersone for menneskenes barn.  Det ser ut til at disse onde, mer og mer slippes løs nå, et endetidstegn det også ?

 I enkelt TV kanaler har det blitt presentert noe av disse ånder som også falskelig viser seg som "hjelpere"

Bibelen sier at til og med sjefen deres, satan kan opptrå som en lysets engel. Her er det mye å bemerke, men vær på vakt.

Märthas engler er mer en tvilsomme spør du meg, de har ingen relevans til Bibelen, etter min forstand.   Englene skal ikke tilbes eller kalles på. De er som nevnt Guds tjenere som Han sender til hjelp  uforskyldt og av nåde når vi kaller på Ham i nød. Det finnes en himlens hærskare av dem, sikkert minst en til hvert menneske på jorden, og dermed både til deg og meg.  la oss glede oss over det også                                                                                                                                                      Men det viktigste budskapet

denne hærskaren noen gang har kommet med er fra evangeliet:  I dag er det født dere en frelser”

magnus L

Gå til innlegget

Bomber og Granater

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, jeg er en ekte israelsvenn.  Men ikke av det fanatiske slaget. Men hvis jeg skulle måtte velge fanatisme her hadde jeg klart valgt pro Israel gruppene.  De bruker store bokstaver i sitt budskap. ja - men løgner og fortielser hører den andre siden til.

Den "famøse" bordingen av "hjelpeskipene"  til Gaza kunne lett ha skjult tonnevis med dødelige våpen planlagt rettet mot Israel.  Bare blåøyde tenker noe annet.   I NRK programmet Brennpunkt i går kveld kom det frem at før denne matkonvoien ble et lignende skip bordet.  Under all lastren av mat og forsyninger avdekket israelske soldater mengder med våpen.  1000 raketter hvis jeg ikke husker feil, og tonnevis med sprengstoff, bomber og granater.  Den israelske pressetalsmannen snakket rolig og behersket på godt norsk om avsløringen.   Dette ble ikke videre kommentert av programlederen. I stedet ble det gjort stort nummer av at israelsk ubåtmannskap, ad omveier med Tyskland får trene seg i norske farvann, (norskerenna)   

Det er mulig jeg har misforstått det hele, men tror ikke det.  Når vi tenker på den omtalte forsyngsflotillen til Gaza. Hva hadde det norske forsvar gjort. Med slike erfaringer i minne. Jeg ville ikke vert mye stolt av det norske forsvar om det ikke hadde tatt lignende forholdsregler som Israel gjorde.   Det er denne massive raseriprotestene mot Israel her jeg ikke helt får til å stemme.

"Den vet best hvor skoen trykker - som har den på."  Israelske tenkere, analytikere og strateger vet mer om muslimsk tenkemåte enn vestlig blåøyethet noen gang kan forestille seg.

Muslimsk brorskap, Yassir Arrafat og PLO, og nå Hamas og en rekke andre var og er plogspisser i en arabisk muslimsk helhetsoppfatning. Alt snakk om tostatsløsninger er bare spill for galleriet, og taktikk for å vinne tid.

Israel vet utmerket godt at den muslimske religiøse oppfatningen hindrer effektivt en slik løsning, også på lengre sikt.  Den Islamske oppfatning av erobrede områder som de har fått ved Allahs hjelp er hellige.  Det er Allahs eiendom til evig tid.  De kan trekke seg ut av slike landområder med Allahs velsignelse i kortere eller lengre tid, men bare av strategiske grunner.  I prinsippet eier de Israels land den dag i dag, og vil aldri oppgi det. Da sviker de Allah, og det er en skjebne verre enn døden for en muslim.  Rart at ikke vestens diplomater og politikere har denne dimensjonen med i sine fredsløsningsplaner for Midtøsten - Vet de det ikke, eller bare håper de at fornuften skal seire.  Det er lov å håpe, men jeg tror Israel har "luktet lunten" som det heter.

Gå til innlegget

Jødenes hjem

Publisert rundt 11 år siden

I hele denne merkelig midøsten konflikten er det mange ting å undres over.  Men i de siste dagers debatt er det en ting jeg gjerne skulle ha visst litt noe mer om. Hva er sannheten, Sannheten med stor S. Finnes den i det hele tatt ? 

Det første som avgår ved døden  i en krig er sannheten sies det.   I denne konflikten er ikke sannheten bare død, men også behørig begravet.  Skulle en ta for seg alle eksempler  på dette ville det bli som Johannes skriver: "Om alle hav av blekk var fylte"  ville det likevel bli for lite blekk.

Bare noen få spørsmål: Alle vet at jødene hadde sitt eget land i flere årtusen før de ble kjeppjaget fra landet sitt i år 70. av romerne.  Siden ble landet utnyttet av nomadefolk og andre politiske interesser.   Etter nesten to tusen år fikk jødene landet sitt igjen på lovlig måte gjennom FN  (delte meninger her) Landet var  da muslimsk arabisk område med  palestinske nomader som beboer, i den grad nomader bebor noe spesielt geografisk sted.  Er dette sannheten ?

Da israel overtok landet i 1948 ble ikke de involverte palestinere kjeppjaget av Israel, men av omkringliggende araberland for at de skulle klare å jage jødene på sjøen og ødelegge dem uten at det fløt arabisk palestinsk blod.  Er dette sannheten ?

Palestinerne på den tiden var ikke flere enn at de lett kunne integreres i Israels befolkning og derav på sikt kunne nyte godt av Israels kunnskap og evne til å dyrke ørkenlandet  som det dengang var. ER dette sannheten ?   Hvordan kunne det det da ha blitt i dag uten arabermuslimenes feilslåtte utslettelsespolitikk mot Israel ?

Tilbake til fremtiden og nåtiden: Den palestinske sivilbefolkning lider sterkt under Israels umenneskelige blokadepolitikk heter det. I en opphetet debatt på NRK for noen dager siden påstod en ved navn Leif Wellerop at Israel koordinerer og slipper igjennom 15 000 tonn matvarer hver uke. Mats Gilbert protesterte mot dette, og henviste til forskning som viser at palestiske barn er underernært. Da er det noe som ikke stemmer, men progralederen fant det ikke bryet verdt å oppklare denne biten.  Er forskningen på dette tilfredsstillende, eller er det Israel som lyger, eller kommer ikke matvarene frem dit de skal.  Hva er sannheten ?

En sommerleir for palestinske barn drevet av FN og gode organisasjoner ble nettopp nedbrendt med overlegg av Hamas, på grunn av uislamsk aktivitet, angivelig dans og lek. Er dette noe av sannheten ?

Statistikk forteller at forventet levealder i Gaza er høyere enn Estland, Malaysia, Jamaica og Bulgaria.   Barnedødeligheten er nesten 18% lavere enn i Kina, Jordan, Libanon og Thailand. Palestinske barn får samme helsestellet som Israelere. Israel koordinerer og subsidierer skolevesen og utstyr.  Dersom dette er sannheten med stor S. betyr det at Mats Gilbert og en palestinasjerfdekorert stortingsgruppe skyver en påstått nød i Gaza foran seg, godt opplært av Hamas og islamister som skyver barn foran seg i skuddlinjen mot Israelske soldater. 

Er det noen som kan fastslå den "rette" sannheten her.   I en verden der vitenskap og forskning av mange nesten  blir betraktet som guddommelig er det rart at ikke dette kan forskes nøytralt på.  Hvem har svaret ?

magnus L

Gå til innlegget

Gratulerer !

Publisert over 11 år siden

Muslimer i Larvik vil gå i protestmarsj mot sine egne, på grunn av de uakseptable uttalelser og terrortrusler, både mot vårt samfunn, og minoritetsgrupper som homofile som vi har sett i det siste..  Dette er noe vi har etterlyst lenge, og bør verdsettes.  Jeg tror det er muslimene selv som er best egnet til å stoppe dette uvesenet. Men det trengs vilje til både motforestillinger og selvransakelse.

Hittil har det stort sett vert de ytterliggående som har "eiet mikrofonen"  Ser vi en vårløsning på dette nå, eller blir det bare et blaff ?   Uansett synes jeg dette var flott, og gir håp om en felles front mot islamistisk terrorisme, hvis alle fredstenkende muslimer slutter opp om dette.

magnus L 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere