Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Norgistan 2 - ?????

Publisert nesten 10 år siden

Gules hatefulle angrep på en en relativt uskyldig, kunstnerisk fabulering om en viss politisk fremtidsuvikling i Norge er slettet. Men for å rettferdiggjøre slettingen ofres også stridens kjerne: enkelt kommentaren "Norgistan" fra en annen tråd t

 

Til å begynne med syntes jeg at det var jo like så greit, det ble jo bare krangling, slik det alltid blir når Gule "hever røsten"

Men er det rett at en filla kommentar i en annen tråd skal slettes fordi at  en viss rabulist av en doktor og filosof, med verbalterrorisme som spesialitet, hever øyenbrynene og ikke liker det han leser.

Hadde Gules famøse innlegg vert skrevet av en,   gardbruker Ola fra øvre Hallingdal, eller fisker Per, fra Ytre Suløen,   Hadde innlegget blitt slettet umiddelbart, eller påaktet i det hele tatt. ?

Hva er det med denne Gule som alle irriterer seg på, og redaksjonen skjelver for.

La "trollet" få vise seg frem til det sprekker av seg selv.  Det er jo alt begynt å knake. 

 

               

Gå til innlegget

Hva bruker Gud englene til ?

Publisert nesten 10 år siden

En lang, men likevel kort skisse av englene slik de fremstår i bibelen. Bibelen har ikke noe spesielt budskap om engler. Derimot har englene et sammenhengende sterkt bibelsk budskap.

Engler i en eller annen form er nevnt over tre hundre ganger i Bibelen. Englene er åndsvesener, men kan materialisere som et menneske, når det er nødvendig.  Eks. Abraham da han fikk besøk av tre «menn» i Mamres terebinterlund.

Englene er Guds tjenere.. De er skapt med en fri vilje til godt og ondt, slik som menneskene, og har ansvar for sine handlinger.  Mennesker er også egentlig åndsvesener, men har altså et dødelig legeme å forholde seg til. Selv om to engler i bibelen er benevnt med mannsnavn, er de sannsynligvis kjønnsløse, fordi det er ikke noe som tyder på at de reproduserer seg slik som menneskene.  Dette kan kanskje være forklaringen på at ikke alle  engler ble styrtet fra himmelen da en av dem syndet mot Gud, men bar de som tok parti med ham som falt.            Derimot drar mennesket med sin reproduksjon med seg hele menneskeslekten.  Men til gjengjeld blir de tilbudt et helt og fullt frelsesverk som vi vet. Men også her gjelder den frie vilje til ta det i mot. 

Mennesker er skapt i Guds bilde. Det er ikke mulig å se at englene er det.  De er tjenende ånder som frivillig og med glede går Guds ærend.  Gud tar seg ikke av englene, men han tar seg av mennesket, bl.annet ved englenes hjelp.    Heb 2:16 «For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.»

Englene kan altså opptre på mange måter. Med budskap og hjelp til mennesker som trenger det, også ofte i akutte nød situasjoner. Budskap og/eller advarsler kan også skje i drømme. . At mennesker også i dag ofte vitner om englehjelp på forskjellige måter, er helt i tråd med Bibelen. Noen ganger er det tydelig og merkbart, men sannsynligvis får vi hjelp oftere enn vi selv aner, og uten å vite om det. 

.At englene ofte blir fremstilt med vinger, særlig i kirkekunsten, er bare et bilde på deres enorme mobilitet. Å diskutere om de har vinger eller ei er bare tøv. Vinger er fysiske redskaper, mens englene som sagt er åndsvesener. De er som Gud, uavhengig av tid og rom, og kan reise både inn i fremtiden og tilbake i fortiden, noe vi bare kan gjøre med tanken.

Men jeg kan ikke la være å nevne at det finnes to slags engler.  Bibelen forteller om en engel i himmelen ”høy og mektig”   som en gang gjorde bruk av sin frie vilje til å motsette seg sin skaper. Han ville bli som Gud, og enda høyere. Det endte tragisk, og en stor del av himmelens engler som tok hans parti fulgte med ham. Den frie vilje som Gud betror oss viser hans storhet og styrke.  En tyrann derimot, ville sagt det er en svakhet, men det var en risiko Gud måtte ta, nettopp fordi Guds «maktapparat» er kjærlighet.                                                                                                                                                

I bibelen nevnes bare en gang termen ”ond engel”. Derimot har de fått andre navn som onde ånder, urene ånder, demoner m.m..  I følge efeserbrevet foregår det en uhyggelig kamp i åndeverdenen (himmelrommet) mellom disse og himmelens engler, Guds engler er altså i stadig kamp mot Satan og de onde engler, demonene. Onde demoner kan besette et menneske på mange måter dersom mennesket selv innbyr til det. Vi har sett av historien at tilsynelatende intelligente, psykisk friske mennesker, har latt seg innta av onde åndsmakter. De synes ofte å være under en viss beskyttelse i kortere eller lengre tid, slik at de gjennom sine inviterte, iboende ånder kan få gjennomført grusomme handlinger mot menneskeheten. td. Holocaust m.m. Ofte er slike mennesker på forhånd bundet opp av sterke ideologiske krefter som; nazisme, kommunisme, islamisme, høyre og venstreekstreme ideologier og mye mer.

De har ingen unnskyldning for sine handlinger, fordi de på et gitt tidspunkt må ha foretatt et bevisst valg om å «selge» seg, og oppnå makt. Særtrekket for disse er at de aldri makter å innse sine egne uhyggelige handlinger, og er trygge på at de var i sin fulle rett.

Det gode budskapet er likevel at hvert enkelt menneske er beskyttet mot slike onde ånder av de gode englene, med mindre mennesket selv velger bevisst å la seg innta av det onde.

Slik er altså Guds gode engler spesielle redskaper til, også å beskytte mennesker, mot den Onde. 

Det skrives bøker om englehjelp og redninger, budskaper og advarsler gjennom disse.       Dette er selvsagt bare tøv for rasjonalisten og ateisten.  Men for den som har opplevd det er det en like stor virkelighet som alt annet en opplever med de sansene en nå engang har fått utlevert.

Gå til innlegget

Heksejakt

Publisert over 10 år siden

 

Arne D. Danielsen har flere ganger kommet med en betimelig bønn om å tie stille med disse utidige straffedomsprofetiene som enkelte har for vane å henge seg på.  Dette støtter jeg. selv om det også er interessant å se hvem som henger seg på dette som en slags " Hva sa jeg"

Jeg har enda en bønn å tilføye:  Vær så snill å ikke binde noen opp til denne massemorderens gjerninger, bare  fordi de har meninger som går i gal retning nå.   Det er fristende å høste poeng på dette, og nevne navn på meningsmotstandere med også  en slags: "Hva sa jeg" holdning.

Det er nevnt navn her på forumet som blir knyttet opp til ABBs tankeverden.  Dette blir indirekte å antyde at de står i leddtog med massemorderen.

VD skal ikke bare være en verdidebatt.  Den skal også være en verdig debatt, selv om det av og til er vanskelig. 

Jeg har fått med meg at tre navn på debattanter her på forumet er blitt nevnt i denne forbindelse, og som uskyldig og indirekte kan bli oppfattet som supportere til udåden.  Forverret blir jo situasjonen for disse som antagelig er på ferie, og avskåret for å kommentere dette tids nok.

Jeg setter dette kanskje litt på spissen. Men i gamle dager var det ikke store mistanken som skulle til for å bli brent på bålet.  I 2011 er vi vel blitt så opplyste at vi ikke skulle gå i slike feller, uten med vitende og vilje.

Vær så snill å ikke nevne kjente debatt deltakere her på forumet ved navn i en slik   sammenheng som her antydet.

Gå til innlegget

Kan døde mennesker "gå igjen" ?

Publisert over 10 år siden

 

Job 14:10-12
 10 Men når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?
 11 Som vannet renner ut av sjøen, og som en elv minker og tørker bort,
 12 slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen - - -                                        
Pred 9:5
 5 For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ikke noen ting, de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.
Job 7:9f
 9 En sky blir borte og farer av sted, slik er det med den som farer ned til dødsriket – han kommer ikke opp igjen.
 10 Han vender ikke mer tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger.

 

På enkelte fjernsynskanaler kan en av og til bli vitne til merkelige ting.   Enkelt mennesker står frem og mener å ha stor kunnskap og innsikt i det som rører seg "På den andre siden"  som noen av programmene heter.   Noen av disse har åpenbart en form for såkalt clairvoianse eller synskhet.   Ikke noe galt sagt om dette, og aktørene virker da også ganske tilforlatelige og troverdige så langt.

Men når seansene med å drive ut døde mennesker som liksom skal gå igjen i enkelte bygninger og hus blir gjort til underholdning og media sensasjon, eller at døde blir kontaktet fra den andre siden for å gi trøst, eller avgi forklaring blir det veldig feil.

Pårørende blir trøstet, og får hjelp til å gå videre heter det ofte.  I seg selv er jo det bra, men - er det på sviktende grunnlag ?     Andre blir hjulpet til å få fjernet bankelyder og diverse skremmende hendelser i sitt hus, arbeidsplass, eller hva det måtte være.   Senere blir det konstantert i kirkebøker og andre arkiver om at nettopp denne utdrevne gjengangeren var en historisk person.

Hva skal en egentlig mene om noe slikt ?    For meg er Bibelens Ord den viktigste dokumentasjon å forholde seg til :   "et menneske legger seg ned (dør), og står ikke opp igjen"     "de døde vet ingen ting"  "han kommer ikke opp igjen - han vender ikke mer tilbake til sitt hus"

Hva er dette som skjer da ?   Bibelen taler også mye om onde ånder, demoner som farer ut og inn av mennesker.   Jeg tror at disse demoner, egentlig onde engler, er nokså nærgånde  i menneskeheten.  Det kan bevises historisk, både kollektivt og ved enkeltmennesker.   Et annet trekk ved disse ånder er nok at de kjenner livsløpet til enkeltmennesker ut og inn, og kan dermed lett skape en illusjon om at døde mennesker kan gå igjen, og blir gjenkjent. Med andre ord et åndelig narrespill for å imponere og kanskje få tilgang til menneskesjeler.

Dette er min ovebevisning, kan noen dokumentere noe annet ?  Jeg mener det er sterke grunner til å advare  mot slik overtro at et menneske kan gå igjen, og til og med lage underholdningsindustri av det.  Utøvere av denne farlige aktiviteten: Vokt dere, og tenk dere om.

 

Gå til innlegget

Om å gå kriminelt berserk

Publisert nesten 11 år siden

 

Intervjuet med "skipperen" hva han nå heter på  seilbåten Berserk, etter den tragiske hendelsen i sørishavet ble et mentalt sjokk.  Flybåren hjem fra en eller annen såkalt ekspedisjon til sørpolen, etter å ha mistet båt og mannskap hadde en kanskje ventet en mer nedtrykt og ydmyk "kaptein"

Nei !     Småflirende og bråkjekke stod de to overlevende frem som om det hele var den naturligste ting i verden.  At han i tide tok seg inn på isen for å nå sydpol punktet sammen med en tilsynelattende barnslig og umoden unggutt sier sitt.

En liten del av mitt liv har jeg har jeg hatt mitt yrke på sjøen, herunder også ishavet.  Hans påstand om at en liten seilbåt, funnet på en søppeldynge og restaurert, sannsynligvis av ufaglærte skulle holde i  orkan, og i isbelagt farvann virker skremmende tanketomt og useriøst på meg.

Det blir selvsagt sjøforklaring.  Men må ikke denne fyren etterforskes og granskes, så og si fra baug til akterhekk.  Jeg mener dette må anmeldes som kriminalsak.

Er det noen som har mening om dette ?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere