Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Martin Luther, jubileum og jøderetorikk.

Publisert over 4 år siden

Jeg forstår at enkelte katolske røster ønsker mer åpenhet om personen Martin Luther og hans mindre heldige sider og retoriske utskeielse

 

 

Dette er legitimt, og viktig å få frem også. Men spørsmålet er viktigheten av å fokusere på dette i en kontekst der det er jubileumsår for Luthers storverk, innen kristendommens historie. Altså: Gjen oppdagelsen av Evangeliet,  og ikke hans personlighet som sådan.

Dersom jeg skulle finne frem en metafor som kanskje kan brukes på Luther, da måtte det være hvalen i havmørket under driv-isen i de arktiske farvann.                                                                                                                          Hvalen, kall den gjerne spekkhoggeren, leter febrilsk etter en åpning i isdekket for ta til seg frisk luft. Det er langt til iskanten, og han vil dø av oksygenmangel før han når så langt.

Endelig ser han en liten sprekk, eller råk som han med fare for å bli skadet, prøver å utvide ved å presse seg igjennom. Mørbanket får han til slutt blåst ut gammel damp og urenhet fra lungene, selv om han ikke får ut alt , og kan dra inn igjen frisk og klar luft, styrkende og livgivende oksygen som gir ham nytt mot og tro på livet. Men kampen er ikke slutt med dette, for med livet som innsats må han fortsatt kjempe for å holde råken, ikke bare åpen, men utvide den slik at han kan få livsrom.  Han kan stå i fare for å fryse fast, men kroppsvarmen og pågangsmotet hindrer det.

Luthers åndelige livgivende oksygen var Evangeliet.  Og da han endelig greide å bryte seg gjennom barrieren av vranglære og menneskeskapt åndelighet stod han i fare for å fryse fast flere ganger.

Han kjempet seg igjennom mot overmakten og vant til slutt.  Hadde hans sterke personlighet, stahet og kompromissløshet noe å gjøre med dette også ?                                                                                                            At Gud velger feilende og syndige mennesker til å utbre sitt evangelium til verden er en gåte. Han kunne jo ha brukt englene. Men han gjør ikke det, han bruker benådede mennesker.                                                         Enn videre ser vi at når Gud vil bryte opp en fastlåst og tilstivnet situasjon for evangeliets gang i verden som her. Da bruker han plogspisser og isbrytere som Luther.

Vi kan fort bli enige om at Luther brukte en forferdelig retorikk i noen av sine skrifter.  Spørsmålet er om han var barn av sin tid.  

Hadde han noe igjen av urenheten i sine åndelige lunger fra tiden i åndelig mørke under det massive isdekket, som han ikke hadde fått blåst ut, mens han fikk Åndet inn Evangeliet og Nåden?  Jødehat og antisemittisme var oppfunnet lenge før Luther.                                                                                                                                               Så har han da heller ikke, meg bekjent, vert kandidat til noen slags form for helgenkåring. 

Derimot har den såkalte Hellig Olav som drepte fysisk, både med sverd og kniv fått helgenstatus. Urettmessig har han også fått æren av å ha kristnet Norge, på tross av at kristendommen var godt på vei inn i Norge lenge før Olav prøvde å ta den politiske makten.

Jeg er glad for at det er Himmelens Gud som skal dømme til slutt, og ikke Katolikker, Lutheranere og Protestanter, for han dømmer rettferdig og nådig.                                                                                                

Gå til innlegget

Blir Hanvold og Visjon Norge  forfulgt ?

Publisert nesten 5 år siden

Visjon Norge bør bruke andre metoder for å renvaske seg enn profetiske gråtekoner.

 En artikulerende, heseblesende amerikansk superprofet forkynte for 7 måneder siden til ekteparet Hanvold, at de og Visjon Norge skulle utsettes for en svær forfølgelse om 7 måneder . Og nå, - ja nettopp nå, 7 måneder etterpå er den store forfølgelsen i gang.

Og forfølgeren er NRK med sitt samfunnskritiske program «Brennpunkt».

En slik slående treffsikkerhet vedr. tidspunkt kan jo slå beina under enhver tviler. Dette må være høyere makter som står bak, eller kan det finnes andre forklaringer.

Apropos høyere makter; NRK som samfunnsinstitusjon driver ikke med topphemmelige saker vil jeg tror. Forberedelser til slike programmer skjer ikke over natten. Ikke vet jeg, men kanskje mer enn syv måneder er nødvendig for en grundig forberedelse. Vil tro at VN hadde fått henvendelser om saken før den tid, om eventuelt ømtålige saker. Uten å insinuere noe som helst fra min side da.

 Eller kanskje noen hadde hvisket noen i øret.

Dette er ren analytisk tenkning fra min side, og jeg ønsker ikke at det skal være slik. Men er det slik, da er det forferdelig å være vitne til. Da er dette, over åpen mikrofon og kamera, å misbruke Gud gjennom skinn av «profetier». Verre ting har blitt avslørt tidligere, i amerikansk profethistorie.

Nå sier ikke jeg at det er slik her, men Guds Ord pålegger oss å prøve (analysere) alt, og holde fast på det gode.                                                  Hvorfor hadde jødene i Berøa et rent sinn ?  Jo, som det står:  «De gransket i skriftene om det hadde seg slik det ble sagt dem.»

Etter min mening bør Hanevold og Co. Bruke andre måter å renvaske seg på, enn patetiske profetier og gråtekoner.

Å bruke begrepet «forfølgelse» i denne sammenheng er uetisk når en vet hva som foregår ute i verden av reelle forfølgelser.                                                                                                                 Ville Hanvold brukt samme ord til skattemyndighetene om de skulle komme og bebude bokettersyn.

Nei, Visjon Norge er ikke utsatt for forfølgelse, derfor står ikke den omtalte profetien til troende, ikke ennå i hvert fall.

Som jeg før har sagt, finnes det nå mange gode programmer på TV Visjon Norge som jeg håper det blir mere av.

Derfor håper jeg ledelsen blir litt mer lydhøre og ydmyke overfor kritiske røster også, og ikke bare dømme dem som onde krefter.

Gå til innlegget

Åpent brev og spørsmål til Jan Hanvold

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er en av dem som har fulgt sporadisk med på programmer sendt over Visjon Norge kanalen. Det har ikke vert så mye å bli imponert over,

 og da har jeg ikke tatt med alt pengemaset, som de nok også har tilfelles med noen andre kristne TV kanaler.

En må likevel fremholde en viss kvalitets-økning både på enkelte programmer, og den tekniske siden.

Jan Hanvold er en gründer det er grunn til å ta alvorlig på mange måter. Han sier selv at han ikke er forretningsmann, men det er vel det han er. Som forkynner står hans teologi langt tilbake å regne.

Teologisk sett veksler han mellom sannhet og usannhet, fortere enn noen får tid til å tenke.

I kjølvannet av NRKs «Brennpunkt» program om virksomheten hans, har han improvisert flere forsvarsprogrammer om seg selv, på kanalen sin, angående det «djevelske angrepet» mot seg fra NRK.

Dette var diskusjonsprogram der han hadde med seg etterplaprere som fyrer opp, og egger til alt annet enn sunn selvransakelse.                                                                                                                                            I I slike debattprogrammer er det jo vanlig også å ha med kritiske røster for balansens skyld, men ikke her nei. Han er nok for selvopphøyd og uangripelig til det.

Å høre og se på disse innslagene var for meg flaut, og av og til pinlig å høre på. Jeg tenkte at dette, i stedet for å sende det ut over hele landet, hadde vert bedre for Hanvold og hans aller, aller nærmeste medarbeider å få snakket ut hos en psykolog, eller sjelesørger.  Det hadde gitt lindring, men det var vel ikke det som var poenget.

Jeg så selv «Brennpunkt»- programmet, og kan ikke begripe hvorfor disse to følte seg så såret og uthengt.   Kritiske spørsmål som kan oppleves som insinuasjoner, Javel, men må en ikke tåle det i det offentlige rom for sannhetens skyld?       

Intervjuene gikk greit, og Hanvold svarte greit, bortsett fra noen spørsmål han tydelig følte seg uvel ved, og måtte melde pass – «ingen kommentar» - for å komme videre.

Hanvold, som offentlig person, later til å være kjemisk fri for selvinnsikt og selvkritikk.

Derfor har jeg lyst å spørre Hanvold: 

1, Hadde det ikke vært bedre å ta opp de ømme punktene og indirekte beskyldingene, og samtalt om dem på en kognitiv og rasjonell måte i kanalen din, slik at vi som ikke vil være med på følelsesrytteriet kunne bli litt klokere sett fra ditt ståsted ?                                                                                                         

Ved å appellere til folks følelser og empati i stedet får han kanskje flere tilhengere, men ingen trygghetsfølelse hos resten av oss.  Og dette med å brette ut en alvorlig sykdomstilstand hos en i sin nærfamilie her, i det offentlige rom, for å vinne sympati for sin sak virket for meg både usaklig og uetisk.

 2.  Mener Hanvold virkelig at de som stiller kritiske spørsmål, de som vil ha frem sannheten og mener noe annet enn ham, selv om de er blant hans medarbeidere er bl.a.:  ondskapsfulle demoner, djevler, og underforstått spyttslikkere slik han ordla seg i TV-sendingen sin ? 

3. I så fall, hvorfor bretter ikke Hanvold ut hele sannheten om sin virksomhet, slik at alle kan lære og forstå at han ingen ting har å skjule. Han vet jo at det er ingen ting djevlene er så redd for som sannheten, og da kan han jo effektivt stoppe munnen på disse han nevner.

Det beste Hanvold kan gjøre nå, er å invitere nøytrale personer med offentlig kompetanse til å gjennomgå alt som det er sådd tvil ved. Da vil han kunne stå oppreist, og gå videre som forretningsmann og gründer. Da trenger ingen lenger grunde på om han har noe å skjule.                                                                                                                          

Forkynnelsen og teologien derimot bør han overlate til andre enn seg selv og en stor del av hans innleide, utflytende og ofte vranglærende amerikanere.

Jeg er ikke ute etter å få stengt av TV Visjon Norge, tvert imot. I seinere tid har vi opplevd programmer med gode norske forkynnere og kristne ledere. Hvorfor ikke orientere seg mer i det norske markedet her.                                                                                                                                            Kristen-Norge har store ressurser å by på – o, hvilke muligheter i en 24 timers TV-kanal. 

Strøm dere inn til Visjon Norge med tilbud om gode programmer, for å overta programvalget og mangfoldigheten i kanalen. Betal godt, så slipper en å bruke mer enn halve sendetiden på pengemas og tigging. Så kan eldre og ensomme minstepensjonister få være med på andre måter enn å tømme sparebøssene sine

Jan Hanvold:  Ser deg gjerne her på Verdidebatt hvor vi kan diskutere med deg, (jeg lover for min del på en saklig måte)  Og hvor du kan svare på disse enkle spørsmål som er stilt her.

 

Gå til innlegget

Over en grense

Publisert rundt 5 år siden

TV kanalen Visjon Norge har forbedret seg vesentlig i senere tid. Dette gjelder både teknisk og innholdsmessig. Ennå er det mye pengemas, men det ser ut til at kanalen har orientert seg mer utenfor sin egen snevre ramme enn tidligere.

Om dette også får innvirkning på økonomien deres, med mindre stressmas på lytterne om pengegaver som det loves grenseløse velsignelser for, det gjenstår å se.

Fortsatt florerer amerikanske «overnaturlige» predikanter og outrert karismatikk i kanalens egne programmer. Disse ligger ofte i grenseland når det gjelder bibelsk substans og vederheftighet.

I går kveld fulgte jeg med litt på et heseblesende helbredelsesmøte ved en for meg ny predikant som det ikke har lykkes meg å få fatt i navnet på. Det er ikke så viktig i denne sammenhengen. Men det som skjedde var betenkelige saker, etter min oppfatning.

Tradisjonelle opprop til forsamlingen av typen: «Det sitter en mann her med dårlig hørsel» - «en kvinne med kreft» - «en person med et mageonde» o.s.v. er jo ikke noe sensasjonelt, i en stor forsamling finnes det nok mange med disse og andre plager. Å be disse komme frem, og bli bedt for er jo i seg selv en fin tanke. Men for meg føles disse «massehelbredelser» ofte spekulative i slike sammenhenger.

Grensen ble overgått da en ung jente i forsamlingen ble ropt opp på podiet fordi hun angivelig hadde et for kort ben. Noen minutter etterpå kom en medhjelper slepende med en ungjente, som merkelig nok så ut til å gå og småspringe normalt. Hun ble plassert i en tillaget spesialstol som beleilig nok var plassert der på forhånd. Stolen var slik at hun kunne sitte i den med bena vannrett frem, slik at lengdeforskjellen på bena skulle være synlig. Lengdeforskjellen så ut til å være ca. 3 cm. Selv klarer jeg 4 til 5 cm. ved å vri litt på hoftepartiet. Dette klarer alle.

Mange stod på podiet og ventet på å bli betjent og bedt for. Men jenta fikk all oppmerksomhet en lang, lang stund. Kameraer ble bedt om å fokusere på disse to beina før predikanten gikk til verket. Med kaskader av skrik og rop, fulgt av bablende tungetale tok han tak i begge anklene, og sakte og sikkert ble beina like lange.                                                                                                                                          Jeg satt som målløs, men ikke av undring. Jeg deltok ikke i tilskuernes gisp og ekstase. Sannsynligvis fordi jeg ikke var påvirket av stemningen.

Jenta måtte etterpå springe og hoppe for forsamlingen som bevis på at hun ble helbredet. Hun var bemerkelsesverdig rolig, og litt sjenert opp i det hele. På spørsmål om hvordan hun følte det nå, svarte hun at hun hadde det bra, predikanten som sikkert ikke var helt fornøyd med svaret spurte igjen, og fikk samme svar. Så måtte hun vise hvordan hun gikk før hun ble helbredet.                       Da haltet hun og stavret seg frem på en hjelpeløs måte, for å vise forsamlingen hvordan hun hadde hatt det.

 Som sagt, hun gikk, og småsprang helt normalt da hun kom opp på podiet sammen med medhjelperen, før helbredelsen.                                                                                                                                                            Hva er dette for noe? For meg så det ut som iscenesatt humbug. Er dette riktig, så var jenta manipulert til å være med på notene, og akkurat det er det vanskelig å skjønne. Men hva gjør en ikke for en verdenskjent predikant. Skulle gjerne ha kunnet intervjuet henne i etterkant.

Er dette slik jeg oppfattet det, så er det kriminelt, og samtidig et hån mot evangeliet. Men jeg kan ta feil. Er det noen som har sett det samme som meg, eller som har meninger om det. Eller er jeg helt på jordet?  

Gå til innlegget

Om slanger,gift, og andre ting.

Publisert over 5 år siden

+Mark 16,17-19 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, � � 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke

I følge Mark. 16,17 - 19 som refeert ovenfor skal Jesus ha sagt dette i forbindelse med misjonsbefalingen. Jeg har alri hørt noen skikkelig utredning om dette tekstavsnittet. 

Jeg ser at det finnes en sekt i USA som tar dette bokstavelig, og leker med slanger i forsamlings-sammenheng. Dette for å bevise sannheten og åndskraften de disponerer.

Hvorfor er det så taust om dette i vår kristne sammenheng. Blir det feiet under teppet fordi det er for vanskelig å tolke, eller er det så åpenbart at det ikke er nødvendig å memorere over.

For tiden finnes det så mange kristne her inne på VD at det er fristende å spørre:

Er et noen som har tanker om dette, med tolkning, eventuelt omtolkning og forklaring om bakgrunnen for Jesu utsagn her. Mener han at vi skal ta slanger i hendene og drikke gift for å imponere målgruppene med evangeliet - - - eller ?

Selv har jeg funnet en rasjonell og bibelsk  forklaring på dette, men ønsker å høre hva andre har kommet frem til, som også har tenkt igjennom dette., Men kom helst med egne tanker, og ikke all verdens henvisninger til selvutnevnte profeter og "gudsmenn"(kvinner)

Utsagnet er vanskelig, og tror nok mange sliter med dette, som jeg har gjort selv til tider.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere