Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Uff og uff !

Publisert rundt 3 år siden

Hvis vi tar det du her skriver på alvor, melder spørsmålet seg: Hvorfor valgte Gud å plassere mennesket på jorda før han hadde ordnet opp med Lucifer?

Spørsmålet ditt her hadde fortjent en rasjonell og kognitiv samtale om temaet, men det forhindrer du selv.                                                                                                        For resten av kommentaren din er av en slik karakter at jeg fraber meg videre diskusjon med deg.

Gå til kommentaren
Hva er argumentet?  Om han visste det skulle skje, hvorfor lot Gud det skje om Gud ikke ville det?  Dette er jo før skapelsen av mennesket.

Om Gud visste det, skrev jeg.  Jeg føler at vi her er ved grensen av hva vi kan vite sikkert om Gud eller ikke, og da blir det lett filosofen i oss som tar overhånd.

Og for å filosofere litt rundt det vi vet ut fra skriftene, så er utgangspunktet her at den Onde allerede var kommet inn i verden ved Lucifer. 

Vi kan tenke oss at Gud ikke ville oppgi sine planer om å skape en himmel på jorden, gjennom nye skapninger i sitt eget bilde. Menneskene.                                     Å oppgi disse planer var kanskje det samme som å overgi det hele til den Onde.

Hadde Gud en plan A og en plan B mon tro. Det var jo alt lagt ferdig .  Hadde mennesket med sin frie vilje holdt seg til sin gode Gud, og nektet å adlyde slangens onde råd, da hadde allerede ondskapen blitt gjort maktesløs.   Men slik gikk det ikke,  og plan B ble aktivert ved at Gud selv grep inn med sin frelsesplan som vi alle vet.

Det jeg har skrevet her er likevel bare formodninger fra min side, og jeg slår ingenting fast med Bibelen i hånd, slik enkelte gjør. 

Det at Gud lot det skje fordi han hadde en større plan med det hele, som også til syvende og sist innebærer  tilintetgjørelsen av den Onde (satan) Guds fiende har jeg ikke problemer med. 

Men at Gud ville, eller ønsket syndefallet, det er heldigvis bare tøv, for å bruke et mildt uttrykk.  

Som sagt er vi her på grensen av hva vi kan vite om Guds tanker og følelser i denne sammenheng. Så derfor gir jeg meg dette.


Gå til kommentaren

Adams fall ennå en gang

Publisert rundt 3 år siden
Den første Adams fall var noe Gud ville skulle skje.

Dette er tøv, hr. Fjerdingen.   Dette er å lese inn i teksten noe som ikke står der. 

Om Gud i sin allvitenhet visste hvordan utfallet kom til å bli da han satte de to første mennesker på prøve, det er alldeles ikke det samme som at Gud VILLE at syndefallet  skulle skje.   

Syndefallet begynte ikke med Adam og Eva, - det ble fullbyrdet ved dem. Syndefallet begynte egentlig med den gode engelen Lucifer, som ble til den Onde, fordi han ble sjalu på sin Gud, og ville bli større enn ham, og få makt over Gud, sin skaper.

Det var han som talte gjennom slangen.

Dersom Gud ville alt dette,  da har han planlagt onde ting.  Og dette er jeg fullstendig overbevist om at du ikke mener.

Ha en fin og kontekstuell dag (:-)Gå til kommentaren

Dette må være filosofi på høyt nivå -

Publisert rundt 3 år siden
Den første Adams fall var noe Gud ville skulle skje.

og her tror jeg du må sette deg ned og tenke igjennom din påstand. Hvor har du dette fra ?

Gå til kommentaren

Gudsbilde

Publisert rundt 3 år siden
Men jeg kjemper for retten til å bruke liturgi og språk som ikke gjør Gud mindre enn det Hun er

Mon tro om ikke ekteskapet mellom kvinne og mann er den beste allegorien på selve Gudsbildet.  Småbarn opplever gjerne mor og far som en enhet på mange måter, samtidig som de opplever forskjellen.  Det som gir barnet fullkommen trygghet er at de to fremtrer som ett, med hver sine egenskaper.  Forutsetningen for dette er at de to har et fullkomment fellesskap, ekteskap. 

Men slik er det dessverre ikke helt, i vår ufullkomne verden, selv om det var slik det var ment.  Så allegorien halter en del, men likevel - - -

Gud er GOD, Han har både mors ømhet og fars styrke samtidig, men på en fullkommen måte. 

Kanskje er det en mening med at det er Farsbildet som må være mest fremtredende hos Gud, i denne verden vi lever i nå.                                                       Engang skal vi få oppleve hele hans fylde,  men inntil da tror jeg vi må holde fast på det Jesus lærte oss om:  Vår Far i Himmelen.


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere