Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: spebarn

Publisert rundt 12 år siden

 

05.08.09 kl. 19:18 skrev Gunnar Lund:

Brochs,

hvordan blir et spebarn frelst? Det kan jo verken tro eller bekjenne. I følge Romerne 10,  9-10 så må tro og bekjennelse til:

"for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte han fra de døde, da skal du bli frelst, for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse".

 

 Hei Gunnar Lund !

Skulle gjerne hatt din løsning på spørsmålet ditt om du har.  Et spedbarn er jo et fullverdig menneske - ja faktisk helt fra det var et foster.  D.v.s. fra og med unnfangelsen.

Gå til kommentaren

RE: Profetier og Åpenbaringer

Publisert rundt 12 år siden

 

16.08.09 kl. 23:07 skrev Kjell Kristensen:

Hei M.Leirgulen!

Klart at Åpenbaringer og Profetier kan brukes i nytestamentlig tid, det er jo derfor de er der! Hele Bibelen er instruert av Gud.

 

Nei ! 

Jeg tror du må lese innlegget mitt på nytt.  Da vil du sikkert se at det er nettopp dette jeg mener.   Det er profetiene og åpenbaringene i Bibelen som gjelder, også i dag - ikke selvbestaltede og tifeldige spåmenn med spesialbudskap, på en eller annen talerstol, på et eller annet stormøte hvor som helst.

Gå til kommentaren

RE: Profeter og profeti i dag

Publisert rundt 12 år siden

 

14.08.09 kl. 08:39 skrev Gunnar Lund:

Du spør om:

"finnes det i hele tatt belegg i bibelen for at profeter kan opptre nå i nytestamentlig tid?"

Det står i efes 4,11: "Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrderer og lærere".

Så hvis en tviler på at det finnes profeter i dag, så må en også stille spørsmålstegn ved om det finnes pastorer, evangelister mm i dag. Noe som selvfølgelig blir helt feil. Det er vel ingen i dag som stiller spørsmål om det virkelig finnes pastorer i den nyetestamentlig tid. Hvorfor skal vi da stille spørsmål om det finnes belegg i bibelen for at det finnes profeter nå? De fem embetene som ramses opp i efes 4,11 er gaver som Jesus gav for å utruste sin menighet.

Når det gjelder profeti, så er det en av de ni gaver som Paulus nevner i 1.Kor 12. Videre sier Paulus at den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst...den som taler profetisk oppbygger menigheten" 1.Kor 14,3-4. I Strongs bibelordbok defineres profeti og profetere som å "forutsi noe som skal skje, å spå, å tale under inspirasjon".

Så antydes det her av trådstarter om det profetiske gjelder i dag. Det tror jeg absolutt at det gjør. For er det ikke sånn at Jesus er igår, idag den samme, ja til evig tid? Og det står at sine nådegaver angrer ikke Gud på. Så når han gav profetier i den nytestamentlige menighet, så kan også vi forvente å motta den samme gaven. Og Peter bekreftet dette når han i Apgj 2,17 sa: "...i de siste dager sier Gud, da vil jeg utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord".

 Takk for kommentar !

Nei, det blir skikkelig feil når en stiller likhetstegn mellom profeter og forkynnere i dag.           Det må skilles mellom profetisk tale, som altså er forkynnelse til oppmuntring formaning og trøst , (Ja, nettopp - oppbyggelse av menigheten på Ordet) - og det som kalles for profeter og profeti, kall det gjerne spådom, det er det det er.  Det finnes sterke advarsler mot slikt i Bibelen.

magnus

 

 

Gå til kommentaren

RE: Det er jo en del som kan dette...

Publisert rundt 12 år siden

 

14.08.09 kl. 02:04 skrev Arild Holta:

Tydlige pinsevenner har vi hatt i over 100 år.

Bibeltroen har vert svært høy der. 99,9... har trodd på Bibelen som Guds ord.

Likevel har de talt i tunger, profetert og betont salvelsen.

Senere har "nye" bevegelser bygd på denne tradisjonen, og beholdt bibeltroen, men betont tungetale, profeti, salvelse, Guds kraft, gudsnærværet etc.

Hvorfor ikke lære av disse?

Det står ingen sted i NT at profeter og apostler stoppet med apostelen Johannes' død. Da må vi dikte en ny "kristendom", og det gjøres jo kontinuerlig og danner alle mulige slags tradisjoner - tradisjoner "vi" holder for å være den sanne kristne tro.

Hei !
Jeg forstår ikke helt logikken din her.  Det er jo nettopp nykonstruerte trosnormer som oppstår når uautoriserte "profeter og apostler" får ture frem slik, uten å bli prøvet.  For meg er apostlen og profetene fra GT og NT de eneste autoriserte.  De la malen for forkynnelsen av Guds Ord inn i fremtiden.  Slik sett er forkynnelsen i vår tid å tale profetisk, uten "nye åpenbaringer"
Jeg kan ikke engang se at fantes autoriserte profeter i apostelkirken, utenom apostlene selv.
magnus

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere