Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Guds vesen og dybde.

Publisert nesten 3 år siden

Dette var interessant og tankevekkende. Det er jo ingen mennesker gitt å utforske  alle dybdene i Gud, fullt ut.  Men ved hjelp av Ånden og Ordet kan vi jo tenke et lite stykke på vei. Takk for innspillet !

Gå til kommentaren

Utenom pensum

Publisert rundt 3 år siden
Lage Nøst – gå til den siterte teksten.
DE FLESTE ARTER dyr, mennesker inkludert, har de grunnleggende egenskapene som er relevante for om det er etisk riktig å holde dem fanget og avlive dem.

Opprinnelig var ikke dette et tema i det hele.      I Eden, før syndefallet fikk mennesket beskjed om å spise av treets frukter. Og slik hadde det blitt om ikke syndefallets enorme konsekvenser hadde snudd opp ned på det hele. 

Jorden ble fort og sonevis overbefolket, og naturlig voksende planter strakk ikke til både for mennesker og dyr.  Derfor ble kjøttspising en nødvendig løsning både for mennesker og mange dyrearter. 

Gud tillot dette, men selvsagt på en etisk måte, med smertefri behandling for dyret, både fysisk og følelsesmessig. Dette ble det vel så som så med. Det falne menneskets natur er ikke akkurat kjent for sin hensynsfullhet.  Det er fortsatt heller ikke rovdyrene i sine slaktemetoder, som jo også av og til kan innbefatte mennesker.

Så langt hører dette til i vår falne verden. Men heldigvis er dette en overgang til noe bedre. Engang blir det en ny Edensordning, der vi også kan skue at løven og lammet beiter sammen i grønne enger, og mye, mye mer.  

Hilsen en fremtidig vegetarianer (:-)

Men dette hører vel ikke med i filosofistudentenes pensum ? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
 Jesus så noen barn som fikk bryst. Han sa til disiplene: Disse små som får bryst, likner dem som går inn i riket. De sa til ham: Hvis vi er små, vil vi da gå inn i riket? Jesus sa til dem: Når dere anser det som er to, for ett, og dere anser det innvendige som likt med det utvendige, og det utvendige likt med det innvendige, og det øvre likt med det nedre, og når dere anser det mannlige og det kvinnelige for å være ett, slik at det mannlige ikke skal væremannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, når dere anser et øye for et øye og en hånd for en hånd, og en fot for en fot, og et bilde for et bilde, da skal dere gå inn i riket.

?

Gå til kommentaren

Fy - for en språkbruk !

Publisert rundt 3 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.
Faen heller, jeg begynner å skjønne det nå. Kristendommen er det verste som har skjedd menneskeheten??? Det gir lisens for å tenke irrasjonelt om alt

Nå tror jeg det er på tide du gir deg Martin.  Hva står du egentlig for. I dine mange kommentarer hittil har jeg prøvd å peile meg inn på om du tror på noe i det hele tatt. Er det dette som er svaret ?

Dette er pinlig, tråden har overlevd seg selv, hvor er moderator ?

Gå til kommentaren

Det vet du !

Publisert rundt 3 år siden
Hvem mener du jeg skjeller ut? Og hvilke usannheter har jeg kommet med?

Du er ikke dum heller.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere