Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Forstå det den som kan

Publisert rundt 3 år siden
Desverre er mange kristne mere opptatt av andres feil, og glemmer bjelkene i eget liv. Det har skadet kristendommen, selv om de mener de går Guds ærend. Men dommen hører Herren til, og det er det mange som glemmer !!

Her må du også være mer konkret i dine refleksjoner. Isolert sett er det ikke vanskelig å være enig i hovedprinsippet her.  

Hovedinnleggets mangel , er å være mer konkret.  Det er forskjell på sur og negativ kritikk mot andre, mot dette å påpeke andres overtramp i den gode hensikt. Selv Paulus var jo ikke redd for å kritisere andre når det var behov for det. Det var til og med nødvendig.

Jeg mener at hovedinnlegget her er for kryptisk og generelt til å kunne forstå det, selv om en vil.

Gå til kommentaren

Hva, hvor hvem ?

Publisert rundt 3 år siden
Det er også noen her på Verdidebatt som går ut med navn på personer de mener gjør urett. Og ja, det kan tenkes at Gud i denne tid må bruke mennesker som ikke selv er renset i Kristi blod til å påpeke andres levemåte.

Dette er en halvkvedet vise som ikke er så lett å forholde seg til. Kanskje jeg er litt tungnem, men poenget var vanskelig få fatt på, utenom dette med å bekjenne andres synder.  Og det er jo en selvfølge at vi ikke har noen rett og plikt til.

Er det kanskje å påpeke andres synder du mener ?

Gå til kommentaren

Viktig krav !

Publisert rundt 3 år siden

Jeg rykker tilbake til start - og gjengir det siste avsnittet i Levi Fragells innlegg. 

Det bør absolutt være en del av Vårt Lands samfunnsoppdrag, synes jeg - som landets viktigste verdiavis - å undersøke om disse påstandene fra Torp holder vann.  Har Torp og KKN virkelig støtte fra 15-16 norske sogneprester, representanter fra Den katolske kirke og en lang rekke pinsepredikanter?

Dette er jeg helt enig i. Er ikke dette en av pressens oppgaver å avsløre fusk og fanteri, selv om det kommer fra kjente predikanter, ja spesielt da. Og taler han sant, så er det til hans egen fordel å bli gransket. 

Den som svarer på kritiske spørsmål og kommentarer med ufint maktspråk, slik det blir hevdet at Torp gjør, må finne seg i å bli gransket nærmere.

Vi må kreve å få vite mer om dette, så vi vet eksakt hva vi har med å gjøre.

Gå til kommentaren

Ja -

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.

Om kristen ekstase, Paulus: 

2 Kor 5:13 Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere.

1 Kor 14:18 18 Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere.

men Paulus poengterer at det er i lønnkammeret han utøser sin sjel for Gud, og også taler i tunger.  Det er noe helt annet enn å demonstrere sin åndelighet for publikum.  

Han ble beskyldt både for det ene og det andre, og forsvarer seg på denne måten.

Han vil være ved sans og samling, ikke i ekstase i møte med sine medmennesker.

Hadde slik ekstasepreget karismatikk vert vanlig i urmenighetene hadde det blitt behørig beskrevet.

Paulus refser til og med Korintermenigheten for ekstatisk og tøylesløs bruk av tungetalen i forsamlingene. 


Gå til kommentaren

Hei kollega

Publisert rundt 3 år siden
Jeg har også vært søndagsskolelærer,

Flott å vite at vi er gamle kollegaer (:-)   Helt klart at barn skal føle seg trygge, og få lov å merke omsorg og empati i slike situasjoner. Først da kan det gi gode og varige minner for resten av livet. 

Dette med å jage etter spenning og "åndelige" opplevelser for å bli regnet med i flokken og få status, det ser i hvert fall jeg ingen mening i, og kan fort gi uønskede virkninger.  

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere