Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Det jeg peker på er at verken kirkefedrene eller andre ville vært villige til å dø for budskapet i evangeliene, hvis evangeliene bare var noen skrifter av ukjent opphav.

Noen vil kanskje bli fristet til å minne om at det heller ikke var helt uten risiko å være uenig med  kirkefedrene? Prosessen med å ferdigstille NT foregikk ikke helt uten sverdslag! Kirkemøtene på 300-tallet var "ingen søndagsskole"! :-)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
Hvem som forfattet dem kommer sikkert til å være problematisk for historikere og professorer men vil være helt uten interesse for menigheter og kirker. 

Du kan da ikke ha unngått å legge merke til at det finnes representanter "for menigheter og kirker" som finner det svært urovekkende og problematisk at historikere og professorer baler med disse spørsmålene? For professorer og historikere er ikke dette problematisk, kun "spennende" faglige utfordringer :-)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
men muligens vil du finne den vitenskaplige tilnærmingen du savner her?

...men kanskje det er enklere å gå til engelsk Wikipedia som er både mer utfyllende og som gjør oppgaven med å finne belegg for eller kilder for de leksikale opplysningene enklere?

https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew

Vi finner igjen den samme leksikale opplysningen som hos Kvalbein: 

"The majority view among scholars is that Matthew was a product of the last quarter of the 1st century.[23][Notes 1] This makes it a work of the second generation of Christians,"

Kilde for dette oppgis å være  Davies & Allison 1988, p. 128.

Vi finner også henvisning til en note som oppsummerer noen av de mest brukte argumentene, men gjør heller ikke rede for den akademiske tankegangen som ligger forut for argumentene:

" This view is based on three arguments: (a) the setting reflects the final separation of Church and Synagogue, about 85 AD; (b) it reflects the capture of Rome and destruction of the Temple by the Romans in 70 AD; (c) it uses Mark, usually dated around 70 AD, as a source. (See R.T France (2007), "The Gospel of Matthew", p. 18.) France himself is not convinced by the majority – see his Commentary, pp. 18–19"

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

La oss ta et skritt tilbake? Artikkelforfatteren du beskylder for å bedrive "kvasivitenskap med en agenda", er Hans Inge Kvalbein. Han var professor i Det nye testamentet ved meninghetsfakultetet fra 1984 til 2011. I følge Wikipedia, tok han doktorgraden med en avhandling om "Jesus og de fattige" i 1981. Dette er selvsagt ikke noen garanti for ufeilbarlighet, men burde kanskje berolige utrygge sjeler om at dette ikke dreier seg om en aktivistisk nyateist ute etter å ødelegge religion og kirke?

Du hevder at du "har pekt konkret på hvorfor SNL-artikkelen ikke er vitenskapelig, blant annet ved å vise at den legger et premiss for sine konklusjoner som det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for." Jeg har forstått det som at din påstand om dette, dreier seg om den del av artikkelen som dreier seg om identiteten til Matteusevangeliets forfatter og av dateringen av evangeliet. Korriger meg gjerne om jeg har misforstått?

Det ser ut for meg at om du i hele tatt sparker opp noen dører i din aggressive tilnærming til artikkelen, så er de allerede vidåpne? Om din påstand kun er at artikkelen ikke er en vitenskaplig avhandling eller at Kvalbein ikke gjør utførlig nok eller godt nok rede for analysene og forskningen som ligger bak den delen av artikkelen, er det ikke vanskelig å være enig i det. Dette er en leksikonartikkel, ikke en vitenskaplig avhandling. Kvalbein opplyser om hva som er (eller var da artikkelen ble skrevet) oppfatningen blant et flertall av forskerne på feltet, ikke hva som er fasiten, men denne delen av artikkelen er relativt kortfattet. Jeg tenker vi må lete andre steder for å kunne vurdere om denne "majoritetsoppfatningen" er troverdig? Eller for i hele tatt finne en vitenskaplig behandling av temaet? Kvalbein skriver at dette er "sannsynlig" hvilket kan tyde på at han selv ikke har noen tungtveiende motforestillinger mot teorien, men det er bare gjetning fra min side.

Kvalbein oppgir tre kilder (litteraturliste inneholdende 3 verk), men det blir ikke oppgitt hvilken av dem om noen, som omhandler temaene vi diskuterer her. Jeg har ikke sjekket disse (det har jeg heller ikke tenkt å gjøre), men muligens vil du finne den vitenskaplige tilnærmingen du savner her?

Litteratur

Hans Kvalbein, Fortolkning til Matteusevangeliet, Bind I og II, Oslo: Luther forlag 1998.

Tord Fornberg, Matteusevangeliet, i serien Kommentar till Nya Testamentet, Bind 1A: Uppsala: EFS-förlaget 1989, bind 1B: Stockholm 1999.

Mogens Müller, Kommentar til Matthæusevangeliet, Aarhus Universitetsforlag, 2000Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Det må være lov til å stille spørsmålet, om denne SNL-artikkelen ikke bare er kvasivitenskap, men i tillegg kvasivitenskap med en agenda.

Spørsmålet har du selvsagt lov til å stille, men jeg tror du må starte med å skaffe deg en generell innføring i historisk metode og prinsipper for kildekritikk.

Det er tydelig at det er du og ikke forfatteren av SNL artikkelen som har en "agenda". 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere