Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Det du presenterer her er forsøk på sannsynlighetsberegning, og det er noe helt annet. Og det fungerer ikke slik at hvis noe i snitt skjer 1 av 500 ganger så vil vi alltid se at det ikke skjer 499 ganger før det skjer den 500.

Det er også ukjent hvor mange planeter universet inneholder som i likhet med Tellus, har muligheter for å få jackpot!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Helt klart at forfatternes identitet har vært kjent for urtidens menighet. Synd at bibelens troverdighet skal utsettes for slikt angrep, ikke bare fra ateister, men også fra dem som kaller seg teologer.

Jeg tenker at den største skade for "bibelens troverdighet" blir påført av bokstavtro kristne som gjør denne troverdigheten avhengig av at kunnskap rundt forfatterens identitet, blir holdt hemmelig?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Med tanke på Israels forankring i Guds løfter, ser jeg ikke helt poenget med å framstille noen form for ideologi som en trussel. «Hvorfor larmer hedningene?»

1. 

"Ideologier" som oppfordrer til krig eller voldsbruk begrunnet med at det er Guds vilje eller at Guds løfter skal oppfylles, er selvsagt en trussel. Denne tråden viser at slike ideologier ikke kan  begrenses til enkelte radikale, islamske bevegelser.

2. 

"Ideologier" som hevder at de fleste som i dag kaller seg jøder, er "svindlere", og at de egentlige jøder ikke kan være semitter, men må være ariske, kaukasiske, rene hvite mennesker, bør få "hedninger til å larme". Det er helt uforståelig for meg at det finnes kristne som ikke ser grunn til å "larme" når man møter slikt, men det må kanskje forklares med at det fortsatt sitter rester igjen av de mørkere sider av kristendommen? 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Det handler om Israels 10 tapte stammer. 

Hva synes du selv om å bruke riksavisen.no som kilde? Eller er du kanskje ikke så nøye med kildekritikken?

Jeg har en mistanke om at dette skyldes manglende evne til kildekritikk og at Øye kan få tilgivelse siden han ikke vet hva han gjør. Jeg stusser likevel på hva som fører til at han roter seg borti slike sider og i tillegg finner dem "troverdige"?

Reagerer han ikke på overskrifter som "Jødenes nye verdensorden - Anti Krists rike", "Jødene overtar norsk offshoreflåte", "Avvisning av sionisthegemoni et folkekrav i Frankrike" osv.

Skjerp deg Øye! Hvorfor synes du det er vanskelig å være enig med meg i at dette er vrøvl?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Kjetil Mæhle – gå til den siterte teksten.
om å dikte opp teologiske forklaringer i tillegg

Bare for ordens skyld, det står "teleologiske forklaringer" i sitatet, ikke "teologiske".

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere