Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Det ser ut for meg som om Eikaas sliter med både logikk og med misforståelse av vitenskaplig metode.

Det vanlige er jo å hevde at "absence of evidence" ikke er "evidence of absence". Dette premisset Eikaas tillegger vitenskapen, eksisterer ikke i metodologiene, men jeg tviler ikke på at det kan vises til tilfeller hvor enkeltforskere har gått i diverse metodologiske feller?

https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_ignorance

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Hvordan vil vitenskapen endres hvis man slutter å "holde seg med et naturalistisk premiss"?

Kan du gjenta et eksempel eller to på dette? Jeg forstår det ikke.

Jeg sliter også med å få helt tak i hva han mener? Jeg forsøkte å google "naturalistisk premiss", men ble ikke noe klokere. Det ser ut som et meme som har oppstått i enkelte religiøse kretser?

Jeg har valgt å tolke det som at Eikaas mener at vitenskapen holder seg med et premiss om at om et fenomen ikke kan påvises ved vitenskaplig metode, så eksisterer det ikke eller har ikke funnet sted? Men dette er jo feil?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Påstanden min om at vitenskapen holder seg med et naturalistisk premiss, er sann. Jeg har gitt to konkrete eksempler på at dette premisset har vært bestemmende for hvordan funn blir tolket. Men antallet saker, der naturalistisk betingede trosforestillinger blir ansett som bevis, er talløse.

Det er helt i orden. Vi kan være uenig om dette og jeg anser ikke denne uenigheten som bevis for "The Conflict Thesis". Det finnes nok av forskere med religiøst grunnsyn, men uten dine motforestillinger  mot vitenskaplige metoder, til at den tesen kanskje kan ansees som lite sannsynlig.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Og Dagbladets bidrag her er direkte ille. Om avisen i andre sammenhenger gjør oppmerksom på antisemittisme hjelper ikke det minste: Deres egne negative bidrag i så måte fungerer legitimerende på latente antisemittiske krefter. Jødisk ungdom fikk f.eks. anonymt fremlagt Dagbladets karikatur på sin skolepult.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til hovedtrekkene i din kommentar og omstendighetene rundt kommentaren, gjør at jeg skal motstå fristelsen til å argumentere mot din vurdering av Dagbladets karikaturtegning. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
vitenskapen holder seg med et ugyldig og uvitenskapelig, naturalistisk premiss. Dette falske premisset fornekter jo per definisjon at det som kristendommen forfekter, kan skje.

Denne påstanden er usann, men det er riktig at de fleste vitenskapsgrener over tid har utviklet metodologi hvor religiøst betingede trosforestillinger, ikke ansees som bevis.

Noe annet er at det selvsagt finnes forskere som med god grunn kan hevde at deres forskningsresultater viser at noen religiøse dogmer må vike?

Men jeg er enig med deg i at dette ikke nødvendigvis må føre til konflikt mellom religion og vitenskap, men ofte gjør det det mellom enkeltrepresentanter fra disse. Slik konflikt vil selvsagt oppstå når forskningsresultater oppleves som "ateistiske angrep på Kristendommen". Og som vi har sett eksempler på i denne tråden, inkluderes også religiøse som ikke ser denne konflikten i denne konspirasjonsteorien. Som Hans Kvalbein? 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere