Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Den eneste måten vitenskapen kan uttale seg om de profeterte eller ikke, er hvis de kan verifisere at profetiene gikk i oppfyllelse.

Feks Jesus profeterte at evangeliet skulle forkynnes over hele jorden. Det kan vi konstatere at har skjedd. 

Jesus sa også at historien om kvinnen som salvet Jesu føtter, skulle fortelles overalt der evangeliet ble forkynt, - med andre ord, over hele jorden. 

Jesus profeterte også at kristne ville bli forfulgt, - "hates av alle folkeslag for mitt navns skyld". 

Osv. 

Vi kan altså verifisere at Jesus kunne profetere. Da er det sannsynlig at Jesus også kunne profetere om Jerusalems ødeleggelse. Dette faktum styrker også Matteus-evangeliets troverdighet.

Jaja, det er jo bare å bøye seg i støvet for den analysen? :-)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Og derfor hadde Kvalbein intet vitenskapelig grunnlag for å avvise det. Han gjorde det derfor ut fra et naturalistisk premiss. 

Kvalbein avviste ingenting. Han viste til hva som var vanligste oppfatning og nevnte et argument som ble brukt i den sammenheng. Men jeg har tidligere skrevet at jeg er enig med deg i at hva han valgte å ta med i sin artikkel, ikke var tilstrekkelig til å "bevise" noe som helst.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Blander du kortene her? Hvorfor skulle vitenskapsmenn vurdere det kristne gudsbildet? Hvilke verktøy ville i så fall stå til deres rådighet?

Jeg tror ikke jeg "blander kortene". Jeg har egentlig ikke så mye å innvende mot denne kommentaren din som for meg, synes å vise langt større forståelse for temaet enn hva jeg finner hos Eikaas.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Er det mer sannsynlig, eller er det bevist, at Jesus ikke profeterte?

Vi får nok leve med at vi aldri vil kunne levere bevis for at Jesus ikke "profeterte". Det vil alltid finnes en ny bunkers de japanske soldatene kan levere et innbitt forsvar for. På den annen side er det levert minimalt med empirisk forskning som tyder på at "profetering" er en særlig sannsynlig årsaksforklaring for noe som helst? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Så hva er det du rører etter da?

Jeg viser at du tar feil når du påstår at vitenskapen er uvitenskapelig og avviser hypoteser uten vitenskaplig dekning. Men om du ønsker å omgjøre religiøse dogmer til kunnskap basert på vitenskaplige metoder, slipper du ikke unna å gjøre en vitenskaplig jobb.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere