Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Nei

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.

Det du egentlig sier er at fordi Frp

Ikke fordi Frp sa det, men fordi Frp sa det de sa!

Ser du nyansen i meningsinnhold?

 

Gå til kommentaren

hmm

Publisert over 9 år siden
Even Ludvigsen – gå til den siterte teksten.

La dette stå.

Pressen har et prinsipp om til en viss grad beskytte mennesker mot seg selv?

Utover det synes jeg det bør få stå. Vi får påminnelser om at disse meningene eksisterer. Han oppfordrer ikke til vold, men benekter at vold har funnet sted.

Er det forresten noen som har anelse om hvor denne tibetaner-teorien stammer fra?

Gå til kommentaren

Marxistisk drikkekultur

Publisert over 9 år siden

Vi har drikkekultur, som sløver oss fra selv å engasjere oss.

Det vi kanskje trenger er en marxistisk drikkekultur? De eksemplene jeg har sett har sydet av engasjement! :-)

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

For den som ikke kjente til virkeligheten så det kanskje slik ut. Men historien er først og fremst et eksempel på hvordan FrP ble behandlet i media.

Det meste

Jeg tror nok vi kan være enig om at journalister den gang, hadde liten sympati for Frp. I hvor stor grad det rettferdiggjør den "offerrollen" Hagen har påtatt seg i alle år, vil det nok være større uenighet om.

Hagen og andre Frp politikere er på ingen måte alene om å føle seg urettferdig behandlet i pressen.

Jeg er villig til å trekke ut poenget med alenemødre uten at jeg synes det endrer på hovedpoenget mitt?

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Avskyerklæringene satt utrolig løst, og FrP, som var det partiet som først satte innvandringsspørsmål på dagsordenen, ble nærmest ansett som spedalske av de andre politiske partiene. Forakten var åpenbar, og man anså det som å få sine hender tilskitnet å skulle samarbeide med et slikt parti.

Det er vanskelig å si seg uenig i hovedlinjene i ditt innlegg Avnskog. Det var i en periode vanskelig å føre en løsningsorientert debatt om utfordringene innvandring av mennesker fra en helt annen kultur medførte. Debattene gikk lett i vranglås.

Men hvorfor gikk debatten i vranglås? Jeg  husker jeg mente, og mener nok fortsatt at den tidlige innvandrerkritikken ikke bygget på et ønske om å finne gode løsninger, men var grunnet i et menneskesyn jeg mislikte sterkt. Forskjellige menneskesyn polariserer gjerne debatten og vanskeliggjør muligheten for å drive pragmatisk politikk.

På den tid da Frp gjorde innvandringspolitikk til en hovedsak, ble deres kritikk oppfattet som et nytt ledd i rekken av utpekte "samfunnsfiender" bestående av alenemødre, finnmarkinger og utlendinger med mørk hudfarge.

Rasismebeskyldningene syntes vi heller ikke var grepet ut av løse lufta. Partiet har selv tatt et oppgjør med mange av sine talspersoner i innvandringsspørsmål.

Mitt poeng vil nok bli at Frp IKKE kan ta æren for at vi idag kan diskutere spørsmål rundt fremmede kulturer som vi ikke kunne diskutere for 20 år siden. Tvertimot mener jeg at pga Frp mikset så mye "brunt grums" inn i debatten, ble de viktige spørsmålene forskjøvet fram i tid.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere