Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Kilde?

Publisert over 9 år siden

Ludvigsen, har du en kilde til dette omtalte drapet av tibetanere i Europa?

Gå til kommentaren

?

Publisert over 9 år siden

For meg er noen av Ludvigsens varianter av gammelt, høyreekstremt tankegods originale?

Er det mulig å be om hjelp fra en anerkjent forsker på ekstremisme? Hvor er du Lars Gule? :-)

Gå til kommentaren

Enig, men...

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Mens i virkeligheten var det all grunn til å sette søkelys på f eks uheldige holdninger mot kvinner og barn i

Jeg er helt enig i hovedpunktet i ditt innlegg Avnskog, men jeg har noen tilleggskommentarer.

Jeg mener du tar feil når du plasserer problemstillingen i en tradisjonell høyre/venstre akse? Dette dreier seg om et av mange dilemmaer vi møter med et tradisjonellt, liberalt vestlig verdisyn. Noen ganger kolliderer disse verdiene og må veies mot hverandre. Men du har nok helt rett i at nøling i denne aveiningen i en periode førte til et svik mot "minoritetene i minoriteten.

Et annet poeng er at den uttalte "omsorgen" (riktig, omsorg i hermetegn) ble oppfattet som et stråargument for at disse minoritetene ikke skulle slippe inn i landet, eller enda verre, skulle kastes ut av landet. Som om det skulle løse "minoriteten i minoriteten" sitt problem?

 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Herland, du er selvfølgelig klar over at vi er mange som oppfattet deg som at du hadde andre begrunnelser for at gjerningsmannen burde vært skutt utover å redde uskyldige liv.

Mens vi har deg her, kunne du tenke deg og om ikke beklage, så oppklare dette for oss?

Du er selvfølgelig i din fulle rett til meninger, men det råder usikkerhet om hva dine meninger er.

Om din eneste tanke var at gjerningsmannen burde vært skutt tidligere for å redde uskyldige liv er det en oppfatning som jeg er sikker på at mange vil dele.

Om du i tillegg mener at gjerningsmannen burde vært skutt i betydning henrettet fordi han ikke fortjente bedre, håper jeg at tilhengerskaren reduseres.

Om du mente at gjerningsmannen burde vært skutt for å ikke sløse bort skattebetalernes penger, vil jeg bruke min ytringsrett til å si at jeg synes det er groteskt.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

om du finner en religion utenom jødedom og kristendom som ikke distanserer seg fra synden på en eller annen måte..så er du god..

Islam?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere