Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

"Fortellingen"

Publisert over 9 år siden

Først vil jeg få lov til å berømme Vegas engasjement mot autoritært tankegods og autoritære tegn i vårt samfunn i dag. Jeg tviler ikke på at engasjementet er oppriktig.

Jeg er også helt enig med Vega når han påpeker at jeg i mitt forrige innlegg hverken beviste eller motbeviste noe som helst. Dette er ikke matematikk.

Jeg er også villig til å moderere mitt noe flåsete uttrykk, "juksemaker". Jeg tror uttrykket "juks" krever en mer bevisst holdning til sin handling enn den Vega har.

Vega setter opp noen hypoteser rundt forhold i vår fortid, nåtid og framtid og mener å se sammenhenger i disse forhold. Han leter i historien og finner detaljer som støtter opp om disse hypotesene.

Hovedhypotesen ser han ut til å dele med Herland om at sterke, bevisste krefter arbeider mot planlagte mål.

Målene skal være innføring av et autoritært styresett (Marxist-Leninistisk), utslettelse av kristendommen og andre rester av norsk/europeisk/vestlig kultur.

Jeg tror ikke jeg kan motbevise dette, men det er mulig å legge fram alternative hypoteser. Hypotesene kan veies mot hverandre enten man velger å bruke vitenskapelig kildekritikk/kildegranskning eller sunt bondevett.

Jeg velger å starte med å slå sammen alle Vegas punkter om Gramsci, eurokommunisme, Frankfurterskole, norsk venstreside generellt, AP og SV til et punkt. 

Vegas hypotese:  Alle endringer i politikk skyldes taktiske vurderinger i hvordan nå det ønskede mål. Målet er det samme, et autoritært samfunn.

Herstads hypotese (sic): Endringene skyldes at virkeligheten har endret seg. Oppgjør blir tatt med autoritært tankegods og tenkningen tilpasser seg vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Aktiv, engasjert ateistisk ideologi som allerede fra opplysningstiden, via Marx til dagens venstreside ønsker å utrydde kristendommen.

Herstads hypotese: Menneskets iboende nysgjerrighet (vitenskap) har stjålet seg inn på religiøse territorier og religionen tilpasser seg ny kunnskap. Marx sin kritiske hodning til all religion, ikke bare kristendom, skyldtes ikke en engasjert ateisme. Den skyldtes en oppfatning om at religion, på samme måte som rusmidler, var et middel som en eiendomsbesittende elite brukte for å holde underklassen i sjakk. (Opium for folket).

Vegas hypotese: Pressestøtten er et middel for AP for å innskrenke ytringsfriheten og å ensrette mingsmangfoldet.

Herstads hypotese: Pressestøtten er et middel til å sikre ytringsfriheten og å beholde mangfoldet.

Vegas hypotese: Innvandringen er et resultat av et bevisst ønske hos en kulturmarxistisk elite som ønsker å utrydde kristendommen og andre vestlige verdier.

Herstads hypotese: Innvandringen er et resultat av nød eller krig i en globalisert verden. Innvandringen søkes å bli holdt i sjakk med de midler som står til disposisjon uten å forkaste vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Rosetog er en bevisst strategi fra AP for å nekte sine motstandere ytringsfrihet. Et ledd i målbevisst politikk for å lage et autoritært samfunn.

Herstads hypotese: Rosetog er en folkelig aksjon som viser at vi alle, inkludert Arbeiderpartiet ønsker å forsvare våre vestlige, liberale verdier.

Vegas hypotese: Historien har vært en lang kamp hvor krefter som ønsker et autoritært marxistisk-leninistisk styre uten plass for religion, er farlig nær seieren.

Herstads hypotese: Historien har vært en lang marsj hvor autoritære holdninger har fått mindre rom, konsensussøkende politikere har redusert motsetningene i samfunnet vårt og hvor friheten til alle religiøse bevegelser aldri har stått sterkere.

Jeg kan bare be alle med oversikt over det historiske kildematerialet, eller som mener at de innehat sunt bondevett om å veie hypotesene opp mot hverandre? :-)

Trenger mer kaffe.

Gå til kommentaren

Sammenheng mellom tanker og handlinger

Publisert over 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Jeg har tidligere utfordret Gule, Bastrup og andre på hva de hevder er den klare sammenhengen mellom tanker og handlinger. Men vi har aldri fått noe godt svar.

Jeg vil først ile til og si at dette er ikke ment som et angrep på hverken kristenkonservative, Frp eller andre som er kritiske til vår innvandringspolitikk eller Islam som religion.

Jeg registrerer at mange sier "jeg deler hans (Breiviks) tanker, men ikke hans handlinger". "Breivik skal dømmes for hans handlinger, ikke hans tanker". Når noen angriper Breiviks tanker oppleves det som om noen angriper ens egen rett til å være kritisk til innvandring/Islam.

Hvor finner vi så sammenhengen mellom Breiviks tanker og hans handlinger? Robin Haug hevder han ikke får svar fra Gule, men det er jo nettopp det han får i Gules innledning?

Breivik har en forestilling om at vi er i krig. Vi blir "okkupert" av muslimer. Dette er en okkupasjon som skjer med hjelp av norske quislinger. Quislingene er Arbeiderpartiet og norsk presse.

Hvis man først har inntatt en slik forståelse av "virkeligheten", er det ikke så vanskelig å se logiske konsekvenser som medfører handling.

Jeg vet at mange bruker uttrykk som krig, okkupasjon, quisling kun som retoriske grep, men det finnes faktisk mennesker i små, høyreekstreme miljøer som bruker uttrykkene i sin opprinnelige, bokstavelige mening. Da finner vi en skremmende logikk mellom tanke og handling.

De blir "Gutta på skauen"!

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Dette ble hard kost før dagens første kaffekopp :-)

Noen historikere er opptatt av de små detaljer i historien, hvem, hva, hvor når. Andre heller mer i retning av å sette sammen disse detaljene i forsøk på å se sammenhenger. Hvorfor skjedde det som skjedde?

Noen påtar seg oppgaven med å lage den store "fortellingen". Hva er det som har påvirket vår sivilisasjon? Hvorfor og hvordan har vi gått den lange veien fra urmenneske til dagens samfunn? Er det enkeltpersoners bevisste valg? Er det økonomiske forhold? Interessekonflikter mellom mennesker? Er det Guds vilje?

Hvordan går man fram for å forme "den store fortellingen"?

Den korrekte, vitenskapelige metoden burde selvsagt være å starte med detaljene, bygge stein på stein. Sjekke, dobbelsjekke for så å ende opp med en teori rundt "fortellingen"? Når dette utkastet er på plass, returnerer man til detaljene. Man oppdager detaljer som ikke stemmer med detaljene og justerer dertetter "fortellingene"

Noen jukser!

De starter med den store "fortellingen". Deretter går de på leit etter detaljer som kan støtte opp om deres "fortelling".

Jeg kan lage meg en fortelling om at historien i bunn og grunn bare er en stor konspirasjon bestående av arbeiderbevegelse og legmannsrørsle med det formål og med autoritære metoder, ta fra meg gleden av å nyte et glass rødvin til biffen og en sigarett etterpå.

Hvis jeg går inn for å bygge opp min "fortelling", kan jeg love dere mange sider med historiske detaljer :-)

Nok om det. Min påstand er at Roy Vega er en "jukser"!

Nå vil jeg ha min morgenkaffe :-)

 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

Denne skapelsen er ikke fullkommen enda, den tok til for 5772 "år" siden

Er dette med 5772 år siden bokstavelig ment? Hvilken trosretning er dette?

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Hadde vi ikke da sittet igjen med en mengde mistanker om konspirasjoner og flere spørsmål enn svar i forhold til hvilket vesen det var som kunne utføre så skrekkelig?

Jo det tror jeg, men jeg har forståelse for at noen kan føle det annerledes som er personlig knyttet til handlingen?

Jeg har mindre forståelse for standpunktet jo fjernere et menneske er fra selve handlingen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere