Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Ærlighet

Publisert over 9 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.

for det er lett å sette oss fast på mange spørsmål, for vi har heller ikke fasiten på alt

Takker for et ærlig svar. Jeg synes Staven her gir uttrykk for en ydmykhet overfor vanskelige spørsmål som burde rokke ved skråsikkerheten til mange.

"for vi har heller ikke fasiten på alt. men det vil vi få åpenbart når den tid kommer."

Gå til kommentaren

?

Publisert over 9 år siden

Beklager Staven. Jeg skjønner at svaret ble gitt med gode intensjoner, men de var ikke i nærheten av å være svar på mine spørsmål?

Gå til kommentaren

Spørsmål

Publisert over 9 år siden

Jeg har et barnslig, men et nysgjerrig og oppriktig ment spørsmål om fri vijle, dom, straff og frelse.

Jeg legger som premiss for spørsmålet Guds allvitenhet. At denne allvitenheten innebærer evnen til å vite hva som vil skje i framtiden?

Hvis premisset er riktig, vet altså Gud allerede før jeg blir født hvordan mine valg vil bli? Han vil vite allerede før jeg finnes i verden at jeg skal ende opp i evig fortapelse?

Blir ikke min valgfrihet en illusjon i en slik situasjon? Kan jeg handle anderledes enn det Gud allerede har sett? Hvorfor blir jeg satt til verden når min evige pine allerede er bestemt? Jeg har ingen mulighet til å hindre at jeg blir satt til verden?

Hvis premisset jeg la er riktig, ser jeg ingen annen logikk enn at min "straff" består i at jeg ikke får ta del  i den kristne families gleder mens jeg lever her på jord, jeg må vente på frelsen til jeg trår inn i evigheten?

Et alternativ vil selvfølgelig være og begrense Guds allvitenhet?

Gå til kommentaren

Klar

Publisert over 9 år siden
Laurits Hallum – gå til den siterte teksten.

Herstad,jeg har nok ikke uttrykt meg klart nok siden du er uenig i min påstand om vitenskapens domene

Nei jeg synes du uttrykte deg veldig klart. Det er ingenting som er utenfor vitenskapens domene. Det finnes mange uløste spørsmål hvor religionene er alene om å presentere svar, men det er ingen av disse spørsmålene som ikke er av interesse for nysgjerrige vitenskapsmenn.

Denne nysgjerrigheten overfor uløste spørsmål er drivkraften for vitenskap. Ingen vitenskapsmenn vil godta at noe ligger utenfor deres domene begrunnet med at religion allerede har svarene.

Hvis jeg skal prøve å forholde meg litt mer vennligsinnet til din påstand, tror jeg vi kan være enig om at det alltid vil dukke opp nye spørsmål hvor vitenskapen ikke har gitt svar. Religion vil alltid ha et "domene" og boltre seg på, men domenet flytter seg? :-)

 

Gå til kommentaren

Sammendrag

Publisert over 9 år siden

Hvis Johansen sammendrag av Herlands bøker og tankegods stemmer, finner jeg tre hovedpunkter:

1. Hvor godt vi hadde det før

2. Hvor vondt vi har det nå.

3. Dødsstraff bør gjeninnføres.

Jeg har en svær bunke med bøker på mitt nattbord. Herland må finne seg i og vente på tur! :-)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere