Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Integritet

Publisert over 9 år siden

Du har i hvert fall levert nok et sterkt bevis for meg personlig. Stor forskjell i politisk grunnsyn skal ikke nødvendigvis føre til tvil om den andres integritet. Takk så mye!

Gå til kommentaren

Perspektiver

Publisert over 9 år siden
Arild Holta – gå til den siterte teksten.

Men det lykkes ikke norske sosialdemokrater med. Til det er mesiaskomplekset for stort.

Jeg skal la være å bruke sterke uttrykk, men frekkhet synes svært mildt i denne sammenheng? :-)

Denne Holta beskylder andre for ikke a oppdage flere perspektiver? Det tillater han seg å gjøre selv om han tydeligvis kun har et, jeg gjentar et perspektiv i sitt eget hode? Ut fra dette ene perspektivet, jeg gjentar ene perspektivet, tolker han så alle de komplekse hendelser i vårt eget samfunn og verden rundt seg?

Diskusjon rundt disse temaene med mennesker som Holta og Larsen er kanskje ikke umulig, men svært vanskelig. Alle motargumenter blir øyeblikkelig stemplet som et bevis for at det finnes en samlet "bevegelse" der ute med kun et mål for øye, å ta fra dem deres illusjoner!

Gå til kommentaren

Betydning

Publisert over 9 år siden

Sett at Vega kunne bevise hva han hele tiden insinuerer, at Gule bevisst samarbeidet med nynazister, hvilken betydning ville det ha?

Det ville vært en svært pinlig affære for antinazisten Gule. Det er allerede en pinlig affære for palestinsk motstandsbevegelse. Men utover det? Er det et bevis for felles ideologi?

Det er faktisk mulig å arbeide for samme interesser ut fra vidt forskjellig ideologisk plattform. Ikke bare mulig, men vanlig.

Skoleeksemplet på et slikt interessefelleskap mellom grupper med vidt forskjellig ideologisk ståsted er avholdsbevegelsen. Legmannsbevegelsen og arbeiderbevegelsen var hovedpillarene i kampen mot alkoholbruk. Ingen vil bruke det som bevis for at legmannsbevegelsen og arbeiderbevegelsen delte ideologisk plattform?

Det er selvfølgelig mulig å legge fram en teori om at marxist-leninisme og nynazisme er identiske ideologier og bruke eventuellt "samrøre" som støtte for en slik teori. Men nok en gang må man spørre seg om andre teorier er mer sannsynlige og se om det finnes grunnlag for disse teoriene.

Gå til kommentaren

Bevis for Gud

Publisert over 9 år siden

Mennesker , som Gule, som tror de vet alt og kjenner til alt, er tåper i Bibelens forstand.

Jeg tror vi må lete lenge for å finne vitenskapsmenn som hevder vi vet alt.  Etter som naturvitenskapene har gjordt framskritt, har det blitt tradisjon innen religiøse miljøer å hevde at vitenskapen kan nå så langt, men ikke lengre. Vi har et domene som er forbeholdt det åndelige, tro, Gud.

Det må kanskje sees på som en dyp splittelse innen kristendommen når vi nå har fått en sterk bevegelse med kristne vitenskapsmenn i spissen som ønsker å bruke vitenskapen til å bevise Gud?

Gå til kommentaren

Frp og ansvar

Publisert over 9 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Hvordan var det igjen da Eskil Pedersen uttalte seg til pressen etter Utøya....?
Noe av det første han dro fram,var koblingen mellom abb og hans medlemskap i Frp....Og at Frp hadde skylda for abb sine syke holdninger....

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at Frp som parti er tillagt betydelig ansvar for Breiviks handlinger. Ja, spørsmål har vært reist rundt Breiviks medlemskap, men jeg mener du skal være ganske tynget av din offerrolle om du oppfatter at akkurat det har vært et sentralt tema?

Det har vært rettet kritikk mot enkelte Frp representanters retorikk rundt innvandringsspørsmål. Kritikken har delvis kommet utenfra, men viktigere har nok den interne kritikken vært. Kritikken går på bruk av uttrykk som støtter opp om Breiviks ekstreme virkelighetsoppfatning. Bruk av uttrykk som okkupasjon, krig osv i beskrivelsen av muslimsk innvandring. Tybring-Gjedde har måttet tåle en del kritikk på nettopp dette.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere