Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Jeg har et par ganger omtalt en israelsk professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem i kommentarer henholdsvis i # 1011 og #1014, Gershon Nerel. Det var en del av  hans forskningsarbeid vi oversatte til norsk for noen år siden, kort tid før han døde. 

Jeg antar det er denne guiden du refererer til som "professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem"?

Hans oppgitte CV:

Dr. GERSHON NEREL   -  Messianic Jewish Licensed Tour Guide (# 10856)
1952       Born in Romania, Hungarian region
1960       Aliya (immigration) to Israel
Married, six children
IDF Medical Corps

Co-Director and Lecturer, The Jerusalem Bible Institute (JBI)
Israel Secretary, The International Messianic Jewish Alliance (IMJA)

Ph.D., Hebrew University of Jerusalem - Comparative Religion    
M.A., Hebrew University of Jerusalem - Medieval History
B.A., Hebrew University of Jerusalem - International Relations & World History

Can work on the Sabbath until noontime

A message from the guide:

I am a Messianic Jew, member of Moshav Yad Hashmona for many years, and interested to be your tour guide -  and am particularly experienced with Christian pilgrims.
 
My expertise is Bible studies, comparative religion, Messianic Judaism and the linkage between Christians and Israel. I guide in English and French.

http://www.naftalitours.com/?CategoryID=167&ArticleID=1610

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Man må bare ikke legge noen forhåndspremisser som ikke er vitenskapelig begrunnet, og som derfor er uvitenskapelig å bruke som premiss.

Det har du selvsagt rett i, men likevel vil de enkelte vitenskaper forsøke å avklare hva som er deres rolle. Vi kan selvsagt benytte historiefaglige metoder når forfatterskapet til Lukasevangeliet skal avklares, men disse metodene strekker ikke til for å vitenskapelig undersøke om Gud selv sto bak verket. Utover å undersøke hva som faktisk har blitt trodd om akkurat det spørsmålet i forskjellige perioder.

Men helt enig. Man kan ikke starte en slik forskning med et premiss om at Lukas ikke var forfatteren. Det ville jo tvert i mot være en god hypotese å starte et slikt forskningsprosjekt med?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Når historikerne feks sier at evangeliene ikke ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så er dette fordi de legger premisset om at all årsak-virkning må forklares innenfor tid og rom. Men det meste som står skrevet i disse evangeliene kan ikke forklares innenfor tid og rom. Det blir derfor nødvendig å devaluere troverdigheten av disse skriftene, slik at innholdet kan bortforklares. Derfor må man bruke andre kriterier til å bestemme forfatterskapet  til evangeliene, enn man bruker ellers. Og derfor anerkjenner man ikke de fire nevnte som forfatterne, men konkluderer at skriftene må være skrevet mye senere, og av helt andre og ukjente forfattere. Bare slik kan man devaluere evangelienes troverdighet, og dermed budskapet om Jesus som Guds sønn.

Jaha? For vår diskusjon tror jeg det er tilstrekkelig å vise til at det ikke ligger innenfor historiefagets domene å ta stilling til om det er Vår Herre selv som er den egentlige forfatteren. Men ellers finnes det knapt den lille detalj som ikke er stor nok til å skape dypt uvennskap historikere i mellom! :-)

Ellers vil historikere selvsagt være interessert i om det eksisterer verdslige årsaker til at akkurat disse 4 evangeliene ble valgt ut?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
"Palestina" er ikke anerkjent som stat av 136 av FNs medlemstater.

Beklager min lille feilinformasjon. Det riktige tallet er selvsagt 137. Dette endrer seg jo gjerne fra dag til dag? :-)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Det vil være både ærlig, og godt innenfor sann vitenskap, å konkludere at feks livet best kan forklares med intelligent design.

Jeg håper vi kan være enige om at dette ville være en svært "uærlig konklusjon" om man faktisk ikke deler denne konklusjonen?

Mener du at naturvitere som ikke støtter en slik konklusjon, er bevisst uærlige?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere