Hermod Herstad

Alder: 63
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Men naturvitenskapen legger i praksis et naturalistisk verdensbilde som premiss, dvs at alt må forklares som årsak-virkning innenfor den fysiske verden. Til tross for at evidensene ifølge normale vitenskapelige kriterier utvetydig peker på at livet er resultat av intelligent design, fortsetter man derfor febrilsk å forsøke å bevise at livet kan ha oppstått tilfeldig.

På samme måte, til tross for at forfatterskapet til evangeliene etter vanlige vitenskapelige kriterier utvilsomt ville blitt tillagt de fire navngitte, så avviser man pga vitenskapens naturalistiske premiss dette, og hevder at evangeliene ble skrevet av helt andre og på et mye senere tidspunkt. For det er bare da man kan devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap. Og altså bevare sitt naturalistiske verdensbilde og sin ateistiske tro (evt deistiske tro).

Det siterte viser hvordan evangeliene ble en del av debatten. Når man undersøker Eikaas argumenter, ser man sporene etter hans egne premisser og årsakene til at han kommer så sørgelig skeivt ut av debatten selv om han forsøker å skjule dette med pseudovitenskaplig sjargong.

Hans påstand om at usikkerhet rundt forfatterskap og datering av evangeliene, skyldes et "politisk" ønske om "å devaluere evangeliene" og "bevare eget naturalistiske verdensbilde og ateistiske tro", er ikke bare misvisende, men total skivebom. 

Bibelen, særlig GT, inneholder mange viktige historiske kilder, men evangeliene står langt nede på denne lista. Vi befinner oss nå i en epoke som har mange og historiefaglig sett, langt mer interessante kilder.

Denne striden rundt evangeliene er hovedsaklig en intern feide mellom retninger innenfor kristendommen, ikke mellom kristne og ateister.

Striden står mellom seriøse, kristne historikere på den ene siden og bokstavtro kristne på den annen side. Den første gruppen leter etter de historiske fakta. Den andre gruppen føler sitt trosgrunnlag truet og sier som Eikaas, dette kan "devaluere troverdigheten i evangelienes innhold og budskap".

Frykten for en slik "devaluering", har periodevis hengt som en mørk sky over vitenskapsfolks virke i det kristne Europa. Andre tidsepoker har åpnet opp for forskere som Blomberg (bruker hans navn som eksempel siden han allerede er nevnt ovenfor).

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
en engelsk professor i teologi, dr. Paul Wilkinson

Ellers bør du legge av deg denne uvanen med å utdele professortitler i hytt og vær. PhD viser riktignok til at mannen har en akademisk fortid, men ikke at han er professor. I USA har man lykkes med å kjøpe PhD titler via postordre til sin egen katt. Din egen utdeling av professortitler har ved flere tilfeller vist seg like lemfeldig. Jeg påstår ikke at dette er bevisst manipulering fra din side, men du bør være mer etterrettelig?

Denne mannen er brite og er sikkert godt utdannet. Men han opptrer som pastor, ikke forsker. Ditt klipp kan sees om man har spesielle interesser av å undersøke sære teologiske grunnsyn, men ikke om man ønsker å lære om historie. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
som Hermod Herstad trolig  også vil  karakterisere som vrøvl

Du unnlot å kommentere hva jeg faktisk karakteriserte som "vrøvl"?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Vår norske oversettelse har jeg bare etter mye strev greid å finne frem til via Google. Det er strevet verdt, for antismittismen i den kristne kirke på jord  bør identifiseres og bekjempes.

Om du ønsker å bidra til å motarbeide antisemittisme, kan du starte med å ta avstand til raseteorier som jeg har sett du har leflet med i andre poster. Teorier om de forsvunne stammene og påstandene om at jøder egentlig er rene, hvite ariske mennesker og umulig kan være semittiske.

"Israels 12 stammer er oss europeere...del 1"

https://evangeliekirken-arendal.no/israels_12_stammer_er_oss_europeere/

Hva kan være mer antisemittisk enn dette vrøvlet?


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Var det er noen som i likhet med meg, ble nysgjerrig på hvilket kirkesamfunn "den elektroniske kirke" er? Rask googling viser at oversetterne har utelatt originalens hermetegn rundt "den elektroniske kirke". "Den elektroniske kirke" er ikke et kirkesamfunn, men henviser til at palestinske kristne benytter internett. Påstanden er at internett benyttes av kristne i Palestina for å spre antisionisme?

Jeg måtte lete litt for å finne publikasjonen. Det ser ut som om den er fjernet fra The Hebrew University of Jeusalem sine sider av uviss årsak. (MIFF`s link pekte dit), men jeg fant den her:

http://seeisrael.co.il.tigris.nethost.co.il/wp-content/uploads/2012/12/Anti-Zionism-in-the-Electronic-Church-of-Palestinian-Christianity-PDF.pdf

Rettelse: Fungerende link til publikasjonen hos Hebrew University:

https://sicsa.huji.ac.il/sites/default/files/sicsa/files/nerelprinter.pdf

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere