Lise Tostrup Setek

Alder: 72
  RSS

Om Lise Tostrup

Prostiprest i Den norske kirke i Oslo domprosti. Sosialdemokrat

Følgere

Guds veiledning i Ordet....

Publisert over 2 år siden

Guds veiledning i Ordet, står alltid fast. 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

En merkelig påstand at patriarkatet er innstiftet av Gud. Kristne lever i dag og har også i tidligere tider hatt forskjellige syn på forholdet mellom kvinner og menn og levd som kristne i svært ulike samfunnsordninger. Å opphøye patriarkatet som gudvillet, virker på meg som en logisk kortslutning. Det har eksistert matriarkat  og det finnes spor av det, også i dag. Det er et speilbilde, kanskje, og kan virke dominant, vil jeg anta.For å gi et eksempel på en matriarkal tankemåte, kan vi søke til jødedom. Jødedom, som kristendommen har sine røtter i, regner:" en jøde er født av en jødisk mor". Forøvrig, antar jeg at det ikke særlig fruktbart å gå videre i i diskusjon av patriarkatet, når Tore Olsen og jeg har diametralt motsatte synspunkter på begrepet. 

Gå til kommentaren
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

 Du skriver:

"Selvsagt var ikke Jesus en opprører.  Han var lydig mot sin Far i alt.

«Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn.»
‭‭Jesaja‬ ‭53:7‬ ‭

Dette Ordet beskriver ikke en opprører.

Det forundrer meg at kristne kvinner i dag ikke liker menn.  Tror kvinner at de kan leve uten menn, er vi frastøtende og onde?"

 Til om Jesus var opprører:

Jesus brøt med diverse regler i sin jødiske kultur; til og med tolkninger av Torahen; dvs. Moseloven; f.eks. sabbatsbudet og flere. Han renset templet; slik sett kan han karakteriseres som en opprører, kulturelt og religiøst sett! Naturligvis adlød Jesus Guds vilje. 

Hvordan dette leder over til :

"Det forundrer meg at kristne kvinner i dag ikke liker menn.  Tror kvinner at de kan leve uten menn, er vi frastøtende og onde?" synes jeg er merkelig. Mange kristne kvinner, jeg vil anta de fleste, i dag liker menn: særlig menn som er for likestilling og som vil forplikte seg i en kjærlighetsrelasjon. Å være frastøtende og ond, er menneskelige trekk som er helt uavhengige av kjønn. Merete Thomassen skrev intet om det; Innfører Daniel Krussand det vi kaller en "stråmann" i logikken (altså å argumentere mot noe artikkelforfatteren IKKE har berørt,) og som faller helt utenfor tematikken ? Å spre om seg med det man forundrer seg over med negative ord er ikke å debattere verdier; men mer å mistenkeliggjøre en hel gruppe medmennesker, nemlig kristne kvinner. Du deler kvinner i to grupper: "kristne kvinner i dag" på den ene side og "gudfryktige kvinner" på den annen side. Merkelig ordbruk, hvori består forskjellen? Er det ikke Guds sak  (og ikke vår) å bedømme hvem som er gudfryktig? 

Gå til kommentaren

Du skriver:"Det er det ikkje alltid så lett å få tak på. Det har mykje, slik eg tolkar det, å gjere med sårbarheit. Så det som kjem ut, av argument, er ikkje alltid "det det eigentleg dreier seg om" i erfaringa. Men kanskje Berit Ås er ein god stad å lese for å gå litt djupare." Ja, å lese Berit Ås er lurt! Hennes bøker og daglig virke fortsatt er verdsatt blant feminister, og hennes bøker er oversatt til veldig mange språk! Jeg er enig med deg at mange kvinner føler på sårbarhet, på forskjellige nivåer. Noen har opplevd overgrep av fysisk og seksuell art, kfr. #metoo. En del av disse er alvorlige og blir anmeldt til politiet som kriminalsaker. Mange blir henlagt av politiet; dessverre; enda færre menn blir dømt i retten.Andre har mere opplevd å bli plaget psykisk. Det kan sette spor av sårbarhet.  Når kvinner, også kristne, søker sammen, kan de dele opplevelser i fortrolighet og finne styrke i det kristne, feministiske fellesskapet. I feministteologiene  drøftes "empowerment" både som en kraft i våre liv fordi vi er skapt i Guds bilde og som en type gave fra Den Hellige Ånd. Naturligvis kan og bør vi snakke om disse fenomenene i det offentlige rom. En slik samtale ønsker jeg velkommen. Jeg synes selv at enkelte av kommentarene her fra menn, bærer preg av frykt. Er de redde for å gi plass til kvinner i utradisjonelle posisjoner? Menn som er vant til å ha makt, særlig definisjonsmakt, kan kanskje ubevisst kjenne det ubehagelig å la kvinners røst og definisjonsmakt slippe for alvor til i teologi og kultur. Bastante utsagn og uklar bruk av begreper hjelper ikke drøftelsen fremover, men la oss forsøke å forstå hverandres synspunkter ved å avklare hva vi legger i vår egen begrepsbruk

Gå til kommentaren

Anita Stokkeland; Godt spørsmål; Anita!! Mange steder tyder på det motsatte; nemlig at folk gjerne lar sitt barn eller seg selv døpe av en kvinnelig prest og gir utrykk for det!! Forøvrig mener jeg at kjønn ikke bør tillegges noen som helst teologisk betydning for hvordan folkekirken vil vokse; nu som vi er i en fase hvor kvinner efterhvert inntar og har lederverv i Den norske kirke. Kvinner og menn kan utfylle hverandre, og det finnes heldigvis en god del menn som der feminister, og gir gode visjoner for fremtiden! Språklig gjenstår fortsatt en kamp, slik Merete Thomassen skriver, når hun henviser til Hele Uris siste bok! 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere