Lise Helgesen

Alder: 10
  RSS

Om Lise

Kristen jente,
søker det gode for livet. Guds Ord.

Følgere

Gud storhet

Publisert nesten 9 år siden

Kan vi se Guds storhet i naturen.

Ja, og vi vil også se hvem som har skapt dette, og hvordan det er skapt slik at det ikke bare er tilfeldigheter som rår.

Noahpakten denne pakt og paktstegnet, Guds bue som kommer til syne i skyen, når Gud fører skyer over jorden. 1.mosebok.13-14.

Denne spraglede bue har alltid fasinert meg, når jeg ser den ser jeg Guds verk i buen. Bibelen beretter om hvorfor og når buen kommer til syne, da føler en seg veldig liten, samtidig full av beundring og undring. Når Guds mesterverk kommer til syne er det godt å være menneske. Han satte også et skille mellom dag og natt -urskapelsen- havdyr, fugler, levende skapninger hvert etter sitt slag. Siden skapte han mennesket i -sitt bilde-. Først mannen, så kvinnen.

Første Mosebok 2.3-22. Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.

Urtiden vitner for oss hvordan Gud Skapte verden.

Ser vi på verden og oss selv i dag, kan vi også se hvordan de første menneskene var. 

Gå til innlegget

1.brev til korinterne 7.4.

Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen.

Fullkommen kjærlighet basert på Bibelske prinsipper i Guds Ord syntes legge tilrette for Sann tilbedelse, glede i hengivenhet,

et Guds barn etter Herrens vilje,

verden sier -du eier ikke meg-

Guds Ord legger tilrette for at vi skal -eie- Sannheten, 

Jesus sier jeg er veien, sannheten og livet.Johs.14.6.

Salme 119.92 Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet.)Å tegne et bilde av Guds skjønnhet Ordet som rettleder og veiviser Åpenbarer oss dette bilde, et hjerte som banker for sine barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

EVIGHETEN

Publisert rundt 9 år siden

Venter på oss.

Den er likevel fjern, vi kan ikke ta på den, føle på den, snakke til den. Hvordan kan vi da bli kjent med den. Og vil vi kjenne på den, føle på den, ta på den.

Hvor viktig er EVIGHETEN, er det noe vi tør kjenne på.

Evigheten la Gud ned i våre hjerter, for at vi skulle kunne arve EVIG LIV. Hvor godt er det ikke å komme -hjem- etter en lang reise, eller lang dag. Der finner vi trygghet og ro.

Vi har hørt om Himmelen grønne enger, fuglesang, vakkert landskap, den vakreste blomsterprakt.

Når jeg legger meg for kvelden søker min ånd mot Evigheten, alle spørsmålene, undringen, noen ganger er alt stille, kjærligheten krever ikke, kjærligheten er en gave som gis. Alt dette er flott og vakkert.

Jeg tenker også på hvor viktig det er å se de små ting i livet, være noe for noen, uten krav, kun i kraft av kjærligheten. Kjærlighetens drivkraft til det gode. Takke, se mennesker, gi tilbake det Gud gir oss.

Søskenkjærlighet handler ikke om blodsbånd, men enhet i gjensidig respkt, ønske og vilje til å se, lytte og la Herren føre det tapte -i verden- til seg.

Uten å kjenne på, se på, ta på kan vi ikke vokse.

Perspektivet på EVIGHETEN er ulikt, men den er der og venter på oss. Ønsker vi la oss berøre av den, føle den, våge se på den, anerkjenne den.

Mitt hjerte gråter, når jeg føler godheten, gavmildheten, et møte med et annet berørt hjerte, berørt i nestekjærlighet for sin neste.

Tiden er kort, evigheten Evig, tør vi kjenne på, anerkjenne, hilse på.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Kvinnefrigjøring/ekteskap og Guds Ord

Publisert rundt 9 år siden

Hei, jeg gjør noen refleksjoner om det Bibelske ekteskapet, som tiltaler meg.

Kvinnefrigjøringen som startet opp for fullt på 70 tallet handler i dag ikke bare om kjønnsdiskriminering, mye negativt er kommet i kjølevannet av dette.

Hvordan kunne det skje?

like sikkert som -solen står opp i øst og går den ned i vest- er Guds Ord like klart og sant. Menneskeheten gir i dag sitt samtykke til å frigjøre seg fra Sannhet. Sannheten i Guds Ord. Hvordan vandre i Guddommelig kjærlighet ?.

Det Bibelske ekteskap er et flott bilde på Kristus sitt forhold til menigheten. Det underbygger Guds vesen og kjærlighet, satt i riktige forordninger.

Tar dere med til Efeserne 5.22-28. -22.Dere hustruer: underordne dere under deres egne menn som under Herren.23.For mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode-han som er sitt legemes frelser.24.Men liksom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.25.Dere menn:Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den.26.for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet.27.slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.28.Slik skylder også mennene å elske sine hustruer, som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.

Dette er hva Bibelen beskriver som Sant fundament for et godt ekteskap. Vi ser i dette at slik mannen elsker seg selv, skal han elske sin hustru. Det handler ikke om undertrykking, men et felleskap med respekt for hverandre. Gud vil stille mannen ansvarlig for hvordan han behandler familien, viser han henne den kjærlighet og respekt hun trenger, slik at han i Sannhet kan være kvinnens hode.

Ubalanse i naturen vanskeliggjør muligheten til å finne sin likemann,  

yrkeskarriere, barn og mann kan bli et misforhold mellom kvinnens preferanser kombinert med en mann å være likestilt med, frykten for å stifte familie for så og skille lag gjør at noen velger familie uten mann.

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mens vi venter

Publisert over 9 år siden

Maria, Maria slik skal det gå du skal bli med barn for at de gamle profeters profetier skal oppfylles.

Hans navn skal være Immanuel -Gud med oss- Messias, etterkommer av Davids slekt,

I Ånd og Sannhet og der synden kom inn i verden ved et menneske, skal nå frelsen komme med en annen.

Imanuell-Imanuell. Guds offerlam. Korsfestet i skjønnhet. Det eldgamle kors. Som synden førte til døden skal nå frelsen føre til livet. Gled dere i Herren, spill og syng av hjertets lyst for i dag er dere en frelser født.

-Se jeg står for døren og banker-

 

Fra jeg var ganske liten har jeg likt å høre om Gud, det var aldri noe spørsmål eller noen tvil om Guds eksistens og i løpet av min tidlig ungdom og inntil på slutten av 80 tallet ble jeg mange ganger konfrontert med vår kjære Skaper, siden fikk jeg et møte og en nydelig berøring av DHÅ på mitt aller første kristne møte. Det var en slik god, fredfyllt og rolig atmosfære, jeg kunne kjenne kjærligheten i meg, og Gud er så vis han ga meg gleden til å få et begjær i mitt hjerte for å ydmyke meg og tilbe Han. Jeg var full av undring og beundring. Jeg glemmer ikke freden, roen og orden det var på dette møte. Jeg følte jeg var kommet hjem.

-Gud banket på mitt hjerte-

Jeg kjenner fortsatt det banker i mitt hjerte,

 

Det har vært mye snakk om hanegal og hundegalskap, 

jeg vil egentlig ikke dømme, men er veldig glad for det jeg ser er av stor verdi,

livet, kjærligheten, nåden, og Guds kraft til frelse -Korset-. 

 

Johs.14.6: Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Takk Gud for at Han ikke har forlatt oss foreldreløse, verden vil forgå, Guds Ord vil aldri forgå.

Kommer du snart, vi venter med lengsel og jeg gleder meg til å leve i glede og harmoni med mine kjære søsken som du så underfullt har skapt.  

 

 

 

 

 

                                                                                             

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere