olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

Politiet behandling av Ali

Publisert over 9 år siden

Politiet må begynne å tenke i nye baner om de skal forstå hva som skjer mellem muslimer og konvertitter. Hva sier koranen. Det er den som styrer muslimene ikke norsk lov.

Ifølge Koranen har muslimer som går over til en annen religion eller forlater Islam Allahs forbandelse derfor er det fritt frem for en rettoende å ta liv av slike mennesker.

Ali er en forhenværende muslim men har konvertert til kristen tro. Dette blir ikke tålt av de troende muslimer. Derfor har Ali hatt vanskeligheter på de asylmottak han har vært hvor de fleste av beboere er muslimer.

Dersom en muslim dreper i Allahs navn er han matyr og er sikkert fri reise til paradiset.

Men en muslim må  si "Gud være lovet" ellers regnes ikke handlingen. Dette har vi sett fra midtøsten hvor hele familier av jøder er blitt likvidert i Allahs navn.

Ali forsvarte seg mot knivstikkingen med det resultat at angripereren døde. Men det var det angrperen ville. Han ble på denne måten frelst og martyr å kom til Paradiset.

Hvorfor drepes så mange uskyldige mennesker av selvbombere?

Dette er den eneste måten en muslim kan bli frelst og martyr.

Islam er en ond religion hvor ordet kjærlighet og medmennesklighet er utelatt.

Jesus sa at vi skulle elske alle mennesker . Dette er ukjent for Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Senabbort

Publisert over 9 år siden

De som invilget drap av fostre som er 22 uker må tiltales.

De personer som sitter i nemder som innvilger drap av 22 ukers foster må tiltales fordi de har brudt norsk lov. 

Til dere som har tatt en eller flere aborter vil jeg si. Hvem har gitt dere myndighet til å ta livet av deres eget barn uten at barner som  er forsvarsløst får si sin mening.

Det myrdes 15000 mennesker i året. Dette er mord i stor skala og det skjer med myndighetenes godkjenning. Hvorfor gjøres kvinnene gravid når fostret  senere skal drepes.?

Det er viktigere for en kommende mor og ha god "hyrdestund" enn å tenke på konsskvensen av det hun gjør.

Gud har gjort det mulig for kvinnen å føde barn. Han har ikke gitt dem dette for at de skal leke med dette.

Gud sier at han ser barnet i mors liv. Han vet også hvor som er drept.

Det var en arbeiderparti  stortingsmann som som var skyldig at denne avskyeligere loven ble vedtatt.

Hilsen

Far til 3 barn og seks barnebarn 

Gå til innlegget

Breivik - sosialistene

Publisert over 9 år siden

Breivik så det som sin oppgave å bekjempe sosialistene

Breivik ble villedet av Satan ikke av Gud til å drepe ungdommene på Utøya. De som roper "Dra til Helvete" er ikke et hakk bedre. De kjenner bare et språk maktens og ondskapens språk.

Sønsteby kjempet of demokratiet. Sosialistene er bare opptatt med å bruke maktens språk. Kjærlighetens språk som "Du skal elske din neste som deg selv" dette språket er fremmed for den bevegelsen.

De taler og lærer ungdommen hatets språk. De bruker vold slik som de gjorde i 1 mai toget.

De har null toleranse med andre som ikke har samme  meninger slik som de.

Statsministeren sa at de skulle vise et annet sinnelag, mern liv og lære viser noe annet.

 

 

Gå til innlegget

Kontrollspørsmål

Publisert over 9 år siden

Hvilke konrollspørsmål stiller du Haanes på Menighetsfakutetetl til de som skal sitte i forstanderskapet.?

Jesus stillte" kontrollspørsmål " til Peter som han elsket så høyt men som hadde sveket han Han Jesus når han trengte Peters støtte.

 

Joh 21,15-16 {Jesus og Peter}
Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?" Han svarte: "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær." Jesus sier til ham: "Fø lammene mine!" 16 Igjen, for annen gang, sier han: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?" "Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær", svarte Peter. Jesus sier: "Vær gjeter for sauene mine!"

Jesus sa videre . "Den som holder mine bud og forskrfter er mine venner.

Slik som Jesus spurte den gangen slik spør han oss alle.
 

Gå til innlegget

Endring av grunnlovens paragraf 2

Publisert over 9 år siden

Har Syversen KrF fått klade føtter?

Syversen har fått kalde føtter ?Han forsøker å skjule seg bak Humanetikerne!

 

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2.

Det er  dette  KrF vil være med å gjøre den 21 mai.

KrF er så hengt opp i likhetsprinsippet at de ikke forstår  at ved å likestille alle religioner svekker de den støtte den evangeliske lære har.

Jødene forfølges over hele verden .

Vi ser en voksende forfølging også av de kristne.

KrF kaller seg et kristent parti , men de seiler under falskt flagg. Liv og lære henger ikke sammen.

I India er det Hinduismen som forfølger de kristne. I Indonesia og de land hvor Islam står sterkt brennes kirker og kristne drepes for sin tros skyld,

Islam er på full mars fremover i i Europa. Kristendommen er på vikende front.Hvorfor er det slik?. Svaret er at velstanden har gjort at de ikke bruk for Gud. Menneske har skapt sin egen Gud.

Nå er dette bildet snudd opp ned Land etter land har store vanskeligheter.

Nå spør menneskene hvordan kan Gud la dette skje. Svaret er. Euopa og har forlatt sin første kjærlighet. Og vendt Gud ryggen.

 Islam har sin Koran og i motsetning til de kristne følger de Koranen fult og helt.

De kristne er opptatt med å forandre og bortforklare Bibelen som r Guds ord. På den måten å svekke dens autoritet ..

 

Nå er det på tide vi kristne samles om et parti som vil gjøre Guds vilje på Stortinget.

Sosialistene går inn for å knekke jøder som kristne men det vil de aldri greie. Hvorfor?

Det er en som heter Jesus som gjør den store forskjellen.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere