olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

stenging av kirker

Publisert rundt 9 år siden

Hvorfor blir så mange kirker stengt.?

Grunnen til at så mange kirker blir stengt er at de kristne tar ikke sitt forhold til Gud på alvor. Trangen til å høre Guds ord er borte.Lysten til å lese Bibelen er borte. Hvorfor skjer dette?

De gamle snakket om den daglige omvendelsen.

 Det er en sang som "sier"

HVOR LENGE ER DET SIDEN DU BØYDE KNE OG ÅPNET DITT HJERTE FOR HERRE.

Du sa engang ja til å bli Guds barn . Du gav deg selv til Jesus. Men senere hva har skjedd med deg?

Er du på vei til Himmelen? Lever du etter Guds ord?

Det er annen sang som sier ."Har du glemt din barnetro? Troen på Jesus. 

"Ved Jesu føtter ei stiile stund . Der skal du være. Få lastet av deg alt som strider på din Gudstro.

Hva fyller du livet ditt med?

Når kjærligheten til Jesus dabber av og blir borte så er det en annen som raskt tar hans plass. Det er Satan. Han frister deg med mange ting . Han vet om dine svake sider og vet å utnytte de.

Uten at vi tar Guds fulle rustning på er vi fortapt.

Disse spørsmålene er jeg også opptatt med. De er viktige for meg. 

 

Det hjelper ikke at du viser til at du engang ga deg over til Jesus men senere har ikke livet og gjerningene vært samsvarerende.

Det som skal til er et realt oppgjør me Jesus.Bekjenn dine synder for Han og la Han bli din vegleder gjennom livet. Da er du på trygg grunn. Da kan du møte alt som skjer for du vet at hos Jesus Kristus er du trygg.

Lykke til med det nye livet sammen med Jesus.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Arbeiderpartiet ønsker flere barn.

Arbeiderpartiet ønsker flere barn ved å tillate homofile og lesbiske og få støtte til kunstig befruktning.

På den andre siden vil de ta liv av flere barn ved å tøye grensene til abortloven.

Er ikke dette hyklieri så vet ikke jeg. 

Gå til innlegget

Det sanne Islam

Publisert over 9 år siden

Islam og det muslimske broderskap

I Egypt har presidenten og det muslimske broderskap virkelig vist det sanne Islam.

Egypt er gjort til et diktatur. Hvor ble det av den arabiske våren?

Er det rart at folk ved bilder og film setter fingeren på hva som skjer i Egypt.

Små barn blir kastet i fengsel og behandlet som de verste forbrytere. 

Mulla Krekar prøver å vise Islam som demoktrisk. Nå må myndighetene behandle han som den i virkeliheten er.En islamist som truer med terror dersom han ikke får sin vilje. 

Gå til innlegget

Helig sårbar

Publisert over 9 år siden

Gyrild Gunnes har skrevet en bok som harselerer med Gud og kristendommen.

Den øverste i den norske kirke preses Helge Haugland Byfuglien synes det er greit med den slags litteratur som harselerer med Guds helligdom.

Dersom dette var skrevet om Allah ville det avstedkommet et raseri over hele den muslimske verden.

Men når  preset Helga Haugland Byfuglien uttaler seg som hun gjør betyr det at den norske kirke godtar denslags bøker. Gelius måtte gå  og må Gyrild Gunnes også gjøre.

Du Helga Haugland Byfuglien må levere inn di avskedsøknad, En som vil være preses for den norske kirke må være den føste til å forsvare de kristne verdier.

Det gjør ikke du , derfor må du gå. 

Gå til innlegget

Bønnerom Islam

Kvarme kjenner du til muslimenes bønnetider. Dersom du gjør det vil du forstå hvorfor de ønsker bønnerom i skolene. Disse rommene er et egnet sted for Imanene å indoktrinere de unge. Bønnerom høres fint ut men ser en ut over sin eget ståsted så blir bildet litt anderledes.

Muslimene er pålagt å be hver 4 time. Betyr det at adgangen til Allah er kun åpnet i den tiden?. Muslimene kan be  hver fjerde tme men gjør bønnene de til bedre muslimer.?

Praksis fra Midtøsten viser at muslimene ber og i neste omgang dreper de fordi det er Allahs  vilje.

Derfor må du Kvarme ikke gå i den fellen muslimene setter opp.

Et bønnerom som du krever vil  hovedsakelig være opptatt av muslimer. Hva med de Kristne Hinduer  Budister, hvilken plass får disse i bønnerom.

Bibelen sier at de kristne skal be uavlatelig. De kristne kan be hvor som helst og når som helst. Himmelen er alltid åpen dersom vi ber i ånd og sannhet.

Muslimene kommer med det ene kravet etter det andre. Hva blir det neste?

I Malmø krever Muslimene at bønneropene skal gjalle over hele byen. Begrunnelse for dette er at de som er innenfor disse ropene er Muslimer,

Se på England hvordan Islam griper om seg.Koranen sier at de skal underlegge seg de landene de inntar.

Muslimene  utnytter vår demokratiske måte å tenke på . 

Å etterkomme det ene kravet etter det andre fra Muslinene fordi det er t følge deres

religion den fellen må ikke våre myndigher gå i.

Du Kvarme skal påse at våre prester skal holde seg Bibelen og ordinasjonsløfte . Det er jobben din og di andre biskopene. Men dere følger ikke opp. Tar dere ikke Bibelen på alvor?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere