olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

Oljeboring i Lofoten,Vesterålen og Senja

Publisert nesten 9 år siden

Kan oljen erstatte maten som menneskene trenger for å leve.

Gud ga menneske I OPPDRAG å forvalte jordens resuser. Men vi er i ferd med å ødelegge den jorden som Gud har gitt oss. Griskheten og egoismen tar mere og mere over.

Vi tømmer havene for fisk som ER viktig for at mennesket skal kunne bestå. 

Europa ser mot Norge for å få den maten de sårt trenger, Hva gjør våre politikere. De plynderer og stjeler det som skulle vært vårt livsgrunnlag.

De lyver for å tjene sine egne og partienes interesser og sier at det er vårt FELLES beste. 

Dette er ikke sant. De ønsker stadig mere makt. Oljen gir de makt.

Men spørsmålet er når de har ødelagt Guds skaperverk hva skal vi leve av.

KAN VI SPIS OLJE? KAN VI SPIS PENGER?

HVA GJØR VI NÅR FISKEN ER BORTE ? HVA SKAL VI DA LEVE AV.?

NÅ MÅ DET NORSKE FOLK REISE SEG MOT POLITIKERE SOM VIL ØDELEGGE VÅRT LIVSGRUNNLAG. 

 

Gå til innlegget

Kirken har fått selvstyre?

Staten har gitt kirken selvstyre. Dette er i flere saker bare på papiret .

Nylig fikk vi en ny biskop som står på Guds ord. En skulle tro at folk ville juble.

Men mange protesterer mot denne utnevningen av en bibeltro biskop.

Istedenfor å protestere skulle de prise Gud for vi har fått en rakrygget biskop som tør å stå i mot dette presset fra de som kaller seg kristne.

Når rgjeringen vil ha noe igjennom så setter de ned et utvalg som blir sammensatt slik at de får flertall for sitt syn.

Hva kalles dette sviket mot Den norske kirke? . Løftebrudd.

Hvem er de som sitter i dette utvalg. De fleste er antikristne men går for å være kristne.

Hadde de vært kristne ville de adlydt kirkens Herre.Istedenfor gjør de alt for å tjene Guds mostander , denne verdens fyrste, Satan.

Dette er harde ord , men det er sannheten.

Kirken er innviet til å tjene Guds ære, ikke vanære.

Gud advarer oss mot de som trosse Han,  vil få sin straff.

Kirken er et Gudshus hvor alle mennesker kan komme å tilbe å ære Han.

Kirken er ikke et samfunnshus som mange tror. Folk sier at det skal være høyt under taket.

Det betyr at alt skal være tilatt i Den norske kirke. Dette kaller Gud å synde mot hans ord og forskrifter. Gud tar i mot og tilgir alle mennesker som bekjenner sine synder og søker Jesus hans sønn. Han er den eneste som kan fri oss fra våre synder. 

Folk sier at alle er skapt i Guds bilde. Sannheten er at dette gjaldt før syndefallet. Etter at Adam og Eva ble forvist kom synden inn i verden. Denne verdens fyrste tok over. Han var og er ikke villig til å gjøre Guds vilje, tvert i mot. Gud ga mennesket en fri vilje.

Mange er det som har valgt å følge Satan og er blitt Guds motstandere. Uten  at mennesker vender om til Jesus  Guds sønn er det ingen redning . De går fortapt.

Gå til innlegget

Den nye litturgien i Den norske kirke

Publisert nesten 9 år siden

Søndag var i en av Oslo kirker. På grunn av den nye litturgien hadde jeg problemer å føle meg hjemme der. syndsbekjennelsen var totalt forandret.

Før kunne en gå i hvilken som helst kirke tilhørende den norske kirke og oppleve den samme litturgien.. Nå er det bare navnet som er det samme. Jeg har problemer å delta i gudstjenesten på grunn av alle endringer man har fortatt i litturgien. Hvis hensikten var at det skulle komme flere mennesker til gudstjenesten så har forandringende ført til det motsatte.

Jeg går vanligvis i Den norske kirke i eksil. Der har vi fremdeles den gamle litturgien,klokkerbønnen og det gamle fader vår. Dessuten får vi høre om synd nåde og forsoningen mellom Gud og mennesker. 

Kirkeledere hevder at Gud er tilstede for alle mennesker. Det er riktig men de glemmer å si at synden gjør at mennesker som lever etter sine lyster stenger Gud ute av sine liv. Guds barn er de som tatt sin tilflukt til Jesus Kristus og lever etter hans bud og forskrifter. lever du et verdslig liv, lever du adskskilt fra Gud. 

Jesus sier at de som ikke er for han, de er i mot han.

Vi lever i ankristlige tider. Det er ikke alle kirkeledere som leder rett. De fører folk i fortapelsen. Bibelen advarer sterk mot disse. Les i Bibelen og finn om læren som forkynnes er av Gud. 

 

Gå til innlegget

Kvitsund og støtten til kristne skoler

Publisert nesten 9 år siden

Staten vil svekke våre kristne skoler ved å ta fra dem statsstøtten.

Det er viktig for de kriste skoler å formidle Guds ord. Det er viktig at de peker på det som feil i vårt samfunn.

Åndsfriheten er  viktig for vår kultur.

Når en elev klager over dette kan en få inntrykk av at denne eleven er plantet for å skape vanskeligheter for skolen. De rødgrønne tar i bruk alle midler for å svekke den kristne kulturen i dette landet.

Norske kvinner "dreper" 15000 barn i året dette kaller jeg mord. De gjør det med loven i hånd. Ikke desto mindre er de ansvarlig for sine gjerninger over den hellige Gud.

Barnet kjemper en fortvilet kamp for å kunne leve. Men de blir drept uten lov og dom.

Den andre saken denne eleven meldte fra om er homofili. Skolen formidler den kunnskap om homofili som forskningen er kommet frem til.

Men hva sier Guds ord om dette. Det fordømmer homofilt praksis . Mennesker som praktiserer slikt skal ikke komme inn i Guds rike men går evig fortapt. Hvorfor sier Gud dette.?

Homofilt samliv strider mot hans skaperverk. Han skapte Adam og Eva for de skulle oppfylle jorden. 

Hva skaper de homofile. De har fått det for seg at de ikke kan lage barn slik Gud hadde bestemt. Istedenfor gjør de den ene synden etter den andre. Dette er galt i Guds øyne.

Bibelen viser flere eksempler på hvordan det gikk mot mennesker som trosset hans bud og forskrifter. 

Dette er de kristne skolers oppgave å advare mot. Ingen kan stanse dette for denne kunnskap er fra Gud. 

Gå til innlegget

Vårt samfunn er bygget på 2 grunnpilarer

Publisert nesten 9 år siden

Vårt samfunn er bygget på 2 grunnpilarer. Den ene er ytringsfriheten. den andre er de kristne og humanistske verdier

Vårt land er bygget på 2 grunnpilarer, ytringsfriheten og trosfriheten.

Den rødgrønne regjering gjør alt for å knekke disse to verdier.

De har tvunget gjennom lover i strid med folkets vilje. De truer kristne skoler med å ta fra de statstøtte fordi i tør å ytre seg i samsvar med vår kristne kultur.

Ved å svekke disse to søylene åpner de for de for nedbrytende krefter . Aldri har vi opplevd så mye vold og mord i vårt samfunn og verre skal det bli.

Gud har holdt sin hånd over Norge og Europa. Men nå synes det som at denne kjærligheten til det norske folk og europa har begynt å svekkes. Gud vil ikke opprettholde sin velsignels på mennesker som er gjenstridige og som bryter hans bud.

LAND LAND HØR HERRENS ORD. Vend om før det er for sent.

 Gud lar seg ikke spotte. Hva et menneske sår skal også høste.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere