olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

Folket ber kirken vie homofile

Publisert nesten 9 år siden

Vårt Land skriver i dag at over halvparten av Norges befolkning er for at de homofile skal vies i den Norske kirke

Jeg leste med sorg det som vL. skrev om denne saken. Det viser hvor langt avkristningen av Norge er kommet.

Denne holdningen til norske folk viser også de har snudd ryggen til Gud og hans ord og forskrifter. Dette er alvorlig. Bibelen er Guds ord til evig tid. Det gjelder så lege det finnes folk på denne jord.

Folk glemmer at det er Gud som har gitt Norge den velstand som vi har. Det norske folk takker han ved å bryte Hans bud.

Tror folket at dette er noe nytt som folk har funnet på?

Så lenge det har vært mennesker på denne jord har mennesket satt seg opp mot Gud vår skaper og Herre. Slekter har fulgt slekter og de venter på sin dom. Nasjoner har forsvunnet.

Nå er det vår generasjon sin tur til å velge hvem vi vil følge, Gud eller Satan.

Satan er denne verdens fyrste som har som oppgave å sørge for at så mange som mulig går fortapt. Gud sendte sin redningsmann Jesus Kristus for de som vil la seg redde.

Jesus ar Guds sendebud. Han fortalte om Gud og Himmelen, frelse og fortapelse.

Noen trodde budskapet fra Himmelen men da som nå valgte mange å gå fortapt. De korsfestet Guds sendebud og trodde de var kvitt denn læren.

Men Jesus sto opp fra de døde og MANGE er DE som HAR SAGT  JA TIL HANS TILDUD OM FRELSE FRA VÅRE SYNDER. Jesus har og er vår vei gjennom livet som fører til gjenforing med Gud.   Vi følger han og tror det han har sagt .

Å synde mot den levende Gud fører til fortapelse.

GUDS ORD STÅR FAST TIL EVIG TID. 

 

Gå til innlegget

Forslag om øking av prøverørsbarn?

Publisert nesten 9 år siden

AP Helga Pedersen ønsker å øke muligheten til å få barn ved hjelp av prøverer fra 3 til 5

Helga Pedersen fremmer forslag til Stortinget om øke prøverørsbehandling fra 3 til 5 ganger som skal betales av staten.

Hun burde være mere opptatt å få antall aborter ned. Dette har tatt helt overhånd.

Abortloven skulle sikre mødre til å få medisinsk behandling når det var fare for mor og barn.

Istedenfor har dette utartet seg til at kvinnene bebytter dette som et prevensmiddel.

Ikke bare det. Dersom barnet de bærer på har feil kjønn eller feil farve på øynene så velger de å få dette barnet drept.

Dette skulle du ta tak i Helga Pedersen istedenfor dette hykleriet som du og ditt parti har bedrevet i den dere har sittet ved makten.  

Bekymrer deg ikke det minste at må importere menneske rfor å oppretteholde befolkningen i dette landet. Vi har mangel på gutteban det har våre kvinner sørget for med din og APs

velsignelse. Går det an å være så hyklerisk.? 

Gå til innlegget

Tordentale -djevens tale?

Publisert nesten 9 år siden

Anne, uten at du var klar over viste du dette er måten Satan arbeider på

Du fikk det til å ligne på kristen fremgangsmåte.

Måten du la det frem skulle lure de som leste din artikkel. Men Himmelens Gud har vist meg at dette er Satan som prøver å vise at kristendom er et slit.

Men kjære Anne. Gud har gitt oss en fri vilje. Vår samvittig når den er stillt inn på Guds frekvens sier oss at vi må vende om tll Han og bli født på ny. Når du gjør det vil Han guide deg videre ved sitt ord , Bibelen" .De 10 bud er vår rettesnor som Gud har gitt oss for å styre unna det som Bibelen kaller synd.

Det er ikke et slit og være en kristen men når vi tar i mot Jesus får livet får en mening.

Du har fått en vennsom du kan gå til med alle dine problemer Nå har du forandret kursen og satt den mot himmel.

Satan vil forsette å friste oss til vi trekker vårt siste pust, forskskjellen er at før måtte vi slite med alt selv. Nå har du Jesus med på laget.Han går i forbønn for oss. Når vi bekjenner våre synder da er Gud trofast og tilgir oss alle våre synder for Jesu skyld.

Gå til innlegget

Bruken av nikab

Publisert nesten 9 år siden

Etter å ha sett brennpunkt i Nrk sitter jeg igjen med en vond følelse. Jeg tror disse gjentene er blåøyde og de lar seg bruke Islam med påskudd at de kommer nærmere Allah.

Nikab må forbys i skolesammenheng for å komme Islam i forkjøpet.

Du ler kanskje av min skeptikk til dette fenomenet med å skjule sin indentivitet.

Det gjør disse gjentene ekstra farlige. Hvor lett er det for Islam og sende kvinner inn i Norge og blåse seg selv og andre i lufta. Dette kan de gjøre fordi det er ikke mulig å se forskjell på en bombekvinne og en som sier de bærer plagget for å komme nærmere "GUD".

DET ER HJERTE FORholdet tilL GUD SOM TELLER IKKE HVIKE KLÆR VI BÆRER.

Derfor kan ikke noen påberope seg en grunn til at de bærer nikab er for å ære Gud.

Polikere og skole og universiteter må forby dette plagget før det er for sent. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere