olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

Hvordan snakke om abort?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg satt på stand for De Kristne. Av de mange spørsmål vi fikk var også hvor vårt parti forholdt seg til abortloven. Det var ungdommen svært opptatt av. Abortloven kom for å hjelpe kvinner som var kommet i uløkka. Men i dag blir den mer eller mindre som et prevansjonsmiddel. 

For å få ned de høye tallene av aborterte fostre må det en holdningsendring til. Det var de unge enig i.

Vis ansvar når når dere er sammen. Dersom dere har sex så beskytt dere så godt som mulig men selv ikke da er dere sikker. Mange unge jenter kan bekrefte det. Hvorfor ikke vente med sexlivet til dere finner en dere vil dele livet sammen fremfor å måtte gå igjennom den påkjenningen som et abortinngrep innebærer.

Dette var mine svar til ungdommen der nede på Karljohan. 

Gå til kommentaren

En kirke der alle er velkomne ?

Publisert rundt 8 år siden

Da jeg var ung opplevde jeg nettopp det du beskriver. Det var vanskelig å få kontakt.

 Jeg ser på meg selv som en som er utadvent å åpen, men klikkevesesenet var for sterkt. Rådet jeg fikk var at om jeg ville bli kjent med folk så måtte jeg melde meg inn i noen av de aktiviteter som denne menigheten drev med. På den måten ble jeg godtatt. Men det er ikke alle som står på som jeg gjorde.

Jeg savner mere åpenhet i enkelte menigheter. Kanskje vi kristne skulle lære litt av den måten ikke kristne forsamlinger tar seg de nyankommne.

Vi kristne må bli flinkere å se de nye å få med i samtaler og aktiviteter. 

Gå til kommentaren

De Kristne

Publisert over 8 år siden

De Kristne ble siftet som en motvekt til Krf som har sviktet på mange fronter. Sist men ikke minst har partiet avkristnet seg selv ved å forandre vedkjenningsparagrafen. Partiet har som Bibelen sier " skikk er ikke lik verden". Partiet er blitt så likt de andre partier at partiet har glemt hvem de representerer. Derfor er på høy at et annet parti tar deres rolle på stortinget.

Vennlig hilsen

Olav Mo Grimdalen

De kristne

første vara i Oslo fylkesstyre. 

Gå til kommentaren

Hva med de kristnes rettigheter.

Publisert over 8 år siden
Homofile er. Homofile har likt verd, skal ha like rettigheter. Hvis det støter deg så er det ditt problem. Verden eksisterer ikke for å tilpasse seg dine fordommer.

Kirken er et hus/bygning som er reist til ære for den levende Gud. Alle mennesker , homofile og lesbiske er velkommen i kirken dersom de søker Gud og av hele sitt hjerte. Jesus Kristus er veien til Gud. Homofilt samliv er synd mot Bibelen.

Det står ikke i min bibel sa en homofil til meg. Da har du revet ut de sider hvor Gud taler om nettopp dette. Men saken er den at orginalen er i Himmelen den passer Jesus Kristus på. Etter denne boka skal alle mennesker dømmes eller frikjennes. Det kommer an på de valg vi gjorde mens vi oppholdt her på jorden.

Gud vil ingen synders død. Det et menneske gjør skal det også høste.

Per Kørnest tilstedeværelse i Johanneskirken var å minne de som var tilstede om skapelsbertningen. Jesus sier at den som forkaster Guds ord vil også han forkaste dersom de ikke vender om fra sitt syndige liv.

Gå til kommentaren

Bibelen sier

Publisert nesten 9 år siden
Tore Hansen – gå til den siterte teksten.
Å være en kristen er ikke avhengig at du sier at du er det, men at du lever det ut i hverdagen!

Ja slik er det.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere