olav grimdalen

Alder: 87
  RSS

Om olav

Politisk interesert. Kristen, video og redigering

Følgere

Et nytt innlegg?

Publisert nesten 9 år siden

Det var mange saker jeg ønsker å skrive om slik jeg ser og opplever det.

lJeg ha prøvet å skrive om forskjeligge saker. Men er blitt refusert flere ganger, sannheten skal frigjøre dere står det i skriften, Vårt land er redd for sannheten. Jeg kaller en spade en spade det vil ikke Vårland være med på . Metall gruppen skriver i sine sanger DREP DE KRISTE OG VOLDTA DERES KVINNER. Det mener Vårt land at det ikke er ment bokstavelig. Hvorfor skriver denne gruppa slikt. De mobber alle vi som er kristne. De truer oss. Det er ondskapen satt i system. Det mener Vårt land at vi skal godta. Det gjør vi ikke. 

Gå til innlegget

Ap slapp katta ut av sekken

Publisert rundt 9 år siden

Ap slapp katta ut av sekken. Kristensosialistene reagerte ikke. Dette sier med all tydelighet hvor de står i henhold Guds lover. De følger sin egen agenda.

Ap vedtok å la prester vie homofile i kirken  ■■Et enstemmig Arbeiderparti-landsmøte vedtok i går å  endre klausulen i ekteskapsloven som hindrer prester i  Den norske kirke å vie homofile og lesbiske.  ■■ Alle prester er forpliktet på å følge kirkens ordre.

Det er tydelig at arbeiderbevegelsen ikke vet hvorfor vi har kirker i dette landet.

Bevegelsen later som den følger de lover som gjelder for kirken. Men den gjør alt å svekke de kristne verdier.

Regjeringen har gitt kirken frihet, men samtidig har de satt inn sine nøkkelspillere som skal sørge for at det er sosialistene som sitter med makta. 

Kirkehuset er ikke et samfunnshus. Det er et hus innviet til Guds ære hvor mennesker kan tilbe og ære sin Gud.

Arbeiderbevegelsen gjør alt for å gjøre dette hus som er innviet til Gud til å tjene Satan og hans engler. Bevegelsen skyver foran seg ord som menneskeverd og menneskerett. Fine ord men brukt slik som arbeiderbevegelsen og sosialistene gjør , så får de en annen mening. Deres mål er å bryte ned alt som heter Guds tro slik som de har gjort når det gjelder skolen og ekteskapet.

Ap har ved sitt landsmøtevedtak vist sitt sanne ansikt. Nå må de som har stemt Ap av gammel vane begynne å tenke seg om vil dere forsatt gi makten til en bevegelse som har som oppgave å knuse de kristne verdier.

Vi skal snart ha et nytt valg. Dere som tror at Gud er herre over alt. 

Hvorda kan dere fortsatte stemme på Arbeiderpartiet.? 

 

Gå til innlegget

Svaret er at menneskene vil styre sine egne liv og bryter Gud Hellige lover og forskrifter.

SA får nå den ene katastrofen etter den andre . Grunnen er at de er i ferd med å lage lover som strider i mot Guds vilje. Jeg tenker på ekteskapsloven.

God bless America sier presidenten. Gud vil ikke og kan ikke velsigne noe som strider mot hans vilje. "Gott mitt us" sa tyskerne. Hva var Guds svar på dette?

Norge er i ferd med gjennomføre den samme lov. Vi må snu i tide for at katastrofene som er ferd med ramme Europa også vil ramme oss.

Gud skapte kvinne og mann, han skapte ikke to kvinner. Hadde han gjort ville verden ikke bestått. Vi er skapt i Guds bilde ja men det gjelder Adam og Eva. Etter at de falt synd ble alt forandret. Da var det Satan som tok over styringinga av verden. Da kom ondskapen inn i verden.

Gud forutså dette og bygynte å planlegge sitt mottrekk mot Satan. Han sendte sin sønn 

for å gi menneskene en ny sjangs. Mange har tatt i mot frelsetilbudet fra Gud men alt for mange vil gå fortapt fordi  de ikke ønsker å slippe sine synder og på den måten bli en fiende av Gud.

Jesus vil komme igjen å opprette riket for de som har tatt i mot han. Da er Satans tid forbi og vi får en ny himmel og en ny jord som blir styrt av Guds sønn. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere