Lena Solli Sal

Alder: 40
  RSS

Om Lena

Følgere

Sinober igorerer HEF

Publisert over 6 år siden

"Hedningsamfunnet er Norges eneste organisasjon som arbeider for frigjøring fra religionene og for et sekulært samfunn." Nei, det er Hedningssamfunnet (HS) vitterlig ikke. Human-Etisk Forbund har drevet med det samme siden de ble stiftet, og det var lenge før HS oppstod. 

Gå til kommentaren

Problemet ligger i gudsbegrepet

Publisert over 6 år siden

Jeg er humanist, "åndelig" og ateist. Problemet med gudsbegrepet, i hvert fall for meg, er at det er uløselig knyttet til de religiøse definisjonene - en gud som skaper, overvåker, intervenerer osv. i den fysiske verden. En sånn gudsdefinisjon kan jeg nok aldri tro på selv. Hvis gud er kjærlighet, "det gode" el. så er det kanskje nærmere noe jeg kan tro på. Men mener man da at gud er en kraft i oss selv? Eller en ytre kraft? For meg personlig er den første mer troverdig enn det siste, for eksempel. 

Jeg opplever at det definitivt er rom for å være "åndelig" i HEF. Vi snakker ofte om hva som gir livet mening osv. Problemet er at vi ikke har gode nok begreper for vår "åndelige søken", og når noen bruker begrepet gud i den sammenheng så blir det sikkert feil for mange. Hva folk legger i "gud" er for diffust, for subjektivt.  

Gå til kommentaren

Om drikkepress og fylla

Publisert rundt 7 år siden

Det er ikke bare alkoholisme som er et problem, nei, men også fylla generelt. Det er vel knapt et slagsmål på byen hvor alkohol ikke er involvert, og en høy andel av skadde legevakten får inn i helgene er pga. fylla. Og, så har jeg sett mange eksempler på både kjærlighetsforhold og vennskap som har fått alvorlige problemer pga. fyllehendelser som lett kunne vært unngått med lavere promille.

I min generasjon (i hvert fall) er det MYE drikkepress. Er man ute med venner eller bekjente og velger å ikke drikke alkohol, så får man alltid spørsmål om hvorfor. (Og som kvinne i 30-årene sp vet man at andre vil tenke at man vel er gravid da hvis man ikke ønsker å drikke og samtidig ikke kjører bil den dagen. Det er slitsomt.) Og om man bare vil drikke litt og de andre vil drikke mer, så blir man presset til å ta en øl til eller drikke den shot-en en av de andre har spandert på hele bordet. Osv.

Holdningene de fleste dagens samfunn har til alkohol er et problem, men det er godtatt og lite kritisert. Det er fint at du tar det opp, Levi! Vi må også snakke om fylla som et eget problem, i tillegg til alkoholisme. Det er jo mange som går på fylla fra tid til annen uten å være alkoholikere.

Gå til kommentaren

Om forskning og latterliggjøring.

Publisert over 9 år siden
brit halleland – gå til den siterte teksten.

Det jeg reagerer mest på er latterliggjøringen av gamle utprøvde systemer som akupunktur f eks, slike som har et annet verdensbillede i bunnen og som ikke kan bevises med vanlige vitenskapsmetoder.

Akupunktur ble ikke latterliggjort. "Folkeopplysningen har tatt utgangspunkt i store, uavhengige analyser av den foreliggende forskningen." ...og de kunne  ikke finne noen gode studier (hvor man kunne utelukke placeboeffekt) som kunne vise mer enn marginale antydninger til faktisk effekt i enkelte behandlinger.  

Hallelands påstand sier også at akupunktur ikke kan studeres ved "vanlige" (?) vitenskapsmetoder (bare fordi det er en gammel metode?). Men hvorfor er da akupunkturforeningens leder Cecilie Brewer så ivrig etter å vise til forskning i for eksempel sin atikkel "Folkeopplysning med galt utgangspunkt"? Hun skriver blant annet "Vi har god forskning på at akupunktur har effekt på flere typer plager." Påstandene om virkning av akupunktur i overnevnte artikkel kan for øvrig enkelt tilbakevises, som for eksempel i denne bloggen

"Bevissthetsoppfattelsen, eller definisjonen på bevissthet, er kanskje skillet mellom "troende"og skeptikere, de siste later til å mene at bevissthet er noe som blir dannet i hver enkelts hjerne, på samme måte som de da kanskje også burde tro at elektrisiteten er noe som blir dannet i hver enkelt lyspære. ??"

Hvem er det som forsøker latterliggjøre nå, da? For en analogi... Halleland virker til å påstå at bevissthet ikke kan oppstå hver enkelts hjerne alene. Så, slike påstander skal vi visstnok bare godta, fordi Halleland "føler (vet)" at det er sånn? Men Halleland selv kan ikke godta kritikk av gamle behandlingsformer fordi da blir det latterliggjøring. 

Skeptikere er for det andre ikke en homogen gruppe og det burde ikke være noen motsetning mellom å være skeptiker og det å tro på en slags felles bevissthet eller hva det nå er du sikter til.  Likeledes er det jo også mange skeptikere som er religiøse og det er heller ingen motsetning. Det skeptikere i hovedtrekk har til felles er at de stiller seg kritiske til påstander og lovnader om bedre helse ved bruk at behandlinger uten dokumentert effekt, UFO-historier, konspirasjonsteorier og lignende.

Gå til kommentaren

Vi er ikke enige om noe som helst.

Publisert over 9 år siden
Toril Søland – gå til den siterte teksten.

Wahl gir en så enkel utgave av "vitenskaplig metode" at den , som Lena sier; faktisk ikke er det.

Det er vi enige om.

Demonstrasjonene (!) i programmet er ikke ment å følge vitenskapelig metode til punkt og prikke, fordi de er, nettopp, demonstrasjoner! Som folkene bak programmet selv sier i Aftenposten: " Ingenting som gjøres i Folkeopplysningen er forskning. Det er formidling av andres, grundige forskning. Det har de fleste av våre seere forstått."  Les artikkelen. 

Jo, man kan snakke om den vitenskapelige metode i entall. Det finnes derimot mange ulike teknikker man kan bruke for å studere  et gitt fenomen. 
 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere