Leif Lohne

Alder: 64
  RSS

Om Leif

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert rundt 4 år siden

I valgavisen til Partiet De Kristne i Vest Agder stod det å lese: «Vi lytter til de profeter som Gud sender oss i dag, og former selvfølgelig vår politikk etter det de sier.

Den store mediestøyen dette medførte gjorde at flere ledere trakk seg fra partiet. Summen av falske profetiutsagn og brutte valgløfter medførte at stemmeresultatet sank med over 40% ved 2015 valget. Ved 2015 valget fikk partiet 0 fylkesrepresentanter, mens partiledelsen opererte med 15-20 sannsynlige.

For det første: Valg 2013: PDK fikk 17 731 stemmer av totalt 2 836 029 avgitte stemmer. Det blir 0.62% av stemmene. Valg 2015: PDK fikk i fylkesvalget (PDK stilte der liste i samtlige fylker. Det gjør det sammenlignbart med stortingsvalget to år tidligere.) 11 285 stemmer av totalt 2 224 990 avgitte stemmer. Det utgjør i overkant av 0.50% av stemmene. Stemmeresultatet sank altså med i underkant av 20% og ikke over 40% slik det her hevdes.

For det andre gis det her et inntrykk av at dette som angivelig stod å lese i PDK Vest Agder sin valgavis (2015) er PDK sin offisielle politikk og gjelder i dag. Dessuten at det var "mediestøyen" som fikk de som fremsatte disse til å trekke seg fra partiet. Begge deler er feil. Det var partilederen selv som umiddelbart etter at dette ble kjent gikk ut i media og tok sterk avstand fra å koble hendelsene på Utøya til partiets program. Da disse som hadde gjort dette ikke var enige med partiledelsen hadde de bare en ting å gjøre, å trekke seg fra sine lokale verv og forlat partiet.  I dagens partiprogram fins det derfor selvsagt ikke slike knytninger til noen "falske profetiutsagn". Og "brutte valgløfter" kan man eventuelt først snakke om når partiet får anledning til å prøve sin politikk og blir representert i kommuner, fylke eller Storting.

Igjen kommer Høyer med forvridde utsagn som ikke kan tilskrives dagens parti.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Ethvert tenkende menneske forstår her at det aldri kan bli noen fred, langt mindre noen tostatsløsning med et slikt regime.

Ikke først og fremst på grunn av at palestinerne har denne fatale holdningen, men på grunn av vestlige politikere som i sin villfarende handlingslammelse faktisk agerer slik de gjør. For på denne måten oppmuntrer og forteller vår politiske ledelse de palestinske selvstyremyndighetene at ikke bare godtar vi dette. Vi belønner dere også for terror og alle løgnene som dere indoktrinerer barna deres med og oppfostrer dem til å handle og tro på!

Snakk om å gå seg vill i tåka!

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Spot on Greta Aune Jotun. Veldig bra kommentar.

Gå til kommentaren

Fornuftens formørkelse

Publisert over 4 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.
Vi hadde aldri sagt at ved å drepe noen redder vi flere

Jo, kanskje i en krigssituasjon hvor det å uskadeliggjøre en angripende part kan bidra til å redde en større gruppe mennesker som trues på livet.

Men hvorfor skal dette gjelde de minste av de små og de svakest av de svake? Hva er mere uskyldig enn et ufødt barn?  Hvordan kan et vordende menneske – et foster - være «den angripende part»? Betyr «trygge aborter» at det ufødte barn er en trussel for sine omgivelser i så stor grad at det må drepes for å redde andres liv? Fins det overhode ingen andre alternativ? Kan KrF og KN svare på dette?

Gå til kommentaren

Bra kommentarer til et håpløst innlegg

Publisert over 4 år siden

Jeg støtter helhjertet alle de tre foregående kommentarene.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere