Lars Gule

Alder: 66
  RSS

Om Lars

Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Følgere

Neppe

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Hehir – gå til den siterte teksten.
Skimte det samme i bruk av ordet "islamofobi"

Det stemmer ikke Hehir, for islamofobi har  alle fall hos meg en presis definisjon og representerer derfor en presis språkbruk. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Presisering betyr avgrensing

Publisert rundt 3 år siden
Å bruke begrepet «innvandringskritikk» til å beskrive undersøkelse, analyse og vurdering av innvandring, blir da mer forvirrende enn presiserende.

Jørgensen har rett i at en vanlig måte å bruke uttrykkene "kritikk" og "kritisk" på er nettopp å vise til en generell negativ holdning. Det er man av brusmåtebeskrivelsene i diverse ordbøker. Det er akkurat en slik bruksmåte som gjør kritisk og skeptisk til synonymer, dvs. overlappende og utbyttbare termer. Denne måten å forstå "kritisk" på overlapper også - i alle fall til en viss grad - med "fiendtlig".

Mitt poeng er jo nettopp at en slik overlapping og synonymitet (for ikke å snakke om sammensausing) gjør det vanskelig å skjelne mellom fenomener/holdninger som faktisk er forskjellige. Den vidtfavnende bruken av kritisk som synonymt med skeptisk er de-presiserende

Så ja, jeg forsøker så absolutt å påvirke språkbruken ved å anbefale en mer presis språkpraksis, nettopp ved å operere med en tydeligere forskjell på kritikk og skepsis. Dermed blir også avstanden mellom det (rasjonelt) kritiske og fiendtlige tydeligere. 

Forvirringen som Jørgensen mener kan bli et resultat av mitt forslag til mer presis språkbruk, vil bare være der hos den lite bevisste språkbrukeren. Kort sagt: forvirringen han antyder er der allerede. 

At denne forvirringen blomster i dag, er tydelig fra alle påstandene om at hatefulle, diskriminerende og krenkende holdninger overfor muslimer på bakgrunn av deres tro, ikke er islamofobi eller rasisme, men islam-kritikk. Bedre bevis for behovet for større språklig presisjon finnes knapt. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

For å ta det punkt for punkt

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Argumentene du etterlyser er nettopp at din definisjon på islamofobi er FEIL,og at folk må kunne ha rett til å hevde at islam er farlig for Norge uten at du absolutt må plassere folk i båser for å på den måten diskvalifisere dem fra å ytre seg MOT det du sier.

Jeg skal ta meg bryet med å svare Holt i noen punkter, selv om dette selvsagt er en avsporing fra det saken - trådstarten - handler om: 

1) Å påstå at noe er feil, er ikke et argument. Et argument er en påstand som underbygges med andre - og ofte kjente/begrunnede - påstander og/ellers logiske resonnementer. Dersom Holt faktisk mener at å si "du tar feil" er et argument, kan jeg selvsagt mot-argumentert mot alt han sier ganske enkelt ved å si "alt Rune Holt skriver er feil". 

2) Nei, folk må ikke ha rett til å si at islam er farlig for Norge - uimotsagt. Selvsagt omfatter ytringsfriheten retten til å si uriktige, usanne og dumme ting. Men ingen har kan påberope en rett til å si noe som helst uimotsagt. Og jeg har utallige ganger, på Verdidebatt.no og andre steder, argumenter for og påvist hvorfor en slik påstand om islam som Holt for n-te gang presenter, er feil. Det er også elementært for folk med et minimum av kunnskaper om islam, men kunnskap er noe Holt mangler. Noe han har demonstrert mange ganger. 

3) Og ja, jeg plasserer folk som gang på gang demonstrer mangel på kunnskaper, som formidler fordommer og viser innvandrerfiendtlige holdninger, i bås. Å plassere folk i båser er ganske uunngåelig. Det er slik vi ordner virkeligheten. Det er også noe Holt gjør - hele tiden. Den båsen han har satt seg selv i, omfatter nettopp islamofobe holdninger. Det er trist, men mest hans problem. 

4) At Holt og andre ikke liker å bli kalt islamofobe er forståelig. Det er ikke hyggelig å bli plassert i bås med kunnskapsløse, fordomsfulle og rasistiske personer. At det ikke er hyggelig å bli omtalt slik, burde få Holt mfl. til å tenke på hvordan det oppfattes for alminnelige muslimer å bli omtalt med de karakteristikker Holt bruker om islam og muslimer. Som når han sier at "islam er farlig for Norge". Det er stigmatiserende og fordømmende. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Ikke verdt bryet

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Så blir du furten fordi ikke alle roper hurrah for bidraget ditt. Samme leksa repetert for ente gang.

Du skriver som du har vett til, Olsen. Jeg påpeker avsporinger. Selvsagt kunne jeg også ha påpekt mangelen på relevante argumenter, både til det postede innlegget og til innvandringsdebatten mer generelt. Men jeg gidder faktisk ikke. Det må være grenser for hvor mye tid man skal bruke på avsporinger og gjentatt kunnskapsløst dilldall. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Akkurat

Publisert rundt 3 år siden

Det er trist, men akk så lite overraskende. Nemlig bekreftelsene på at heller ikke på Verdidebatt.no klarer "folk" å holde seg til saken. Etter å ha forholdt meg til dette stedet og aktørene her i noen år, er det heller ikke vanskelig å forstå hvorfor: kunnskapsløshet, fordommer, dumhet, rasisme, islamofobi mm. florerer. Fortsatt.

Trist, for det gjør Verdidebatt.no til et mindre interessant sted å diskutere. Det er i alle fall ganske uinteressant å kommentere på de uinformerte skribleriene til Kvangarsnes og Leo, for ikke å snakke om den evige avsporer Søyland. Takk for dere. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere