Lars Gule

Alder: 66
  RSS

Om Lars

Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Følgere

En kontraproduktiv reaksjon på terrordrap

Publisert over 1 år siden

Massepublisering av karikaturtegninger av profeten Muhammed virker trolig mot sin hensikt

 Forestillingen om at noen må "krenkes" ferdig for at de skal forstå at ytringsfriheten er en grunnleggende verdi, er mest sannsynlig helt gal og kan fungere som provoserende og sårende mobbing.

Mange barn oppdager at det er forskjell på det «lovlig» og «ulovlige» og fryder seg når de kan gå tett på andre og vifte med handa opp i ansiktet til andre unger i barnehagen: «Lufta er fri for alle, lufta er fri for alle». Jo, det er jo sant. Og man gjør jo ikke noe som skader den andre, så da er det vel lov, da.

Tror man. Men selvsagt er det uakseptabelt. De aller fleste lærer også det ganske fort. Med andre ord lærer de fleste barn at det likevel kan være galt å gjøre noe som ikke skader fysisk. Når det blir gjort likevel, kan vi kalle det mobbing.

En vanlig, generell definisjon av mobbing er følgende: En person [eller gruppe] er mobbet når han eller hun [de], gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. I denne definisjonen ligger også at den [de] som blir utsatt har vanskelig for å forsvare seg. (Regjeringens definisjon.)

Hva har dette med ytringsfrihet og Muhammed-karikaturer å gjøre? Ganske enkelt at de fleste Muhammed-karikaturene vi snakker om – fra Jyllands-Posten til Charlie Hebdo – ligger godt innenfor ytringsfrihetens grenser. De representerer religionskritikk og kritikk av religiøse maktpersoner og religiøse praksiser. Det er det lett å skjønne ut fra sammenhengen de publiseres i. Selv om de også er provoserende, støtene og/eller sårende for en del muslimer.

Retten til slik publisering er selvsagt. Og skal forsvares – 100 prosent!

Republisering er også godt innenfor ytringsfriheten når hensikten er å dokumentere, diskutere og problematisere. Derfor er det selvsagt at man kan vise karikaturer for elever når man diskuterer ytringsfrihet. Jeg viser selv både Muhammed-karikaturer og andre karikaturer når jeg underviser om respekt og toleranse – og ytringsfrihet. (Og jeg har publisert faksimile av karikaturene fra Jyllands-Posten på min Facebook-side for å kommentere dem og poengtere at de i seg selv ikke krenker muslimers menneskeverd.)

Men når karikaturene publiseres i masseomfang, nettopp i den hensikt å provosere – fordi man mener noen (les: muslimer) har godt av å bli provosert –, da inngår ikke framvisningen i en spesielt konstruktiv sammenheng. En slik praksis kan sammenlignes med at «vi gjør det fordi vi kan og fordi dere – alle muslimer – kan ha det så godt!» Dette er en handlemåte som er å sammenligne med mobbing – dvs. å påføre andre ubehag, altså ikke å gjøre noe ulovlig, men likevel noe provoserende, støtende og sårende, bare for å provosere, støte og såre.

Det er trist at Frankrikes president synes å ha forfalt til en slik praksis – når det Charlie Hebdo-karikaturer projiseres på veggene til offentlige bygninger. Det er mindre overraskende, men ikke mindre infantilt, at en del personer her i landet gjennomfører aksjoner hvor de klistrer opp enkelte karikaturer, helt uten annen kontekst enn å være et «svar» på en terrorhendelse. Det blir heller ikke bedre av at såkalte Human Right Service (HRS) og en del andre som sprer islamofobt og rasistisk innhold applauderer denne aksjonsformen.

For denne formen for pseudo-svar rammer jo ikke terroristene som angriper og dreper, men nettopp de mange muslimer som slett ikke vil drepe karikaturtegnere, men som likevel ikke liker negative framstillinger av sin profet. Slik sett kan bare Macrons og andres enda mer barnslige responser føre til polarisering.

Og i lys av det som skjer i Frankrike, nemlig flere terrorangrep fra ekstremistisk side, kan vi også spørre hvor smart det er å bidra til polarisering gjennom å støtte en primitiv mobbekampanje mot muslimer, slik HRS gjør om dagen. For dette har intet med religionskritikk å gjøre, selv om det er innenfor ytringsfriheten, ja visst! Men polariserende, provoserende og tåpelig mobbing er det likevel. Slike handlinger demonstrerer også mangel på en relevant vurderingsevne i opprørte situasjoner. For når man bidrar til å piske opp en situasjon, kan man ikke løpe fra (med)ansvaret for den opphisselsen som følger.

Én ting er mulige terrorangrep – hvor sjansene heldigvis er beskjedne i en norsk sammenheng – som følge av slike provokasjoner, men hvor mulighetene for andre og svært negative konsekvenser for integreringen er ganske store. Det er absurd når de som krever tilpasning til det norske samfunnet, respekt for «våre verdier» og sier nei til parallell-samfunn, nettopp er dem som benytter våre hardt tilkjempede fri- og rettigheter til å ødelegge for integrasjon og sameksistens. Ja, som faktisk tvinger fram utenforskap og parallelle sosiale strukturer. Det er derfor slike kontraproduktive reaksjonsformer er så idiotiske.

Først publisert på religioner.no 2.11.20.

Gå til innlegget

Den fanatiske dobbeltmoralen

Publisert over 2 år siden

Både KrF og Aftenposten tar til orde for helt ulik tilnærming til Israel og Palestina. Slik blir dobbeltmoral satt i system.

KrFs Hans-Fredrik Grøvan mener Norge må holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningsprosjekt (Vårt Land 14.11.19). Dette kommer som reaksjon på at Aftenposten har skrevet om et «oppdatert» pensum i palestinske lærebøker. Dette pensumet liker ikke Grøvan (og ikke jeg heller, for den del).

Men Grøvans (og Aftenpostens) konklusjon er altså sanksjoner mot palestinske myndigheter. Det er her det blir snakk om fanatisk dobbeltmoral. For KrF og Grøvan avviser tvert alt snakk om sanksjoner mot Israel. Fra hans kretser antydes det også at den internasjonale BDS-bevegelsen – som går inn for boikott av, des-investeringer fra og sanksjoner mot Israel – er antisemittisk. Mantraet er «dialog» når noen snakker om å presse Israel. Det samme gjelder ikke når palestinske myndigheter gjør noe «vi» (les: KrF og regjeringen) ikke liker. Da rasles det med sanksjonsmidlet.

Deler av innholdet i de nye palestinske lærebøkene er ikke bra, skal vi tro den presentasjonen vi har fått av dette. Som jeg sa til Vårt Land er dette trolig også uttrykk for en viss islamisering av det palestinske samfunnet, altså et uttrykk for at Hamas har en oppslutning som selvstyremyndighetene i Ramallah må forsøke både å imøtegå og imøtekomme. Og det er vanskelig å se for seg et framtidig samfunn hvor palestinere og jøder skal leve side om side med den typen lærerbøker som palestinske myndigheter nå har produsert.

Likevel er dette et fullstendig sekundært problem for framtidig fredelig sameksistens når vi sammenligner med den israelske okkupasjonen og koloniseringspolitikken. I denne sammenheng er det verdt å huske følgende:

* Selv om de palestinske lærebøkene er uheldige, er de ikke i strid med folkeretten

* Den israelske okkupasjonen og koloniseringen av Vestbredden er i strid med folkeretten

Det innebærer at Grøvan, KrF og FrP vil sanksjonere palestinerne, som i denne saken ikke bryter folkeretten, mens Israel nok en gang ikke skal utsettes for noe som helst press.

En slik dobbeltmoral kan bare skyldes en av to ting – eller begge deler:

* Enten en utilgivelig uvitenhet om de faktiske forhold i Palestina

* Eller en religiøs fanatisme som innebærer en bevisst og systematisk vilje til å krenke palestinernes menneskeverd og grunnleggende rettigheter

Dobbeltmoral blir det uansett. Og det er skammelig. Det blir ikke bedre av at Aftenposten på lederplass også tar til orde for at giverlandene må knytte endringer i lærebøkene til den økonomiske støtten til palestinske selvstyremyndigheter. «Av alle krav man stiller til et mottakerland, må en direkte motarbeidelse av grunnlaget for støtten stå øverst på listen over ting man ikke gjør.» Skriver Aftenposten 15. november, den palestinske nasjonaldagen: Aftenposten mener: Palestinske skolebøker motarbeider fred. Da får vi også gå ut fra at Aftenposten nå støtter BDS mot Israel som virkemiddel, nettopp fordi denne «samarbeidspartneren» i den norsk-initierte «fredsprosessen» direkte motarbeider alle forsøk på å avslutte den folkerettsstridige okkupasjonen og alle forsøk på å opprette en selvstendig palestinsk stat. Eller mener Aftenposten det samme som KrF, nemlig at det gjelder det andre regler for Israel enn for palestinerne?

Lars Gule

Gå til innlegget

Var Muhammed pedofil?

Publisert over 3 år siden

En nylig avsagt dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at Østerrike hadde rett til å dømme en person for uttalelser om at profeten Muhammed var pedofil. Dette er en svært uheldig dom.

Bør man straffefritt kunne si at profeten Muhammed var pedofil? Ja, det bør man. Er det sant at Muhammed var pedofil? Nei, det er det ikke.

Påstanden om Muhammeds pedofili bygger på hans ekteskap med det vi i dag kaller en mindreårig. Ekteskap med mindreårige var og er fortsatt – dessverre – alt for vanlig omkring i verden. Men ekteskap med mindreårige er ikke det samme som pedofili. Pedofil og pedofili har blitt skjellsord for mange, som gjerne brukes av islamofobe mot profeten Muhammed som uttrykk for forakt for denne personen. Men skjellsordbruken er bare uttrykk for mangel på kunnskap og/eller en systematisk bruk av depresiserende språk.

Pedofili vs. barneekteskap

En pedofil person har en seksuell dragning mot barn, fortrinnsvis barn før de har kommet i puberteten, når vi legger den medisinske definisjonen av pedofili til grunn. Ekteskap med mindreårige eller barneekteskap har en rekke andre grunner – sosiale, økonomiske, politiske osv. I Europas historie har det blitt inngått mange barneekteskap for å bygge politiske allianser, sikre vennskap mellom familier, kongehus og nasjoner. I dag er barneekteskap særlig utbredt i Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara og i en del muslimske land (Child Marriage Around the World).

Det er også verdt å merke seg at den seksuelle lavalderen varier i stor grad, også i Europa – det er bare tre år siden Spania hevet den fra 13 til 16 år.

Muhammed var ellers gift med en rekke kvinner og hadde flere konkubiner som slett ikke var mindreårige – tvert imot. Og vi vet at han kunne «ordne seg» de ektefeller og konkubiner han måtte ønske. Derfor er påstanden om Muhammeds pedofili – i presis medisinsk forstand – bare tåpelig.

Men han begikk vel et overgrep mot Aisha da han giftet seg med henne siden hun var mindreårig? Ja, dersom hun faktisk var mindreårig, og selv om ekteskapet først ble såkalt fullbyrdet etter at hun kom i puberteten. Og at Aisha var mindreårig er noe svært mange muslimske lærde og legfolk legger til grunn som historisk sannhet. Dette angivelige faktum blir også av en del lærde brukt til å legitimere barneekteskap i dag. Det er selvsagt mer enn forkastelig. Det skal fordømmes!

Det har likevel fra en del muslimsk hold kommet innvendinger mot påstandene om at Aisha var mindreårig. Da vises det til årstall, kronologier, alder på slektninger m.m., hvilket indikerer at Aisha slett ikke var så ung som en del kilder hevder, da ekteskapet ble inngått. Det er imidlertid irrelevant for spørsmålet om det faller inn under ytringsfriheten å hevde at Muhammed var pedofil.

Ytringsfrihet?

For det er det saken E.S. v. Østerrike i Den europeiske menneskerettighets-domstolen (EMD) handler om. Dette handler om ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser. E.S. ble i østerriksk rett funnet skyldig i å ha framsatt påstander om profeten Muhammed som er usanne, injurierende og egnet til å forstyrre de fredelige relasjonene mellom religionene i Østerrike. (Se side 3-4 i EMDs kjennelse: E.S. v. Austria).

Mange vil si at krasse, provoserende og støtende påstander om religiøse dogmer, praksiser og personligheter er beskyttet av ytringsfriheten. I artikkel 10 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som også er norsk lov, heter det:

«1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.»

Det er punkt 2 som er avgjørende her. Spørsmålet EMD har tatt stilling til er:

1) Har Østerrike en lov som forbyr provoserende og hatefulle – eller blasfemiske – ytringer?
2) Hadde domstolen et legitimt formål da de dømte E.S.?
3) Er straffebestemmelsene i østerriksk lov og straffeforfølgelsen i den aktuelle saken nødvendig i et demokratisk samfunn?

1) Partene er enige om at Østerrike har den type lovgivning som er nevnt, § 188 i straffeloven (s. 15 i kjennelsen).

2) EMD mener østerriksk domstol hadde et legitimt formål med domfellelsen – nemlig “preventing disorder by safeguarding religious peace, as well as protecting religious feelings, which corresponds to protecting the rights of others within the meaning of Article 10 2 of the Convention.” (s. 15 i kjennelsen).

3) Så drøfter EMD om domfellelsen av E.S. var nødvendig i et demokratisk samfunn. Her er domstolen ganske grundig, men viser til at medlemsstatene har en vid skjønnsmargin i slike saker. Det er også den nasjonale domstolen som er best egnet til å avgjøre hva som var (er) nødvendig i en gitt situasjon. EMD mener altså at de ikke – eller i svært liten grad – skal overprøve a) nasjonal lovgivning, og b) nasjonale domstolers konkrete vurderinger. EMD skal føre tilsyn med at rettslige avgjørelser i medlemslandene hovedsakelig ligger innenfor konvensjonsforpliktelsene, gitt statenes vide skjønnsmarging:

“In exercising its supervisory function it is not the Court’s task to take the place of the national authorities, but rather to review under Article 10, in the light of the case as a whole, the decisions they have taken pursuant to their power of appreciation, particularly whether they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts… Where the balancing exercise has been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts …”

For vid skjønnsmargin

I lys av ovenstående konkluderer retten med at de østerrikske myndighetene hadde en vid skjønnsmargin i den aktuelle saken fordi de var bedre stillet til å vurdere faren for uro i samfunnet mellom religiøse grupper, enn det EMD er.

Dommen er altså ganske grundig og godt begrunnet. Men er den godt nok begrunnet? Nei. Blant annet fordi EMD tillegger religiøse følelser en plass de ikke bør ha. Det er liten grunn til å skille religiøse følelser fra andre følelser, og vi såres, støtes og provoseres av mye. EMD burde selvsagt ha forholdt seg langt mer spesifikt til KRENKELSER – av menneskeverdet. En slik krenkelse har ikke funnet sted i dette tilfellet. Grove karakteristikker av (for lengst) avdøde personer er ikke en krenkelse av noens menneskeverd i dag, verken individuelt eller som (religiøs) gruppe.

EMD kunne også ha vektlagt rekken av anbefalinger om å oppheve blasfemi-paragrafer fra både Europarådet, EU-parlamentet og FNs menneskerettighetskomité.

Dermed kunne EMD også i større grad ha vektlagt forskjellen på sårende, støtende og provoserende ytringer på den ene siden, og hets, hat og voldsoppfordringer på den andre siden. Selv om en slik distinksjon ikke alltid er lett å trekke, er det mulig. Særlig er det mulig når man vurderer konkrete saker. I det aktuelle tilfellet – et mindre seminar og med noen få ytringer i en videre kontekst – er det på ingen måte rimelig å se uttalelsene som oppfordring til vold eller hat mot alle muslimer. Ytringene representerte (feilaktige) påstander om profetene Muhammed og en implisitt kritikk av sex med barn. Dette burde vært beskyttet av ytringsfriheten slik den er nedfelt i EMK artikkel 10.

Sammenfattet

A) Nei, Muhammed var ikke pedofil – men det skal ikke være straffbart å si det!

B) Østerrike er «skurken» her ved å ha en straffelovgivning som kriminaliserer blasfemi. § 188 i den østerrikske straffeloven må bort.

C) Selv om de østerrikske myndighetene hadde et legitimt formål med å straffeforfølge E.S. for å bevare ro mellom religiøse grupper, er dette et alt for inngripende virkemiddel i den aktuelle saken.

D) Det var heller ikke nødvendig i et demokratisk samfunn å innskrenke E.S.’ ytringsfrihet gjennom straffeforfølgelsen.

E) EMDs avgjørelse er således urimelig og uheldig fordi den setter presedens, om enn denne presedensen er av begrenset gyldighet.

Det er ingen fare for at denne avgjørelsen vil få konsekvenser for norsk rettspraksis. Norsk straffelov og rettspraksis er annerledes enn i Østerrike. Dermed vil også rammene for ytringsfriheten være annerledes.

Og det er noe av det uheldige. EMD bør bidra til en felles europeisk rettspraksis på de områdene som dekkes av konvensjonsbestemmelsene. Det er grunn til å frykte at EMD beveger seg bort fra en slik normgivende rolle som følge av kritikken fra mange hold om at EMD i for stor grad har blandet seg inn i nasjonal lovgivning og rettspraksis.

Mange vil kommentere denne avgjørelsen i tiden som kommer. Da er det greit i det minste å ha lest den.

Lars Gule

Tidligere publisert på Religioner.no 

Gå til innlegget

Blasfemi, karikaturer og ytringsfrihet

Publisert over 3 år siden

Et nytt forslag om å innføre en blasfemi-paragraf for å hindre «krenkende» karikaturer har blitt presentert. Det er et dårlig forslag som bør forkastes umiddelbart.

Den konservative muslimen og samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali i tar i Klassekampen i dag (27.09.18) til ordet for å gjeninnføre et forbud mot blasfemi i norsk straffelov. Hensikten er primært å hindre publisering av krenkende karikaturer av profeten Muhammed.

Alis begrunnelse er at slike karikaturer ofte virker provoserende på mange muslimer og derfor også «radikaliserende». Han mener et slik forbud «vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten.»

Blasfemi

Blasfemi har i stor grad, i alle fall i den vestlige verden, utviklet seg fra å være en forbrytelse mot staten til å bli en krenkelse av den troende. Dette ble ikke minst poengtert av Ytringsfrihetskommisjonen i sin tid, som anførte at den da gjeldene blasfemiparagrafen måtte anses kun å beskytte den enkeltes religiøse følelser. Denne forskyvningen i hva blasfemiparagrafen var ment å dekke, medførte at den hadde fått et mer subjektivt preg enn i tidligere tider. Dette har gjort det vanskeligere å avgjøre hva som skal anses som blasfemi. For det noen kan oppleve som saklig kritikk eller uskyldig spøk, kan andre anse som forhånelse eller blasfemi.

Selv om ytringsfriheten må avveies mot andre hensyn, og religiøs tro og overbevisning ofte vil være forankret dypt i personligheten og oppfattes som en avgjørende del av den enkeltes identitet, snakker vi fortsatt om subjektive opplevelser av «krenkelse».

Krenkelse vs. sårede følelser

Men en subjektivt opplevd krenkelse behøver ikke representere en faktisk krenkelse av menneskeverd og menneskerettigheter. Derfor er det viktig å skille mellom sårde følelser og krenkelser av menneskeverdet. Utvilsomt kan karikerte framstillinger av troen eller sentrale – såkalte hellige – personer i tros-sammenhenger (som Jesus, Moses, Muhammed, Buddha osv.), oppleves sterkt provoserende, støtende, fornærmende og sårende. Dette er likevel noe annet enn karikeringer og/eller andre ytringer som krenker menneskeverdet – som rasisme, antisemittisme, homofobi …

Derfor skal det ikke være et offentlig anliggende å beskytte subjektive religiøse følelser. Ei heller skal det offentlige gjennom lovverket legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer. Eksemplene på dette fra andre land – ikke minst Pakistan – er legio.

Det er karikaturens vesen å provosere, støte og fornærme. Karikaturen – og dermed latteren – har alltid vært en del av maktkritikken, også kritikken av religion. Derfor kan en (gjen)innføring av en blasfemibestemmelse bidra til å forhindre nødvendig religionskritikk. En ny blasfemiparagraf innebærer også en styrking av religiøse dogmer (inkludert religionsgrunnleggeres «hellighet») på bekostning av annerledes-troendes/ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Nei til rasisme, hets og hat

Det er også fullt mulig å presentere karikaturer, ironi og satire uten at det formidles hat mot individer og grupper på grunn av deres etniske, nasjonale opprinnelse/tilhørighet, religion/livssyn, seksuelle legning, kjønn og/eller funksjonsevne. Men dessverre kan karikaturer også inngå i rasistiske, antisemittiske, islamofobe hatkampanjer. Da finnes det muligheter til å reagere ved hjelp av lovverket. Det viser en avgjørelse i Høyesterett fra 1981, en avgjørelse som også trekker opp visse grenser mellom rasisme og blasfemi. «Organisasjonen mot skadelig innvandring i Norge» hadde distribuert et stort antall løpesedler med kraftige angrep på islam og på muslimske fremmedarbeidere. Ifølge løpesedlene var blant annet islam og andre barbariske religioner selve årsaken til kaos og nød, narkotika og sultedød. Det ble videre hevdet at «terror og tortur utøves etter Koranens bud», og at det ikke er synd etter Koranen å stjele fra den hvite rase. I tillegg kom en rekke andre beskyldninger, blant annet om at innvandrere var kriminelle. Selv om Høyesteretts flertall mente at ytringene hver for seg måtte tåles, og at angrepet på islam heller skulle vurderes i lys av den daværende blasfemibestemmelsen, kom flertallet allikevel til at (daværende) § 135 a («rasismeparagrafen») var overtrådt. Dette fordi utsagnene samlet og på bakgrunn av løpesedlenes innhold forøvrig inneholdt et så massivt og ensidig fordømmende angrep at det ikke kunne aksepteres. Ytringene framsto som en organisert hetskampanje.

I et slikt lys kan også karikaturer ses, dvs. de kan vurderes i en kontekst som del av en hat- og hetskampanje. Og dermed vil det finnes grunnlag i dagens videreførte «rasismeparagraf», § 185 om hatefulle ytringer, for å straffeforfølge ytringer som også har det noen oppfatter som et blasfemisk innhold, men – heldigvis – bare dersom de inngår i en videre og straffverdig hatkampanje rettet mot en personer fordi de tilhører en religiøs gruppe, som for eksempel muslimer.

Et dårlig forslag

I sum, Alis forslag er ikke bare unødvendig, det er også et dårlig forslag som ikke bør få ytterligere oppmerksomhet. Det representerer en fullstendig uakseptabel innskrenking av ytringsfriheten. Forrige gang et slikt forslag ble lansert, var i 2009, av den daværende regjering. Da ble det slått tilbake. Denne typen forslag burde derfor vært begravd for godt.

Lars Gule

Gå til innlegget

Rapport fra Oslo-skolen

Publisert over 3 år siden

Det er sikkert mye som går bra i Oslo-skolen, men mangelen på ro og orden og elever som ikke vet hvor grensene går for akseptable og uakseptable oppførsel, er et problem mange steder. Og det synes å mangle evne og vilje til å gjøre noe med dette.

Nei, jeg er ikke lærer i Oslo-skolen. Jeg har heller ikke gått på skole i denne byen. Dessuten er det lenge siden jeg gikk i grunnskole og gymnas. Men jeg har gode venner som jobber som lærere – også i Oslo-skolen. Det jeg hører derfra er mildt sagt urovekkende.

En hendelse
En ungdomsskoleelev som bråker og forstyrrer medelever får beskjed om å oppføre seg skikkelig. Det fører til at han svarer læreren med grove skjellsord. Han blir derfor bortvist fra klasserommet og ut på gangen, noe som fører til at han kommer med en rekke trusler mot læreren. Læreren fører så eleven helt ut av skolebygningen. Da både sparker og dytter eleven læreren! Samtidig fortsetter han med utskjelling og å framsette alvorlige trusler.

Som seg hør og bør blir denne voldsepisoden rapporter i systemet, dvs. til undervisningsinspektør med ansvar for den aktuelle klassen. Han viser til at det må fylles ut et voldsskjema. Så skjer også, men læreren, som har erfaring med at lignende hendelser ikke følges opp, ber om å få vite hva prosedyren i slike saker er. Da får han som svar at skolen ikke har noen prosedyre for denne typen hendelser. Når læreren krever å få et konkret svar får han beskjed om at det skal gjennomføres en samtale med eleven, og at foresatte vil bli informert.

Det går flere dager uten at læreren får noen tilbakemelding fra skolens ledelse. Etter mye om og men, hvor også faktum skal klarlegges, krever læreren et møte med rektor. Det blir tydelig at elvens helt ufullstendige framstilling har blitt lagt til grunn. Læreren blir oppfordret til å akseptere elevens uriktige versjon av hendelsen som en inngangsport til «forhandlinger» med eleven! Dette aksepterer ikke læreren, og det er først når læreren nok en gang gir en detaljert hendelsesbeskrivelse at rektor reagerer. Det er på det rene at det er snakk om en voldsepisode, hvilket er utvisningsgrunn. Men det har allerede gått flere dager, og den opprinnelige voldsmeldingen har åpenbart ikke blitt tatt seriøst. Læreren ber om at eleven og foresatte blir kalt inn til et møte, slik at læreren får snakket med dem. Rektor sier seg enig.

Det går likevel en hel uke til, uten at hendelsen får noen konsekvenser for eleven, og uten at læreren får informasjon om hva som gjøres med saken. Så får læreren en SMS fra undervisningsinspektør om at rektor har vært i kontakt med foresatte, at eleven skal utvises og foreldrene er innkalt til møte uken etter (to uker etter at hendelsen fant sted). Det har altså ikke blitt gjennomført noe møte mellom læreren og eleven og hans foresatte, slik man først hadde blitt enige om. Men utvisningsvedtaket står vel ved lag? For skolen kan da ikke godta at en elev sparker og truer lærere?

Nei da. Når dagen for utvisning (hele tolv dager etter voldshendelsen) kommer, går læreren gjennom hele skolens ledelse for å finne ut om eleven faktisk har blitt utvist. Og til hans store overraskelse viser det seg at det ikke har skjedd likevel. Men han får beskjed om at saken skal følges opp videre.

Det skrives utallige rapporter om vold på denne skolen og andre skoler. Det finnes det skjemaer for. Men et gjennomgående inntrykk er at disse rapportene havner i arkivet uten reell oppfølging. Det finnes mobilvideoer av regulære slåsskamper mellom elever inne i klasserommene i Oslo-skoler! Det sier også sitt.

Mangelen på autoritet og grenser
Det ser ut til å ha blitt en kultur for «forståelse» av elever som likeverdige dialogpartnere med lærerne i klasserommet. Det er de ikke. Elever er barn. Barn utforsker og tester grenser, grenser det ikke skal forhandles om. Det er derfor man ikke er myndig før man er 18 år. Inntil da er det faktisk andre som bestemmer. Ellers kunne vi senket myndighetsalderen til 8 år!

Skolen skal gi kunnskaper og veiledning – praktisk og etisk – og rom for utvikling og modning. Det er foreldres og læreres ansvar. Det innebærer at man bruker den autoritet og myndighet man har – og skal ha – til også å fortelle elever hvor grensene går for akseptabel og uakseptabel oppførsel. Nei, man behøver ikke å gjøre dette autoritært selv om man bruker den autoritet man skal ha.

Et ytterligere problem ser ut til å være at dagens skoleledelse har for liten kontakt med selve lærergjerningen og det som skjer i klasserommene fra dag til dag. Rektorer og inspektører ser ut til å ha blitt administratorer og underviser ikke – eller i liten grad – selv lenger, men her er det sikkert variasjoner. Fokus – i Oslo-skolen? – synes likevel å være på budsjett og karakterresultater.

Kombinasjonen av målstyring og en kultur for forhandling og «dialog» med elevene svekker lærerens autoritet i klasserommet. Samtidig som virkemidlene for å opprettholde denne autoriteten også reduseres – gjennom forestillingene om at elevene har samme rettigheter som lærerne. Jo, det finnes eksempler på at inspektører/rektorer etter å ha hørt på innklagede elevers versjon av episoder i klasserommet, og hvor eleven benekter det som har skjedd, avviser saken med at det står ord mot ord! Da er det liksom ikke noe man kan gjøre. Som om lærere dikter opp utskjelling og vold, mens innklagede og oppkjeftige elever opplagt snakker sant når de står foran rektor!

Gjennom denne utviklingen og den absurde likebehandlingen av elevene forsvinner lærerens naturlige og formelle autoritet. Dette går ut over de aktuelle bråkete elevene – som ikke er voksene og i stand til å vurdere konsekvensene av egne handlinger – og alle de andre elevene som forstyrres av bråkmakerne.

Etter en del målstyringsvariabler går det sikkert bra i Oslo-skolen, men det er ganske opplagt at etter andre mål – nemlig at alle skal få mulighet til å utvikle seg og tilegne seg kunnskap – glipper det kraftig. Det vil på sikt innebære større forskjeller, både i skoleløpet og etter at skolegangen er avsluttet. Man kan stille spørsmål om hvor mye dette vil koste samfunnet på sikt, selv om skolebudsjettene går i balanse.

Så det er ikke bare Simon Malkenes som er bekymret over situasjonen og utviklingen i skolen. Som ekstremismeforsker er det grunn til uro over det «utenforskap» som oppstår gjennom den misforståtte likebehandlingen av elevene som om de skulle være voksne.

Lars Gule

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere