Lars Birger Salvesen

Alder: 50
  RSS

Om Lars Birger

Jeg er fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommuner og gruppeleder for Akershus KrF. På hjemmebane har jeg kone og tre barn - aldri et kjedelig minutt. Min egen blogg er: http://larssalvesen.blogspot.com

Følgere

1000-års jubileum for Eidsivatinget

Publisert over 3 år siden

Akershus fylkeskommune ønsker å markere Eidsivatinget som ble grunnlagt av Olav den hellige i 1022. Dette prosjektet er viktig for å forstå utviklingen av lovverket og rettstaten i Norge. Dette er relativt ukjent kulturarv som fortjener å bli løftet frem.

Organisasjonen «Eidsivatinget» har siden 2016 jobbet aktivt for å løfte fram historien om Eidsivatinget, og planlegger en rekke aktiviteter i perioden fram mot jubileumsåret i 2022. Intensjonen er å dokumentere og formidle kunnskap om, og betydningen av de regionale middelaldertingene og Olav Haraldssons virksomhet på Eid i årene fra 1017-1022 e. Kr.

De regionale tingene og lovverkene er viktig for å forstå utviklingen av rettstaten i Norge. Lagtingene besto av Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet. Eidsivatinget ble grunnlagt av Olav Haraldsson i 1022, og i 2022 feirer Eidsivatinget 1.000 år. Eidsivatingloven ble brukt på Eidsivatinget. Fragmenter av denne loven finnes fortsatt bevart, og deler av loven er inkorporert i Magnus Lagabøters Landslov fra 1274 e. Kr.

Akershus opplever sterk by- og tettstedsvekst i hele fylket, og det er viktig å løfte frem kulturarv med særpreg og identitet som kan bidra til å gi tilhørighet og stolthet til steder i rask utvikling. I dette er det vesentlig å ivareta viktige kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom å fokusere på kulturarv og å se Eidsivatinget i sammenheng med Pilegrimsleden, Skibladner og Eidsvoll 1814, kan prosjektet bidra til å legge til rette for kulturbasert reiseliv og småskala næringsutvikling.

Fokuset på demokrati, og det at prosjektet i hovedsak er drevet på frivillig basis, gjør det til mer enn et kulturhistorisk prosjekt. Prosjektet har et lokalt, regionalt og nasjonalt fokus, som peker utover Eidsvoll kommune. Ikke minst har det potensial til å skape identitet inn i den nye regionen Viken, fordi lovområdet i middelalder omfattet store deler av Østlandet. Arbeidet kan også ses i sammenheng med det nasjonale prosjektet «Nasjonaljubileet 2030», som på bakgrunn av stortingsvedtak er under planlegging i regi av Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Her er det lagt opp til en bred markering i årene frem mot 2030, der tingstedsjubileet i 2022 vil være et naturlig element i dette for Akershus og Viken sin del.

Det er derfor på sin plass å markere vår identitet, tilhørighet, demokrati og medborgerskap basert på kulturarven og utviklingen av folkestyre og rettsstaten.

Gå til innlegget

Regionreformen må fullføres

Publisert over 3 år siden

Skrevet av Lars Birger Salvesen, Beate Husa, Hans ­Edvard Askjer, Olav I. Moe, Jon-Olav Strand, Arve Knutsen, Widar Skogan, Karin ­Bjørkhaug, Trond Johansen, Jytte Sonne ­Juliussen, Tore Askildsen, Svein Iversen, ­Trude Brosvik og Hans Hilding Hønsvall.

Fylkespolitikere i KrF er samstemte om at regionreformen må fullføres og støtter helhjertet opp om signalene fra nestleder Kjell-Ingolf Ropstad.

KrF har et sterkt eierskap til reformen som bidrar til at vi flytter makt ut fra Oslo for å bygge opp regionsentra og tar hele landet i bruk.

Nå må reformen gis innhold i form av reell overføring av makt og myndighet. Regionreformen er først og fremst en demokratireform. Hovedsaken er å flytte beslutninger nærmere de beslutningene gjelder. Det er et stort behov for å demokratisere en del beslutninger som i dag tas av byråkratiet i sentrale og regionale statlige enheter.

En helt avgjørende forutsetning for å gjennomføre den omfattende omorganiseringen en regionreform innebærer, er at den fylles med konkret innhold. Det nye regionale folkevalgte nivået må tilføres nye oppgaver og utvidet makt og ansvar. Det vil gi regionene verktøy til å ivareta sin ­regions sterke fortrinn og utfordringer på best mulig måte. Utøvende styring og politiske skjønnsmessige vurderinger må overføres til det folkevalgte regionale nivået. Det handler om at regionen skal kunne gi strategisk retning for utviklingen, mobilisere frivillige, offentlige og private parter til felles innsats mot felles mål og, ikke minst, koordinere og samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk.

KrF og V har sørget for at reformen ­kommer, og at den skal ha et innhold. Nå er det viktig å fullføre. Stortinget har ­vedtatt inndelingen, i noen tilfeller i tråd med ­fylkenes egne ønsker, i andre ­tilfeller på tvers. Det gjør det enda viktigere at ­reformen fylles med reelt innhold, og at man ikke mister helheten av syne.

Utfordringene er betydelige, særlig i de nordligste fylkene. Disse utfordringene må møtes og løses. Reell overføring av makt og myndighet sammen med tilpasninger, er en del av løsningen. Det er ikke grunnlag eller tidspunkt for å reversere nå. Det vil være uansvarlig. Det er et klart flertall på Stortinget for sterke, folkevalgte regioner. Dersom regionreformen stopper opp, tjener det ingen andre enn mindretallet som vil fjerne fylkeskommunene. Nå gjelder det å stå løpet ut og fullføre.

Trykket i Vårt Land 7. september 2018.

Gå til innlegget

NSB må se til Sverige

Publisert over 12 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Med god grunn er det mange som ble forarget over forslaget om 8 kroners kompensasjon for en times forsinkelser med NSB.. Det er med all respekt for NSB bare å ikke ta folk på alvor.

I Sverige har SJ (det svenske NSB) tilpasset EU-direktiv på en slik måte at hvis den som reiser blir en time forsinket får vedkommende 25 prosent av billetten i kontant kompensasjon. Skulle forsinkelsen være mer enn to timer blir erstatningen 50 prosent av billettprisen. Dessuten kan man få penger for utlegg for mat og lignende.

Med andre ord: Se til Sverige. Dette forlaget bør NSB innføre.

Gå til innlegget

Mobbingen i skolen øker

Publisert over 12 år siden

Flere tusen elever gruer seg til å gå på skolen og det skal ikke mye fantasi til å forstå at elevene ikke lærer mye når de gruer seg til friminutt.

En landsomfattende undersøkelse viser at antall mobbeofre har økt med hele 144 prosent på ungdomstrinnet. Det er Erling Roland, ved Senter for adferdsforskning (SAF), som la fram dystre tall fra en landsomfattende skolemiljøundersøkelse. Senteret har undersøkt mobbing i norsk skole fra 1995. Tallene viser at mobbingen har økt med omtrent 10 prosent i året. Unntaket var i perioden fra 2001 til 2004, da mobbingen sank med 30 prosent.

Nå viser tallene en økning igjen. Oppmerksomheten rundt mobbing er blitt svekket både av skolene og myndighetene. Mange mener at fokuset nå handler det mest om fagkunnskap, ikke mobbing. Dermed slutter skolene å bruke støtteprogram mot mobbing. Opp mot 400 skoler tok i bruk programmene Zero og Olweus tidlige i dette tiåret. I dag har antallet gått drastisk ned.

Mobbing fortsatt er et stort problem i den norske skolen, og omfanget har økt ifølge Senter for adferdsforskning de siste fire årene. En forsterkning av arbeidet mot mobbing, og spesielt på forebygging, er derfor nødvendig.

I Akershus Fylkesting har derfor KrF, V, H og Frp har bestemt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershusskolen og at alle videregående skoler skal delta i antimobbeprogram.

Gå til innlegget

Skattefritak til pendlere

Publisert over 12 år siden

Jeg mener at Regjeringen bør gir skattefritak til pendlere som får gratis månedskort av sin arbeidsgiver. Hvorfor skal man bli straffet for å hjelpe sine ansatte til å velge kollektivt, mens det er fritt frem for å tilrettelegge for bilkjøring?


Regjeringen bør derfor straks innføre en ordning som gjør at folk tjener på å være miljøvennlige. Det er et stort problem at miljøvennlige løsninger som betalt månedskort blir «straffet» med skatt, mens gratis parkering på jobben er skattefritt. Det er viktig at lover og regler ikke «slår hverandre i hjel» slik at det er vanskelig å velge miljøvennlige løsninger.

Naturvernforbundets Haltbrekken mener andre land har funnet gode løsninger på problemet. Danskenes ordning med «erhvervskort» gjør at arbeidsgivere skattefritt kan sponse kollektivtransport for sine ansatte.
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere