Daniel Krussand

Alder: 76
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Marte Haugstad Eiane stiller samme spørsmål i et innlegg på VD, men har byttet «ungdommer» med «kristne». Selv kunne jeg tenke meg å sette inn flere grupper, «stortingsrepresentanter», «humanetikere» eller «arbeiderpartifolk». Disse tre gruppene er vel i snitt mindre måteholdne enn «kristne»?

Marte Haugstad Eiane siterer en alarmerende rapport om ungdomsfyll og misbruk av alkohol, sitat:

  • «- 50 000 – 150 000 barn har foreldre med risikofylt alkoholkonsum og 90 000 barn har foreldre med alkoholbrukslidelseDisse barna er betydelig mer utsatt for vold, seksuelle overgrep, mishandling og omsorgssvikt, og de har høyere sannsynlighet for å få egne rusproblemer og psykiske lidelser.1
  • - 10 prosent av 12-18-åringer sier at de gruer seg til jul. Mer drikking hjemme og psykiske utfordringer oppgis som hovedårsakene.2
  • - Mellom en fjerdedel og halvparten av voldstilfellene i hjemmet er knyttet til alkoholbruk.». Sitat slutt.
Ja, dette er alarmerende, men er det ikke disse 150.000 barnas foreldre som må skjerpe seg?   Det moderne samfunnet har kastet de fleste «kristne dyder» på båten, alkohol er (u)kultur, enhver gjør som de vil, synd er avskaffet!  
Kristne som gruppe har både avholdsfolk og måteholdsfolk, i sum er nok kristne langt bedre forbilder for ungdommen enn andre grupper.  Hvorfor vil da Marte Haugstad Eiane gi «kristne» dårlig samvittighet og ansvar for elendigheten?   Om folk flest ikke tror det finnes en oppstanden Kristus, vil da vi med kristen-navn endre ungdommers levemåte?  Det er nemlig slik at både unge og gamle får det livet de velger ut i fra de aktivitetene de elsker, og da må enhver stå ansvarlig for det.

Når alkoholen skader så enormt, hvorfor er det ikke forbud, hvorfor tillater Stortinget folk å drikke?  
Nei, forbud er sjelden en god løsning.  Gudsfrykt, derimot, er alltid en god løsning.  Får Jesus frigjort oss, da tar vi gode og sunne valg, og da er Paulus en god rådgiver.
«Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært.»
‭‭Kolosserne‬ ‭2:20-22‬ ‭

Bibelen advarer mot misbruk, men sier ikke at det å nyte vin eller sprit er synd.  (En dram til ribba).
Vi skal ikke føre noen til fall og vi skal være gode eksempler.  En ungdomsleder bør absolutt være avholdene.  

Men mener virkelig Marte Haugstad Eiane at alle kristne skal (bør) være avholdsfolk, at å nyte alkohol er synd?  

At ungdom og skoleelever drikker daglig eller ukentlig og i store mengder er et stort problem. Dette er nettopp blitt belyst i NRK TV og i Dagsrevyen, ei jente fortalte at hun hadde drukket en liter sprit daglig over lang tid og at mange i skolen drakk mye.  Hvor er foreldrene, hvor er lærerene og helsesøster?  

Problemet i Norge er avkristning, mye dårlig moral og selvsagt «flatfyll».  I Frankrike drikker de litt vin til maten hver dag, det er kultur og de misbruker sjelden alkohol. Norsk drikkekultur er lite sympatisk.

Totalavhold er et godt valg!  Mange er skadet for livet av spriten!  All ære til avholdsfolk.  Evangeliesenteret vet dette og den som er blitt alkoholiker har ikke lenger noe valg, totalavhold er eneste mulighet.

Men å si at flere kristne bør avstå fra alkohol blir feil når den gruppen allerede har det sunneste synet på alkohol.  
Innfør heller på ny kristen tro i Norge, - hva med morgenbønn i Stortinget hver virke-dag?

Gå til innlegget

Dødeligheten i Norge har ikke økt i 2020.

Publisert over 1 år siden

Under Spanskesyken i 1918 og 1919 døde flere i løpet av en måned enn alle corona-døde i år. 50 millioner av verdens befolkning ble smittet og 5 millioner døde i Spanskesyken! Nå har ikke dødstallene i de fleste land økt mer i 2020 enn i et normalt år. Er det da riktig å kalle Covid-19 en pandemi?

Vi er nå vitner til en merkelig pandemi som har trellbundet en hel verden i «lockdown» og angst.  For å hindre at gamle dør - noe de allikevel gjør, mister nå yngre mennesker jobbene sine og sykehusene må utsette planlagte operasjoner i måneder og år for å legge de førstnevnte i intensiv behandling og respirator.  Men at de dør med Covid-19 betyr ikke at de dør av viruset.  De gamle har oftest andre sykdommer også, og det er dem de dør av i virkeligheten!  Ettersom dødstallene totalt ikke øker må det være den logiske forklaringen.

Noe så alminnelig som at gamle dør har nå trellbundet regjeringer, helsevesen, næringsliv og menigmann.  

Hvilke skader påfører dette oss alle sosialt, psykisk, økonomisk og helsemessig?  
Vil nedstengningen ha skadet oss mer enn sykdommen?

Nå rammer Covid også yngre mennesker.  Men det finnes mange vanlige medisiner som har kurert smittede i følge Tyske leger.  Trump fikk slike og var raskt på bena igjen.  En slik medisin heter Hydroxychloroquineworks.  Hvorfor brukes ikke disse ved behandling i Norge?  Boycottes de av WHO?

Vaksinene som er på trappene ser ut til å være det eneste helsemyndighetene setter sin lit til.  Men er de trygge når de bygger på uprøvd medisinsk metode, genmodifisering, RNA.

Er det trygt å tukle med sine egne celler og sitt eget DNA?

Jeg som har levd over 75 år har fått min del av livet.  Blir jeg alvorlig syk av f. eks kreft, vil jeg ikke opereres eller ta cellegift, - jeg dør med glede når som helst.  Døden er ingen fiende.
Hvorfor blir gamle prioritert med behandling?

Denne vaksinen som er på trappene, hvorfor tar ikke leger og helsepersonell den først?  Om den er trygg bør de prioriteres.  Eller vil helseministeren teste bivirkninger på oss gamle?

Jeg foreslår at alle stortingsrepresentantene og regjeringen tar vaksinen aller først, det er gjort på et par dager, da vil vi andre vite at de stoler på produsentene.  

Gå til innlegget

Rune Aas skriver:«Det er etter lang tids politisk innblanding i den norske kirke, sammen med frafall og andre faktorer, et behov for å komme tilbake til utgangspunktet, Guds Ord, slik at det bygges på skriften, og ikke det resultatet denne innblandingen har ført med seg. Kirkekultur og Guds skrevne ord kan iblant si to forskjellige ting på bakgrunn av politisk innblanding, samfunnsmessige forandringer, og presters utøvelse av preste-embetet og mangel på visdom. Mangel på visdom+ Frafall+ politisk innblanding= bygging av Guds rike uten å følge Guds Ords prinsipper og verdier, og må være en uheldig utvikling».   Sitat slutt.

Dette er en god analyse av Kirken.  Den er snudd opp ned av politisk innblanding.

Om man er Lutheraner vil man vel tro at det er mulig å gå «tilbake til Guds Ord».

Jeg tror ikke det er mulig fordi Kirken er eid av Staten.  Selv om myndighetene er innsatt av Gud er de preget av Mammon og under verdens dominans.  Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon!

Men, langt mer alvorlig, - kirken lærer ikke rett, selv i det helt sentrale, forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene.  

Evangeliet.  Du er ikke gjenfødt før du har vært i dyp synde-nød ved overbevisning av Den Hellige Ånd og omvendelse til et nytt liv der Jesus er Herre.  Det er den eneste vei til frelse, - en fødsel av Ånd som taes imot personlig.  

Sakramenter.  Hverken dåp eller konfirmasjon frelser uten overbevisning om synd og omvendelse.  Nattverden er et minnemåltid der vi forkynner Herrens død inntil Han kommer, ikke en fornyelse av frelsen eller et sted for syndsbekjennelse.  Har du gjort synd skal du gjøre opp før nattverden.  Ellers eter du deg selv til dom.

Tjeneste i menigheten er basert på nådegaver og Guds kall.  Det er ikke sjefer i Guds Rike på jorden, - bare tjenere, og ingen har autoritet over kristne søsken i troslivet.  

Menn og kvinner er likeverdige og kan forkynne, tjene og virke i harmoni med hverandre.   En ledende Eldste skal være én kvinnes mann, ha lydige barn, styre sitt hus vel og ha godt ord på seg hos «dem som står utenfor menigheten».  

Enhet og harmoni preger Jesu legeme, beskrevet i Kolosserbrevet tredje kapittel, - er det ikke slik i det fellesskapet du går i, da er noe alvorlig feil.  Kom deg ut!  Finn fred.

Det hjelper ikke å komme tilbake til Guds Ord når man ikke har Åndens lys over Ordet.

Gå til innlegget

Konfirmasjon er ikke nevnt i Bibelen.

Publisert over 1 år siden

Kommentar til artikkel i VL 31 aug. «Foreldre i Sogndal vil ikke at Mikael Bruun skal ha konfirmantundervisning for deres barn».

Foreldre selv skal lede sine barn til frelse, ikke Kirken.

Mikael Bruun er en fin mann, men i feil kirke!

Luthersk lære er ubrukelig.  Se hva Moses sier om foreldre og barn:  

«Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.»
‭‭5 Mosebok‬ ‭6:5-9‬ ‭
Disse Ordene er like gyldige for oss som lever etter Jesus.  Barn lærer alltid av sine foreldre, de har ansvar for barnas oppdragelse og tro.

Foreldre som ikke vil at Bruun skal undervise deres barn, - elsket de Gud «av alt sitt hjerte og all sin sjel og all sin makt« da de bar sine barn til dåpen?  Selv i Sogndal er nok de i et mindretall!

Om spedbarn skulle bli gjenfødt i den «dåpen», ville de forbli frelst ettersom Jesus har lovet ikke å slippe sine!  
Vi skal ikke konfirmere noen - en disippel er frelst og deretter døpt, da tror man og vokser i helliggjørelse og modenhet.  
Kirkens tro og opplegg fungerer ikke - er det to-tre i ett konfirmantkull som elsker Jesus, lyder Ham og har Ham som Herre?  Har de ikke fått «tros-opplæring»?  Jo, men når læren er gal fungerer den ikke.  Tro læres nemlig ikke, den fødes ved Evangeliets kraft når Den hellige Ånd drar oss til omvendelse!

Stakkars Mikael Bruun, tenk å sloss mot vindmøller.  Ditt kall er i Guds Rike, ikke i en vantro Luthersk menighet med gal dåpslære.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere