Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Hvorfor er humor så viktig?

Publisert nesten 7 år siden

Det forskes på humor og i dagens Vårt Land stilles det spørsmål om humorens plass i den norske kirke og i bibelen for øvrig.

Det er tydeligvis et problem at bibelen ikke er humoristisk og likeledes et problem at konfirmanter blir usikre når presten slår av en bibelvits.

Min påstand er at konfirmantene har skjønt noe som presten ikke har gjort. Man spøker nemlig ikke med det som er hellig. Gjør man det, tråkkes det ned i blant skitt og møkk og mister dermed sin verdi og sin glans. Gjør presten et humorstunt for å underholde konfirmantene, så har han valgt feil scene og feil publikum. Ikke rart konfirmantene blir satt ut.

Tulle og le kan vi gjøre mange steder og ofte er det fint og nødvendig. Men ikke over alt og ikke hele tiden. Da blir det tomt og trist, og litt sånn klovnefjes-aktig. Ikke alle liker klovner, og de som gjør det kan finne et sirkus, for det er der de er.

Jeg vet ikke noe i verden som er finere enn den opplevelsen av hellighet som det er å komme inn i Guds hus, bøye kne, bekjenne troen, synge salmer og motta den hellige nattverd. Jeg tror faktisk at konfirmantene også er litt der, når de velger kirkelig konfirmasjon. Og der håper jeg at presten kan møte dem og vise dem en vei.

Gå til innlegget

Er Obama grusom når han sier at han har tro på at USA kan komme til å utslette hele terroristorganisasjonen IS i løpet av noen måneder?

Er det noen av oss som kommer til å puste et lettelsens sukk og til og med kjenne på glede når vi hører at den ene terroristen etter den andre blir drept, enten av bomber, droner eller gjennom direkte kamper på bakken? Og er vi da veldig onde?

Jeg stiller disse spørsmålene fordi de er aktuelle i vår tid og vi kjenner gufset fra helvete puster oss i nakken når vi følger nyhetssendingene om hvordan de forferdelige terroristene halshugger og dreper for fote samtidig som de publiserer elendigheten på TV for å forskrekke og skremme en hel verden.

Jeg skriver dette fordi jeg ser en link til en annen tid og en annen historie, nemlig den gammeltestamentlige historien om hvordan Gud ba israelittene fordrive og drepe de ugudelige som både drepte småbarn og etterpå ofret dem til Baal-guden sin. Det krydde av avgudstempler i nabolandene og skikken bredte seg med stor kraft også blant israelittene.

Baal-dyrkerne med sine Astarte-templer, sin tempelprostitusjon og groteske barnedrap vanhelliget landet og folket og det ville trolig gå til grunne om de ikke avskaffet disse skikkene. Vi vet av historien at grusomme kulturer tidligere har gått til grunne, som astekerne bl.a.

Det er vanskelig å vise nåde mot IS-terrorister dersom vi ønsker å avskaffe ideologien. Det var likeledes vanskelig for israelittene i gammeltestamentlig tid å vise nåde mot sine ideologiske fiender. Voldelige ideologier som er religiøst motiverte er livsfarlige og må bekjempes, for de er misantropiske i sin grunnstruktur og følgelig en stor trussel for menneskeheten.

Jeg deler disse tankene for å forsøke å yte historiene i GT litt rettferdighet og fordi jeg synes det er uendelig trist hvis kristne skal tape sin tro på en allmektig, rettferdig og kjærlig Gud fordi Gud fremstår nettopp slik uten at vi forstår det.

 

 

Gå til innlegget

Himmel og helvete

Publisert nesten 7 år siden

Et svar på bønn om rettferdighet

Hva har den fattige å trøste seg med når han daglig må tåle nød og urettferdighet?

Hvordan skal han få styrke til ikke å hevne seg og ta loven i egne hender?

Hvordan kan han se mening i hverdagens strev og aldri gi opp sine gode idealer?

Jo, han vet at Gud hører hans bønner.

Han vet at den rettferdige Gud en gang skal sette tingene i rett stand.

Han vet at Gud har en rettferdig vektskål og venter på Guds time.

 

Han elsker sin Gud og sin neste og arbeider selv for rettferdighet.

Han lar Gud være Gud og oppgjørets dag være Guds egen sak.

Men han gleder seg over at han er lovet en himmel, en evig glede i Guds paradis.

At ondskapen skal ta en ende og at den skal få sin rettferdige straff.

 

Vi er skapt med rettferdighetssans, vet hvordan vi skal leve rett.

Og vet at når uretten velges, så har den en pris.

Vi velger selv hvordan vi plasserer oss på Guds vektskål.

Om vi skal trøstes eller om vi straffes.

 

Men det finnes nåde, takk og pris.

Og ikke noe er bedre her på jord enn sann omvendelse.

Og den trenger vi alle, både høy og lav.

For den hellige, rettferdige Gud er også en nådig Gud som gjerne vil frelse

Som selv har sonet for de verste synder og skapt rettferdighet.

 

 

Så står da Frelserens kors midt iblant oss,

Til trøst og bevis for nettopp rettferdighet.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lærere i nikab

Publisert nesten 7 år siden

Hvordan vil det være for barn i norske skoler å ha lærere i nikab? Hvordan vil det være for foreldre å samtale med slike lærere? Hvordan vil det være for kollegaer å samarbeide med dem?

Kampen om retten til å bære nikab som student og i praksis raser nå i Telemark. Imam mener religionsfriheten står over alle andre forhold i samfunnet, mens høgskolen i Telemark viser til flere hensyn. 

Læreryrket berører barn fra 6 år og oppover og fordrer trygghet og tillit mellom elever og lærere. Og ikke minst foreldre som skal overlate barna sine i deres varetekt.

Spørsmålet blir; er nikab en egnet forkledning i skolen? Hvilke signaler gir nikab?

Personlig opplever jeg nikab som skummelt og jeg er voksen. Jeg vet ikke om det er en kvinne eller en mann bak forkledningen. Vet ikke hva slags sinnsstemning vedkommende har og vet ikke om drakten skuler et våpen......

Jeg er definitivt ikke rasist, men mener nikab kan føre til rasisme og jeg tror rasismebegrepet også kan misbrukes.

Jeg ønsker åpenhet og et trygt samfunn for alle og da må vi vise ansikt i hverdagen og spesielt i skolen.

Gå til innlegget

Min stue rommer hele verden

Publisert nesten 7 år siden

Jeg spiser der, leker der med hund og barn,

Og fyller den av og til med slekt og venner.

Et sted å hvile, et sted å arbeide, et sted som er hjemme.

 

Men det finnes en skjerm der inne i min stue,

Et vindu mot den store verden.

Jeg underholdes, opplyses og informeres,

Ser mye nød, krig og uro.

 

Jeg kjenner at jeg må svare,

På underholdningens lavmål og blasfemi.

På alt som påstås å være slik og sånn,

På nøden, lidelsene og den ubarmhjertige døden.

 

Jeg finner ikke svar for de er legio og jeg er liten,

Og vi styres av sterke krefter i vår verden.

Jeg må bare leve mitt lille liv i forsøk på å spre litt godhet i min hverdag,

I visshet om at vi er mange små som vil det samme.

 

Så kan jeg også ganske stille hviske en liten bønn,

Til Han som lider sammen med oss og har gitt oss å forvalte verden:

GUD, FORBARM DEG OVER OSS, OG LA DITT GODE RIKE KOMME.

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere