Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Hvordan ønsker du at kirken skal være?

Publisert over 9 år siden

Mange av oss har en drøm om hvordan kirken skal være.

Jeg ønsker at den skal være en suppestasjon, et sted hvor sultne mennesker kan møtes og dele av sine liv.

Jeg ønsker at den som brenner for skogturer og friluftsliv skal tilby et slikt fellesskap med naturopplevelser og suppe.

Jeg ønsker at de som savner barn og barnebarn skal tilby aleneforeldre avlastning, omsorg og suppe for deres barn.

Jeg ønsker at de som liker å småprate og stelle rundt gamle og syke skal danne en omsorgsgruppe som går på besøk og har med seg suppe.

Jeg ønsker at de som liker å strikke og lage mat skal tilby sokker og suppe til rusmisbrukere og andre som fryser.

Jeg ønsker at de som liker å fotografere og drive med kunst skal invitere til utstilling og suppe.

Listen kan være uendelig mye lenger, og inneholde det tilbudet som den enkelte kirkegjenger selv brenner for å dele med andre.

Også har vi storsamlingen på søndag formiddag selvfølgelig, der alle møtes for å feire at vi tilhører Herren vår Gud, og bytter ut kirkekaffen med suppe.

Hvorfor all denne suppen?

Jo, fordi den er enkel, næringsrik og kan spises av alle.

 

Gå til innlegget

Lag for lag bygges historien opp.

Den starter med hvordan Gud åpenbarer seg i det gamle testamentet.

Deretter skrider historien fram når Jesus åpenbarer seg i det nye testamentet.

Enda et lag i historien feirer vi åpenbaringen av idag, på pinsedagen og Den hellige ånds komme.

En tredimensjonal tro med dybde og framtidshåp. Det ene laget trenger forståelsen for de andre to, for at vi skal kunne integrere helheten og forstå hvilken sammenheng vi står i som kristne.

Forhengene som skiller de tre dimensjonene i historien er samtidig med på å forene dem.

Derfor må vi som kristne ikke bli værende i den ene forståelsen, på bekostning av helheten.

Loven måtte komme først, for at frelsen skulle bli stor og herlig. Utsendelsen til all verden måtte ha himmelsk "bensin" for å kunne realiseres.

Litt likt at vinteren må komme før våren, og deretter bli til full sommer.

Ha en fin pinsedag!

 

Gå til innlegget

Velsign og forbann ikke

Publisert over 9 år siden

Noen tanker om Ludvig Næssa`s virkemidler

Det er vanskelig å være brennende i troen, når dette gir seg utslag i at enkeltsaker blir hovedsaker og dette er brennbart og aktuelt i tiden.

Næssa har ofret mye for det han tror på, har vært modig og hatt noe av profetkjennetegnene vi kan lese om i det gamle testamentet.

Det er viktig å si ifra, men på hvilken måte, kan vi undre oss.

Her på verdidebatten brukes provoserende ord for å vekke oppmerksomhet, og det synes mange er spennende. Men fører det til noen konstruktiv dialog? Neppe.

Dialogen er en kunst, den er gjensidig anerkjennende og kan føre temaer opp på stadig høyere plan.

Når dialogen ikke fungerer fordi den ikke er gjensidig anerkjennende, så tyr man til kraftigere skyts og det bidrar ofte til større avstand og ofte bevisst misforståelse av motparten.

Velsignelse er guddommelig, frigjørende, skaper romslighet og utløser glede og kreativitet.

Forbannelse er destruktivt, låser inne, vingeklipper, og skaper fiendtlighet.

Derfor skal vi velsigne, både for egen del, motpartens del og for det store felleskapets del.

 

Gå til innlegget

Hvorfor sitere fra 1930 utgaven av bibelen

Publisert over 9 år siden

når den nye utgaven er så god? Det lurer jeg på.

I utgangspunktet var jeg selv litt skeptisk til den nye bibelutgaven. Men nå gleder jeg meg over den.

Språket er levende og det er viktig at bibelens budskap formidles på en mest mulig forståelig måte. I, Eder, Vederkveges, Vederfares og andre fordanskede ord vanskeliggjør forståelsen.

I mine foreldres bokhylle fantes bibelen på gotisk, en vakker bok som hadde blitt flittig brukt i sin tid.

Hadde ikke språket blitt redigert fra den gangen tror jeg det hadde blitt smått med bibellesning for mange av oss.

Slik er det forresten med den nye liturgien i den norske kirke også. En fin fornying å glede seg over.

 

Gå til innlegget

I gammeltestamentlig tid fantes det såkalte lykkeprofeter som trøstet med fred og ingen fare.

I det nye testametet leser vi om de som preker det som klør folk i øret.

I dag har vi TF og mange andre som gjør det samme.

Man kan undre seg på hvorfor de gjør det. Hvis budskapet er fred og ingen fare, så er det kanskje av terapeutiske årsaker, man vil jo så gjerne være snill.

Også vil man så gjerne at flere skal like kirken. Samtidig som man selv blir godt likt.

Mange vanskelige tekster om synd og nåde må bearbeides godt, hvis de skal presenteres på en blodfattig og tannløs måte.

Jeg mener ikke at vi skal felle noen dommer over andre mennesker. Det har vi ikke lov til.

Men vi må våge å trekke frem alle dilemmaene vi står overfor. Alle tankekorsene. Og at vi står overfor himmelens og jordens skaper her vi lever våre jordeliv.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere