Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Lesernes anbefalinger

Publisert rundt 6 år siden

Hvilke kriterier er det som ligger til grunn for rangeringen av lesernes anbefalinger?

Etter å ha sjekket ut hvilke debattinnlegg / kommentarer som rangeres som lesernes anbefalinger, klarer jeg ikke å finne noen logikk bak dette.

Jeg ville trodd det hadde sammenheng med antallet BRA - merkinger og at det var en prioritert liste, men sånn er det tydeligvis ikke.

Min forklaring er at det er nok en liste som like godt kunne kalles redaksjonens anbefalinger.

Nå står selvfølgelig VD`s redaksjon fritt å løfte de innleggene / kommentarene som de vil på sin eget nettforum, men det virker ikke helt som om overskriften svarer til innholdet i dette tilfelle og det er vel ikke helt redelig journalistikk. Men det kan selvfølgelig hende at jeg har misforstått noe.

Gå til innlegget

Hvorfor slik trofasthet til folkekirken?

Publisert rundt 6 år siden

Skyldes det at vi er et traust folkeferd? Er vi historieløse? Tror vi at breddekontakten til folkekirken er trosfremmende? Er vi redde for hva forandringen vil føre til?

Det har tatt meg omlag 30 år å forlate folkekirken. Jeg led valgets kvaler, følte at jeg var reaksjonær om jeg forlot kirken og visste heller ikke hvor jeg skulle gjøre av meg om jeg gjorde alvor av oppbruddstanken.

Ja, jeg er en traust person slik jeg tror de fleste av mine landsfrender er. Opplært som jeg var, til trofasthet og håp om bedre tider. Kirkens teologi vaklet riktignok med ujevne mellomrom, men det ville vel være en grense, tenkte jeg. Nå vet jeg at det finnes ingen grenser for folkekirken.

Ja, jeg var lenge nokså historieløs. 500 år med lutherdom hadde gjort sitt til at jeg følte at det var den egentlige historien. Nå vet jeg at kristendommens historie opprinnelig ikke var luthersk og at det var politikk som i størst grad gjorde at lutherdommen og folkekirken fikk fotfeste, mens den opprinnelige katolske kirke ble nedlagt og ordensfolket ble kastet på dør.

Ja, jeg trodde lenge at breddekontakten som folkekirken har var misjonerende. Nå vet jeg at det svært sjeldent er tilfelle, og at det snarere virker motsatt. Kanskje virker den til og med som vaksine mot sann kristen tro.

Ja, jeg har vært redd for hva forandring kan føre til. Da jeg var på vei for å melde meg ut av folkekirken kom tanken til meg; "nå er du hjemløs". Etter at utmeldelsen var et faktum kjente jeg derimot en stor glede;"endelig fri". Jeg aner hvor trosveien vil føre meg, men går med små skritt.

Jeg tenker at mange av troens menn og kvinner opp gjennom tidene har blitt kalt til oppbrudd. Abraham er en av dem, Paulus en annen. Det er litt reaksjonært, ja. Men noen ganger er det nødvendig for Guds rikes framvekst.

Gå til innlegget

Hvorfor sa du det ikke før?

Publisert rundt 6 år siden

Lignelsen om den rike mann og Lasarus har mye å fortelle oss.

- Den forteller oss om at den fattige angår den rike.

- Den forteller oss om at det finnes en rettferdighet når det endelige regnestykket settes opp.

- Den forteller oss at uansett om vi er ikledd fattigdommens drakt eller rikmannens kappe i dette livet, så skal vi en gang stilles til regnskap for våre liv foran vår skaper.

- Den forteller oss også om at det finnes en himmel og en fortapelse, Jesus legger ikke noe imellom. Avgrunnen mellom de to evige tilstandene er uoverkommelig.

Så kommer den rike mannens ord; Kan du ikke sende Lasarus til mine fem brødre, slik at han kan vitne for dem og de kan slippe å komme til dette pinens sted.

Svaret han får er at brødrene har Moses og profetene. Indirekte har de nok kunnskap til å kunne velge allerede.

Det vil alltid være de som synes at Gud kunne gjort det tydeligere for oss dersom det var så om å gjøre å frelse oss.

Det vil alltid være de som synes at andre troende burde vært tydeligere dersom de virkelig trodde at det fantes en himmel og et helvete.

Unnskyldningene for ikke å velge troen vil alltid stå i kø; For travel, for lykkelig, for ulykkelig, for rik, for fattig etc.

Poenget med denne lignelsen er kanskje at det er nettopp Jesus som forteller den, bibelens hovedperson og den som alt dreier seg om.

Likeledes er kanskje poenget at vi har valget om å ta troen på Jesus på alvor alle sammen og kan ikke gjemme oss bak noen.

Gå til innlegget

Spor av en hellighetsvekkelse

Publisert rundt 6 år siden

Det finnes spor av en hellighetsvekkelse,

I stillhetens dype hjertegrunn.

Der lengselens bønnesukk stiger frem,

Og sjelen søker sitt egentlige hjem.

 

Det finnes spor av en hellighetsvekkelse,

En nød i fattige menneskehjerter etter å bli berørt.

Etter nærvær med Den høyeste Gud,

Hvor vi nådefylt kan få bøye kne.

 

Det finnes spor av en hellighetsvekkelse,

I hjertet til den bortkomne som er funnet.

Som er tatt ved hånden og nevnt med navn.

Som på alvor og i glede vil være en Jesu etterfølger.

 

Dette sporet av en hellighetsvekkelse er kirken kalt til å se,

Til å ta på største alvor og med den største glede.

For Guds rike skrider fortsatt fram,

Selv om det er vanskelig å se det.

 

 

Gå til innlegget

Grovt misbruk av kirkerom

Publisert rundt 6 år siden

Filmet samleie mellom to menn foran alteret i Frogner kirke.

Sokneprest i Frogner menighet, Margunn Sandal, forteller VG at motivet for at Tooji fikk låne kirken var å støtte kampen for de homofiles rettigheter.

Hun sier at hun opplever at kirken skylder å komme de homofile i møte og åpnet kirken for å støtte kampen for likeverdig kjærlighet med kirkens velsignelse.

Biskop Kvarme sier at handlingene er grovt misbruk av kirkerom.

Sokneprest Sandal sier til VG at de ikke har noen planer om oppfølging av saken.

Det finnes tydeligvis ingen grenser for hva som tillates i den såkalte folkekirken. Det er ingen ting som tyder på at denne hendelsen vil få følger for hverken den ukloke presten eller de respektløse aktørene i saken.

Saken er den at nå går det ikke an å være både kristen og medlem i folkekirken lenger, da den er dypt ukristelig. Det oppfordres derfor til å ta sin menighetstilknytning på alvor og melde seg ut prompte.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere