Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Gud handler i tiden

Publisert rundt 9 år siden

Med vår tids briller er det vanskelig å forstå hvordan både mennesker og Gud handler spesielt i GT. Det er en tidlig og foreløpig åpenbaring.

Gud kommuniserer med menneskene gjennom profetene. Profetene la av og til mere i sine taler enn Gud ba dem om, f.eks Moses som uttrykte sinne når han slo med staven sin på fjellet og vannet rant ut. 

Vi har ingen problemer med å forstå det lave nivået av etikk og moral som eksisterte i tidlig vikingetid, der blodhevnen regulerte atferden mens ran og overfall gjennom vikingetokt var allminnelig.

GT er mye eldre enn vikingetiden, og kulturen i disse samfunnene var primitive i forhold til hvordan den er i Norge idag. Samtidig skal vi ikke reise veldig langt med fly idag heller før vi er i veldig primitive kulturer som praktiserer blodhevn, tvangsekteskap og annen grusomhet.

Gud tar utgangspunkt i den gjeldende tiden og menneskene som lever der. Allerede i GT oppretter han flere byer der det ved lov skal være trygt å ta tilflukt dersom man får folk etter seg som vil drepe en for noe som det er tvil om.

Når vi tenker tilbake på 2 verdenskrig i Norge, så var hevntanken nærliggende og ble også praktisert. Gode nordmenn som hadde drept fiender ble dekorert med medaljer. Utilitarisme eller nytteetikk kalles dette. Målet helliger middelet, og det som er best for de fleste er det største godet.

Flere steder i GT avspeiler også nåde, som når Elisja får muligheten til å la den arameiske hæren bli drept, de som hadde blitt blindet og ført til kongen. Elisja ber kongen gi dem mat og sende dem hjem.

Hvert menneske har også idag mulighet til å la seg bli ledet av Gud til å velge nådens vei som er den beste. Men da må vi forstå den, noe de fleste ikke gjorde i GT og noe mange heller ikke forstår idag.

Den endelige åpenbaringen som åpenbarer Jesus for oss i NT har gitt oss en dypere forståelse av nestekjærlighet, nåde og rettferdighet. Jesus er ofret en gang for alle, så ofring er ikke lenger nødvendig.

Offertanken ligger i alle kulturer også idag, blant selvmordsbombere, mennesker som emigrerer og sender penger til familien i hjemlandet etc. Barn ofrer seg ofte i lojalitet mot destruktive foreldre.

Mitt poeng er at Gud er kjærlighet og at ingrediensene i kjærligheten også innebærer hellighet. En svak sammenligning kanskje, men også vår kjærlighet har grenser som ligner hellighet. Troløshet og destruktiv atferd kan ikke rommes i en slik forening som kjærligheten er. Da blir den tømt for innhold og det blir et brudd. Forsoning og ny start er da den eneste mulige veien, dersom kjærligheten igjen kan realiseres.

 

Gå til innlegget

Jeg har en drøm om at verdens ledere endelig en dag skal komme til fornuft og revurdere forsvarsbudsjettene sine.

At de skal begynne å tenke alvorlig på hvilken galskap de prioriterer så høyt, som gjør det forsvarlig å destruere hus og hjem og drepe uskyldige barnefamilier, samtidig som dette frarøver menneskeheten enorme økonomiske ressurser som kunne hindret sult og lidelser i stor skala.

Når skal nasjonale og private økonomiske interesser vike for en verdensvid helhetlig filantropisk tenkning som ivaretar menneskenes grunnleggende behov?

Vi trenger tro på at det nytter, og at denne tanken er like gjennomførbar som den negative som har ført oss dit vi nå befinner oss.

Vi trenger naive ledere som klokelig vet å spille på medmenneskelig godhet og rettferdighetssans. Nelson Mandela, Vaclav Havel, Aung San Suu Kyi og muligens Barak Obama er her noen eksempler som skaper håp om en bedre verden.

Hva om vi fremelsket slike personligheter og etterspurte dem hos våre politikere? Hva om de mest uselviske av oss fikk størst makt, de som ser helheten og verdsetter den høyere enn sitt eget liv?

Jeg drømmer om at alle verdens ledere skal sette seg rundt samme bord og forsøke å finne løsninger som de kan enes om? Da vil det eksempelvis være mye tryggere for handelsskip å legge ruta om Somalia. Da vil såkalte religionskriger miste mesteparten av sin sprengkraft og terrorhandlinger visne til et minimum.

Vi har ufattelig mye å vinne på å prøve ut et slikt prosjekt, i god tro.

 

Gå til innlegget

Hvor har det blitt av ateistene?

Publisert rundt 9 år siden

Jeg savner dem faktisk.

Det debatteres så mye, og jeg ønsker så veldig å få tilgang på deres syn. Helst på en saklig måte.

Uten deres innspill mangler det en viktig forståelse av helheten.

De har kanskje ferie, hvem vet.

Gå til innlegget

Romfolket, vår tids Lasarus

Publisert rundt 9 år siden

Hvordan skal vi vri oss unna Lasarus, når han ligger der like utenfor vår dør?

Maten vår smaker ikke så godt når vi må tråkke over ham. Heller ikke ferien vår, for den saks skyld.

Han er en skikkelig festbrems der han minner oss på at "menneske lever ikke bare av brød", men også av brød.

Det står skrevet noe sånnt et sted i bibelen at "ve dem som bruker endetiden til å samle seg rikdommer".

Jeg kjenner at Lasarus lignelsen gjør meg vondt, mest av alt fordi jeg er bekymret for meg selv. Jeg vil så gjerne ha i pose og sekk, et velfødd liv og en evig salighet. Så prøver jeg da å finne passende argumenter for hvordan jeg kan flytte ham litt nærmere en annen nabos dør.

Gå til innlegget

Hvor ble det av fellesmøtene?

Publisert rundt 9 år siden

I en svunnen tid ble det arrangert fellesmøter i bygder og byer. Alt kristenfolk samlet seg en uke i året, og det gikk på omgang hos de som hadde store forsamlingshus å arrangere dette.

Kjente vekkelsespredikanter holdt engasjerte og varme taler og oppfordret folk til å vende om til Jesus og få sine synder tilgitt. Sanger som: "innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang", kan jeg huske godt. Og folk kom fram, møtte sjelesorg og ble frelst.

Jeg kan ikke huske å ha hørt om at noen har tatt skade av dette i ettertid. Gamle troende mennesker snakker om denne tiden med takknemlighet og glede. Jeg som barn den gangen, husker det også som noe stillfarende, troverdig og samtidig storslått fordi vi ble forbundet med en større sammenheng av Gud og hans rike på jord.

Dessuten kan jag huske at kristenfolket gikk i fakkeltog på 17 mai kveld, med en tilhørende apell.

Kristendomsundervisningen er blitt svært redusert i vår tid, og mange mennesker har aldri snakket med et kristent menneske.

Mange mennesker mangler språk for sin åndelige lengsel og søkende tro, og vandrer omkring som sauer uten hyrde.

Hva om vi begynte å bli synlige igjen?

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere