Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Vi er alle under veis

Publisert nesten 6 år siden

Kanskje betyr det at vi utvikler oss positivt ved å debattere på sikt?

Det betyr kanskje ikke at vi nødvendigvis bytter standpunkt, men at vi blir mer omsorgsfulle i måten vi uttrykker dem på.

Gå til kommentaren

Her er det uenighet

Publisert nesten 6 år siden
Håvard Nyhus – gå til den siterte teksten.
For å ta to nærliggende eksempler: kvinnelige prester og gjengifte. Utfallet av begge debatter harmonerte med det sosiokulturelle presset vi gjerne kaller tidsånden, og bærer i ettertid (nå som historiens patina har senket seg) vitnesbyrd om at forholdet mellom det allmenne og det kristne; mellom tidsånd og helligånd, ikke nødvendigvis er motsetningsfylt

I disse sakene er det konflikt mellom Den hellige ånd og tidsånden, men tidsånden ble prioritert og derfor tror vi at det var samsvar mellom dem. Selv tror jeg at dette bidro til å starte et skred som vi ser følgene av idag som ekteskapet blir så hardt presset.

Jesu menneskelighet er ikke noe problem å forholde seg til, han ble som oss for å gi oss frelse. Samtidig er han Gud og dermed blir frelsesverket gyldig. At Jesus måtte lære å krabbe og gå er menneskelig, at han taler guddommelig er like sant. Hans død var menneskelig og hans oppstandelse var guddommelig. 

Jesu todelte natur er fullkommen for den historiske og gjennomgripende frelsen som han har bragt oss. Og en gang skal vi bli ham lik, menneskelige uten synd.

Gå til kommentaren

Problemet er statsfinansieringen

Publisert nesten 6 år siden

Tas statsfinansieringen bort, får vi se hvilken kirke som blir stående.

Gå til kommentaren

Underlig at samvittigheten skal fjernes

Publisert nesten 6 år siden

Når samfunnet utvikler seg til å bli totalitært og samvittigheten blir en fiende, da burde vi stoppe opp å tenke. Vil vi virkelig ha et sånnt samfunn? Det er så reduksjonistisk at det er en gru. Det strider imot både humanistisk og religiøs tro. Og hvor blir det av menneskerettighetene?

Historien viser tydelig hvordan slik ensretting har vært ødeleggende gjennom både kommunismen og nazismen for å nevne noen ideologier.

Får denne menneskefiendtligheten fortsette er jeg redd vår tid også kan bli nevnt i fremtidens historiebøker til ny skrekk og advarsel, dersom den avløses av refleksjon og etisk bevissthet. Avløses den derimot ikke av dette, så vil vi gå vår undergang i møte.

Gå til kommentaren

Min yndlingssalme

Publisert nesten 6 år siden

Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg - aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
helligste, reneste,
gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere