Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Ikke la religion gjøre deg mindre enn du er!

Det er så små vi egentlig er i et eksistensielt perspektiv.

Enda er jeg frisk og i min "beste alder", men vet at jeg er sårbar som alle andre og er avhengig av å låne livspusten min fra Gud. Livet er en gave jeg mottar hver dag. Det er fint å ha det sånn, skjønner du.

C.S Lewis beskriver overgangen fra ateisme til kristen tro som "å bli tatt av gleden". Å være ivaretatt av Gud gir glede i hjertet. Dessuten er det spennende å ta imot dagene og se hva som åpenbarer seg i øyeblikkene i dem.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Men "små i seg selv" assosierer ikke jeg med personlig overbevisning. Man skal vel være ganske skråsikker for å være personlig overbevist?

"Små i seg selv", handler om å erkjenne at jeg er i behov av å bli ivaretatt gjennom liv og død av en frelser. Erfaringen av denne ivaretakelsen og "vandringen med Herren" som det står skrevet, skaper en enormt sterk tilknytning og derav hellig overbevisning.

Egen svakhet blir dermed den største styrke fordi den retter seg mot Kristus som den korsfestede og oppstandne frelser.

De feste mennesker opplever eksistensielle kriser en eller annen gang i livet. Jeg tror at det er i slike øyeblikk at hinnen mellom himmel og jord er spesielt tynn, og vi opplever oss som små og trengende til en frelser.  I slike øyeblikk krever ofte hjertet andre svar enn logikken alene.

Gå til kommentaren

Apologetikk er logikk mot logikk

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Du skulle bare visst hvor sprøtt slikt ser ut utenifra.

Noe sier meg at Atle Søviks apologetiske bestrebelser på å få ateister til å erkjenne at Gud finnes, er bortkastet arbeid. Det er en logikk mot en annen logikk og det er kun diskusjonsmateriale.

Kristen tro består av både logikk, åpenbaring og relasjon og kan trolig bare gripes av mennesker som er små i seg selv og som tørster og lengter etter Gud.

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Dersom vi kan forutsette at noe evig og tidløst kan eksistere, så er noe enkelt og grunnleggende langt mer troverdig enn et åndelig vesen med masse menneskeliknende egenskaper som viten, godhet o.a.

Betyr det at du mener at en enkel tilfeldig utløsende kjemisk faktor er lettere å tro på enn en allmektig og personlig Gud som handler i historien og hvisker til oss i vår glede, taler til oss i vår samvittighet og roper til oss i vår smerte?

Jeg synes det er rart at det er lettere å tro på.

Eller kan det være ønsketenkning da en slik tro er uforpliktende?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden

Antallet kirker er sterke vitnesbyrd om våre forfedres gudstro som jeg tenker vi kan være stolte av.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere