Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Politikken former kirken

Publisert nesten 6 år siden

Stat og kommune er arbeidsgivere og det er derfor en viss logikk i at kirken skal styres som andre offentlige bedrifter.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden

Et eksempel er hentet fra 2.Peter.1.16 -18: Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.

2.Timoteus 4.4 sier også noe om forskjellen på sannheten og myter.

Det Paulus, Peter, Timoteus og de andre apostlene sier til oss i bibelen er selvfølgelig blitt nedskrevet etter at de sa det. De var øyenvitner som vi kan lese.

Gå til kommentaren

Et underlig sammensurium

Publisert nesten 6 år siden
Notto R. Thelle – gå til den siterte teksten.
Lignelsens bilder er ikke mer drastiske enn det vi finner i ­andre folkelige fortellinger. Våre egne eventyr er fulle av bestialske avslutninger: dumheten straffes med tre renner i ryggen og salt i åpne sår, de onde ender i galgen, heksene får straff som fortjent, troll sprekker eller får hodene kuttet.

Jeg er fasinert av eventyrene, tematikken i dem og deres moral. Det interessante er også at eventyrene i ulike kulturer ofte er nokså like i så måte. Vi kan dermed si at det finnes en livsvisdom i dem, noe som Carl Jung sier mye interessant om.

Likesom i eventyrene, så har vi også vår samvittighet som sier at urett bør straffes og rettferdigheten bør seire.

Bibelen er kvalitativt annerledes enn eventyrbøker og annen litteratur. Den beskriver Guds inngripen i historien på en konkret måte. Når Jesus taler så er det Guds røst vi hører, intet mindre. Det er ikke folkediktning.

Det er forøvrig interessant at Paulus har advart oss mot å tro på slike som hevder at skriften er myter.

Dersom Thelle hadde hatt rett i at fortapelsen ikke finnes, hvorfor måtte da Jesus dø på korset? Jesus sier jo selv at han kom for å frelse det som var fortapt.

Hvorfor gav Jesus oss misjonsbefalingen om det ikke var for å bringe frelsen til alle folkeslag?

Den nye teologien er antikristelig i sin natur.

Når ikke helvetet blir forkynt lenger, så skyldes det helt andre forhold enn at det ikke finnes.

Gå til kommentaren

Hva har kirkehistorien lært oss?

Publisert nesten 6 år siden

Bibelen advarer mot vrang lære, ber oss være våkne, for den onde går rundt oss for å prøve å få oss til å falle.

Kirkehistorien viser oss at vrang lære opptrer med ujevne mellomrom og truer kirken.

Spørsmålet er om vi er i stand til å bruke kirkehistoriens tidligere erfaringer til å kjenne igjen de ulike vranglærene og avvise dem. Det virker dessverre ikke som om kirkens ledere gjør det.

Gå til kommentaren

Det lengtende hjerte

Publisert nesten 6 år siden

Jeg tror at mennesker alltid en eller annen gang vil kjenne på lengsel etter Gud, etter renhet, hellighet, rettferdighet, ærefrykt og den totale omsorg som bare Gud kan gi.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere