Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Sekularister bør også skite i eget reir

Publisert nesten 6 år siden

Det kan være at generell religiøs radikalisering er en naturlig følge av den voldsomme sekulariseringen som skjer i samfunnet, der mange viktige verdier er snudd totalt på hodet.

Det blir derfor kanskje viktigst av alt at det sekulære samfunnet beholder noen normer for å hindre den radikaliseringen som de frykter.

Balansekunst er en vanskelig øvelse som begge parter har et ansvar for å arbeide med.

Gå til kommentaren

Kristen tro er å være bærer av Sannheten

Publisert nesten 6 år siden

Det er tydelig at det oppleves som vanskelig å kommunisere kristen tro til dagens sekulære mennesker. I god vilje strekker man seg langt.

Troen på religionsdialog som eneste farbare vei er imidlertid et stort risikoprosjekt. Dette fordi sann dialog slik jeg tolker det, bygger på en forståelse av at begge parter har like mye rett og at de sammen kan oppnå en høyere erkjennelse.

Det er mye godt å si om Areopagos og Notto Thelle`s engasjement for å få folk i tale. Allikevel vil jeg påstå at de går for langt når de strekker grensene for å imøtekomme annerledes troende og sekulære mennesker som er spirituelle.

Den kristne tro har noen absolutte sannheter, som er sanne fordi Jesus snakker om dem i bibelen. Kristne kan derfor ikke være så tolerante som dialogen fordrer.

Misjon er å være bærer av Sannheten, det glade budskap som setter fri. Det er å salte og opplyse omgivelsene, og ikke gå i ett med dem.

Gå til kommentaren

Svaret finnes i bibelen

Publisert nesten 6 år siden
Ellen Hageman – gå til den siterte teksten.
Liv - død - skapelse - gjenskapelse. Hvor i dette forstår vi ekteskapet?

Som en ung eldre kristen person skjønner jeg at jeg til tross for å ha vært lutheraner nesten hele livet, egentlig alltid har hatt et katolsk syn på ekteskapet.

Kanskje har de fleste konservative kristne det, når alt kommer til alt? Bibelen er jo klar på hvordan ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten.

Når lutherske teologer spør hva de skal tro på og hvordan ekteskapet er å forstå, så ender de dessverre ofte opp med sekulære forklaringer og det er trist. Da er man virkelig fattig.

Gå til kommentaren

Folket har talt og det er vel viktigst?

Publisert nesten 6 år siden

Hva Gud har talt er ikke lenger relevant for vår tids liberale presteskap. Vi er jo så vanvittig opplyste og uovertrufne i intelligens i vår tid. Også er vi så snille, så snille som ingen annen i hele universet.

Gå til kommentaren

Ad smålig spørsmål

Publisert nesten 6 år siden

Guds kjærlighet overgår all vår forstand.

Når Gud tilbyr oss all himmelens velsignelse og inviterer oss til et nært og dypt meningsfylt fellesskap, og vi svarer med å spørre om hva det koster, så synes jeg det lyder smålig.

Det kan sammenlignes med å skulle inngå et ekteskap hvor jeg selv var lutfattig og min elskede var ufattelig rik og ville dele alt med meg. Hvor underlig hadde det da ikke vært om jeg spurte hva han krever av meg.

Poenget er at vårt gudsforhold er en kjærlighetsrelasjon og ikke et regnestykke. Jeg ser allikevel klart at kjærligheten kan bli prøvd og at den kan koste dyrt. Våre lidende medkristne som opplever forfølgelse vet mye om det.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere