Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Publisert nesten 6 år siden

Den lille individuelle guden er død, den som vi skaper i vårt eget hode og som vi forventer at skal sørge for at vi lever lykkelig alle våre dager.

Den allmektige, hellige, rettferdige og sanne Gud derimot, eksisterer om så alle land lå øde og alle mann var døde. Det er den Gud vi bøyer oss for og priser oss lykkelige for at har gitt oss frelsen i Jesus Kristus.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden

Det er ikke sikkert at dette er det verste som hender oss. Kanskje trenger vi disse menneskene for ikke å bli for innkrøket i oss selv?

Jeg registrerer med glede at vi blant annet får flere kristne til landet vårt, som tar sin tro på alvor.

Gå til kommentaren

Takk for klar og god tale

Publisert nesten 6 år siden

Så blir det da viktig å ikke gjøre den Hellige Ånd sorg, men la ham lede oss i etterfølgelsen av Jesus Kristus som er den gode hyrde.

Gå til kommentaren

Drømmer

Publisert nesten 6 år siden

Om drømmer sier Freud at de er en kongsvei til selvinnsikt.

Gordon Johnsen (Modum Bad) sier at drømmer er Guds glemte språk.

Bibelen sier at i de siste tider skal unge ha syner og gamle skal ha drømmer.

Drømmer er sentrale i bibelen og vi kan nevne noen eksempler som;

Drømmeren Josef i GT,

Nebukanesars drømmer i Daniels bok (GT),

Josefs drøm om å flykte til Egypt med Maria og Jesubarnet (NT)

Videre vet vi at Frans av Assisi ble vel mottatt av kirken fordi pave Innocent hadde hatt en drøm som gjorde at han forsto viktigheten av kristen etterfølgelse uttrykkt gjennom Frans orden.

Drømmenes billedlige språk oppfordrer oss til å forsøke å forstå den dypere meningen.

Den som har drømmen forstår den på sin måte.

Dersom drømmen hadde vært min, ville jeg forstått den som en påminnelse om at "nå er kirken virkelig ute og sykler" på en negativ måte.

Jeg ville forstått bispemøtet fra 1877 som et historisk brudd med kirkens tradisjon.

Både syklingen og bruddet ville jeg forstått som at kirken er løsrevet fra sine røtter og på vei ut i det blå.

Men drømmen er altså gitt til deg, Løkke og det er du som er invitert til refleksjon.

Gå til kommentaren

Eller

Publisert nesten 6 år siden

Nå er kirken virkelig ute og sykler.

Det er jo et generelt uttrykk for hvor galt det kan gå, er det ikke?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere