Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Publisert nesten 6 år siden
For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp. Det vil jeg forkynne så lenge jeg lever!

Rom 1,16: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.»

Må Gud forbarme seg over oss så vi ikke går oss vill i disse tider med så mye åndelig forførelse og frykt for tapet av den timelige bekvemmelighet.  Det gjelder mer enn noen gang å grave dypt i den kristne tro, så vi kan finne fotfeste på åndelig fjellgrunn.

Det er forøvrig godt å se at det enda finnes noen trofaste unge mennesker som tar kristentroen på alvor.

Gå til kommentaren

Folkekirken er dyr i drift

Publisert nesten 6 år siden

Det er mye som tyder på at regningen som kommer fra flyktningestrømmen i stor grad bør betales av folkekirken som representerer en betydelig del av stats og kommunebudsjettet.

Nedbyggingen av folkekirken er nødvendig, enten den er liberal eller ikke. 

Folkekirken er en kunstig konstruksjon og økonomisk urettferdig fordi hele folket finansierer den uten å bli spurt. Derfor er det mer rettferdig at det er kirken som betaler for flyktningene enn at pensjonene og velferdsordningene generelt må krympes.

Kirken bør som pave Frans sier; være en fattig kirke for de fattige.

Gå til kommentaren

Ordene er snudd på hodet

Publisert nesten 6 år siden

Å være ett i Kristus handler om noe helt annet enn å samle kreti og pleti under samme kirketak der bibelens ord blir kraftig tilsidesatt og synd blir velsignet.

Gå til kommentaren

Om å innta presterollen

Publisert nesten 6 år siden

Et alternativ er å organisere konservative prester slik at de kan stå sterke sammen og være en kontinuerlig påminnelse om heresien i folkekirken og hva deres presteløfter egentlig handler om. Dette vil kreve moderat mengde av mot.

Et annet alternativ er at hver enkelt konservativ prest står tydelig frem og hevder det samme. Det vil være veldig krevende. Det vet vi av Børre Knudsens ensomme kamp.

Et tredje alternativ er å trekke seg ut av folkekirken. Det vil medføre en sorg i første omgang, likesom Abraham opplevde det å bryte opp. Det vil allikevel finnes en løsning.

Jeg vet om flere misjonsprester som for ca 25 år siden reiste ut på misjonsmarken og ble så syke at de ikke kunne fortsette tjenesten de hadde arbeidet så lenge for å utføre. Vel hjemme i Norge tilfrisknet de og her har de hatt sitt virke som solide konservative prester, noe det har vært stort behov for. I tillegg har de språkkunnskapene sine som gjør at de kan kommunisere bedre med innvandrere enn andre.

Poenget er at der Gud lukker en dør, der åpner han et vindu.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden

Tror du virkelig på det du selv skriver, Hallaråker?

Er det virkelig så viktig å støtte opp under folkekirken som ordning?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere