Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Det ser bare sånn ut

Publisert rundt 6 år siden
Kirken taper jo på alle fronter... og folk flest bryr seg ikke om dogmene kristne bekjennere fremmer...

Det er de som i hjertet tror og med munnen bekjenner at Jesus er Herre, som er en del av den egentlige kirke på jord.

Denne egentlige kirken er ikke automatisk de bygningene vi ser eller de organiserte samlingene av mennesker slik vi gjerne tror.

Denne kirken jeg snakker om er bygget av levende stener og det er den kirken som aldri vil tape noen verdisaker, for den kirken er det bare Jesus Kristus som er Herre over.

Gå til kommentaren

Den som leter etter Sannheten...

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Sannhetsforpliktede mennesker avskys. Sannheten er ikke bestemmende lenger. Moral kommer til å bety alt. Er de to i strid skal moralen trone. Moralens makt har overherredømme.

vil komme til å ende hos Kristus, sier Simone Weil slik jeg husker det. For henne var livet å betrakte som en søken etter det absolutte, ene.

Sannheten er forpliktende og det er nok en av grunnene til at den er uønsket. 

 

Gå til kommentaren

Kirken vil aldri tape noe som helst

Publisert rundt 6 år siden

Kirken som består av kristne som bekjenner, forkynner og lever evangeliet i verden vil aldri noen gang tape verdikampene. Denne kirken kan bli liten, upopulær og forfulgt fordi den ikke viker unna det misjonsoppdraget den er gitt, men den blir aldri borte.

Gå til kommentaren

Hva legges i begrepet

Publisert rundt 6 år siden

Er det statskirkens enhet som nå er folkekirkens enhet i lille Norge?

Er det baptistkirkens enhet?

Er det metodistkirkens enhet?

Er det pinsekirkens enhet, Den frie evangeliske forsamlings enhet, eller Adventistkkirkens enhet?

Hvilke kriterier ligger til grunn for at noe skal bevares og noe annet eventuelt er best tjent med å bli lagt ned?

Slik jeg forstår begrepet "kirkens enhet", er det den verdensvide kirken med ulike navn, som er en samling av troende som bekjenner og forkynner evangeliet i pakt med bibelen og tradisjonen. Det er denne enheten i Kristus som ikke skal brytes og som jeg tenker er forpliktende for enhver prest og troende lekperson.

Enheten brytes av de kirkesamfunn som vender seg bort fra bibelen og tradisjonen, for å legge noe annet til grunn for sin forkynnelse.

Det hadde vært interessant om Sommerfeldt hadde tatt seg tid til å svare på hvordan kirkens enhet er å forstå for ham. Er løftet om ikke å bryte kirkens enhet et løfte som prestene gir til statsmakten eller til Gud? Og er enheten lokal eller verdensvid?

Gå til kommentaren

Slutt å trygle statsmakten om rom i kirken

Publisert rundt 6 år siden

Det er en viss rettferdighet i å dele kirken i to deler, en liberal og en konservativ luthersk kirke.

Jeg tror ikke for alvor at politikerne våre vil akseptere det, da det er svært få som virkelig vil ivareta en konservatiiv teologi.

Jeg tror kristne med en verdikonservativ tro må trekke seg ut av den statsfinansierte folkekirken skal de ha håp om å berge sin tro. De må stole på Gud og slutte å trygle statsmaktene om hjelp.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere