Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Takk for at du engasjerer deg for livsretten

Publisert rundt 6 år siden

Det er skremmende når folk snakker om retten til å ta liv og retten til å bli avlivet. Skremmende av mange årsaker, men mest av alt skremmende for de som ikke vil ha denne problemstillingen i det hele tatt. Skremmende for oss som risikerer å bli stemplet som egoistiske når vi enten velger å føde våre handikappede barn, eller vi ønsker å leve selv om vi blir pleietrengende.

Hva er livet verdt hvis vi blir så kyniske at vi rensker ut de svakeste blandt oss og vet at vi ikke har noen der som vil støtte oss når livet butter imot. Drap og tilbud om drap kan aldri bli barmhjertig. Det er bare kvalmt.

Gå til kommentaren

Hva med å samles på VD`s julebord?

Publisert rundt 6 år siden

Tanken har slått meg at det kunne vært moro om VD hadde invitert oss alle på julebord el.lign, så kunne vi ha hilst på hverandre på ordentlig. Tror at alle egentlig er ganske hyggelige.

Gå til kommentaren

Har bibelen troverdighet er saken klar

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Du stiller meg noen spørsmål på basis av min kommentar (#24) som egentlig var en tilslutning til din kommentar (#23). Hvorfor gjør du det? Jeg forsøker å fortelle at vi er enige om vesentlige ting, og jeg tar det for gitt at du også er enig i at ingen av oss strekker til når det gjelder å leve et liv i hellighet, og at vi derfor trenger tilgivelse.

Vi er enige i at vi får det evige liv i dåpen og at vi trenger hjelp til å leve rene og hellige liv. Det synes jeg er fantastisk.

Vi er kanskje enige i at vi trenger helgener / gode mennesker som forbilder for i størst mulig grad være Jesu etterfølgere.

Så er vi enige i at ingen strekker til i forhold til syndfrihet som standard og derfor trenger vi tilgivelse.

Vi er kanskje ikke enige om at vi dømmes for å tilsidesette budene og anbefale dette for andre i våre kirker. Dødssynder og dyder er ikke så mye omtalt i folkekirken. Det er derimot den billige nåden.

Synet på budene, tilgivelse og helliggjørelse er noen av de mange tingene som skiller liberal og konservativ teologi, sånn er det bare.

Dersom du har fred med ditt syn kan du bare overse mine kommentarer. Skurrer det derimot burde du kanskje undersøke hva som egentlig dypest sett er sant når alt kommer til alt. Det handler ikke om det er du eller jeg som har rett, men om bibelen fortsatt har troverdighet.

 

Gå til kommentaren

Så enkelt kan det sies

Publisert rundt 6 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
Vi skal – uavhengig av årsaken til at mennesker kommer til Norge – elske våre medmennesker og vise godhet mot alle.

I vanlige kristnes hverdagsliv er det nestekjærligheten som er vårt felt.

Gå til kommentaren

Trinitarisk dåp...

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Haugen – gå til den siterte teksten.
I den samme dåpsliturgien hevder man at barnet er tatt opp i den verdensvide kirke - til tross for at den "Lutherske dåp" ikke er akseptert som dåp i de katolske eller ortodokse kirkene som utgjør mesteparten av den verdensvide kirke.

er akseptert som kristen dåp i den katolske kirke. Det tror jeg gjelder for de fleste andre kristne trossamfunn også.

Synet på arvesynd kan variere, men dåpen i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn er gyldig blandt alle kristne så vidt jeg vet. Dermed er den døpte tatt opp i den verdensvide kirken.

Deretter starter den viktige oppfølgingen som handler om å lære å holde alt Jesus har befalt. Der svikter det nok aller mest er jeg redd.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere