Lilli Spæren

Alder: 104
  RSS

Om Lilli

Engasjementet på verdidebatt er avsluttet

Følgere

Legeetikken må vi aldri fravike

Publisert rundt 6 år siden

Plikten til å gjøre godt og forbud mot å skade og ta liv er absolutt, enkelt og greit.

Det er farlig å endre på dette, for da avstumpes vi som mennesker.

Da vil bare de mest kyniske helsearbeiderne være igjen i offentlige instituasjoner.

Selv ønsker jeg at katolske sykehus, sykehjem og skoler kan bli reelle alternativer i framtiden, der det er mulig å få helhetlig omsorg uten å føle skyld fordi man vil leve og vil la leve.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden

Kvangarnes har rett i at bibelen faktisk taler om noe helt nytt og overveldende ved Jesu gjenkomst. Bibelen advarer endog sterkt mot å lytte til de som kaller seg Messias iblant oss.

Da Jesus kom første gang kom han for å gi oss frelse. Neste gang kommer han som dommer og den som setter alt i rette stand.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden

Det oppleves litt underlig og samtidig litt trist å lese din kritikk av den katolske kirke.

Underlig fordi konvertitter ofte er veldig konservative og trist fordi du kanskje konverterte for raskt uten å være helt klar for det og nå kanskje angrer.

Det er mange som melder seg inn i folkekirken for å liberalisere den. Kanskje er det din motivasjon for å konvertere til katolisismen? ikke vet jeg.

Jobben med å liberalisere DKK er forhåpentligvis håpløs. Til det håper jeg røttene i kirken er for dype.

Gå til kommentaren

Så har parentesen blitt hellig

Publisert rundt 6 år siden
Anfin Skaaheim – gå til den siterte teksten.
Men så skjedde noe fatalt i ­behandlingen til Samlivsutvalget som ble oppnevnt av Bispemøtet i 2009 for å få klargjort Den norske kirkes ekteskapsforståelse. I sin innstilling, publisert i 2013, beskriver de det store arbeidet som ble utført på 1990-tallet­ og utover på 2000-tallet av biskopene, Lærenemnda og Kirke­møtet. Dette «kulminerte i Kirke­møtets vedtak i 2007 om at personer som lever i registrert partnerskap (må nå bety likekjønnet ekteskap), kan tilsettes i stillinger som krever vigsling.»

Det fatale er ordene­ som står i parentesen.­ Det som ble omtalt som likekjønnet­ partnerskap, blir nå med et penne­strøk identifisert som l­ike­kjønnet ekteskap, stikk i strid med det som de forskjellige ­instanser til da hadde uttalt.

Bibelen er byttet ut med tilfeldige parenteser. Det er altså fortsatt mye makt i skrevne ord og mest av alt de ferskeste ser det ut til.

Sånn har det blitt i statens eget religionsvesen, kanskje ikke så rart med det i bakhodet.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden

Det er en alvorlig sak å konvertere til katolisismen. Det bør man ikke gjøre i en fei. Det er et valg for livet.

Samtidig er det et valg tilbake til våre trosrøtter og dermed det mest naturlige vi kan gjøre som kristne.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere